Avföringsprov för bakteriologisk odling: en mikroskopisk analysmetod

Mag- och tarmsjukdomar kommer med symtom som diarré, buksmärta eller blod i avföringen. Avföringsprov är en metod man använder sig av för att upptäcka de patogener som ligger bakom.
Avföringsprov för bakteriologisk odling: en mikroskopisk analysmetod

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Avföringsprov för bakteriologisk odling är en effektiv metod för att identifiera matsmältningssjukdomar som kan uppstå i samband med infektioner. De är också en vanlig metod för att genomföra olika vetenskapliga studier som undersöker förekomsten av bakterier och parasiter i tarmen.

Vi smittas ofta av parasiter, virus och bakterier, vilka sedan genererar olika symtom på tarmbesvär. Vissa tillstånd, som till exempel kolit, magcancer och magsår uppvisar symtom som blod i avföringen. Därför är ett avföringsprov ett viktigt screeningtest.

Bakteriologiska odlingar

En bakteriologisk odling är en metod som är baserad på förökning av mikroorganismer, vanligtvis bakterier, i ett sterilt medium för att bestämma orsaken till en smittsam sjukdom. Kort sagt ger denna metod en perfekt miljö för mikroorganismerna att utvecklas.

Patientens biologiska prov är vanligtvis taget från sputum, saliv, huddelar och även avföring. Forskare placerar individuella prov i små behållare som kallas petriskålar. Dessa har en fast substans inuti som innehåller agar.

Många patogener har specifika krav för att kunna frodas, så varje odlingsmedium är baserat på den mikroorganism som eftersträvas, vilket denna portal specialiserad på immunologi rapporterar. Några av dessa parametrar är som följer:

 • Tillgängligheten av näringsämnen som är lämpliga för bakterietillväxt
 • Förekomst eller frånvaro av syre och andra gaser
 • Tillräckliga luftfuktighetsförhållanden
 • Bakgrundsbelysning
 • Surhet eller alkalinitet
 • Temperatur
 • Sterilitet i miljön

Beroende på vilka typer av mikroorganismer man vill hitta måste förhållandena i odlingsmediet vara olika. Så snart man kan se tillväxt isolerar analytikerna proverna under ett mikroskop för att identifiera den specifika art som orsakar sjukdomen. Precis som olika vetenskapliga källor påpekar finns det många olika typer av fläckar som gör att man kan identifiera bakterier. Experter placerar ett färgämne i fläcken som mikroorganismerna suger i sig, vilket gör att de får färg. Den metod man vanligtvis använder inom medicin är gramfärgning.

Läkare har prov i en petriskål.
Man använder petriskålar för att få mikroorganismer att växa i laboratorium.

Vad är ett avföringsprov för bakteriologisk odling?

Avföringsprov för bakteriologisk odling är inget konstigare än en mikrobiologisk odling som är baserad på avföring från en sjuk patients prov. Man använder denna metod framför allt när man vill studera ihållande eller återkommande diarré utan känd anledning.

Som det framgår av denna medicinska översiktsartikel är det nödvändigt att samla in fekala prover vid infektiösa enteriska tillstånd som inte försvinner på två eller tre dagar. Några av de patogena mikroorganismer som man kan identifiera med avföringsprov är Salmonella, Campylobacter, Helicobacter, Shigella, Yersinia, Clostridium difficile och även Staphylococcus aureus.

Provsamling

Översiktsartikeln vi citerar illustrerar stegen för att samla provet från avföringsprovet:

 1. Patienten tillhandahåller ett prov i en bred behållare med en lufttät förslutning, med en minsta provvolym på två till fyra gram av fast avföring, eller  fem till tio ml flytande avföring.
 2. Avföringsprover som har blivit utsatta för miljön i två timmar eller mer, eller som är förorenade med kvarvarande urin eller toalettpapper, är inte giltiga.
 3. Forskare tar ett mycket litet prov från patientens avföring och planterar det i ett odlingsmedium som är en lämplig miljö för patogena mikroorganismer att växa.
 4. Om det första provet inte uppvisar förekomsten av enteropatogener, är det nödvändigt att samla ytterligare två prover på olika dagar.
 5. När de patogena bakterierna har identifierats ordinerar en läkare lämpligt antibiotikum.

Vad vill man undersöka i avföringsprov för bakteriologisk odling?

Forskare använder dessa mikrobiologiska odlingar för att identifiera olika sjukdomar genom att identifiera olika bakterier via fekalprovet och efterföljande färgningsprocess. De undersöker också möjliga ägg eller parasitrester.

Enligt det amerikanska centrum för sjukdomsbekämpning och förebyggande (CDC) kan man identifiera parasiter som till exempel bandmaskar med hjälp av avföringsprov, eftersom deras ägg syns i patientens avföring. Å andra sidan, om man inte upptäcker blod direkt i avföringen, kan en biokemist upptäcka detta.

Begränsningar vid avföringsprov för bakteriologisk odling

Allt är inte idealiskt i mikrobiologiska odlingar. Det är inte alltid möjligt att hitta svar, och det beror till stor del också på provets kvalitet. Precis som denna vetenskapliga artikel anger så finns det vissa risker när man identifierar sjukdomar genom avföringsprov.

För det första kan forskare inte rutinmässigt söka efter alla enteropatogener. Eftersom odlingsmediet är specifikt för de mikroorganismer du vill hitta, kan det innebära att vissa mindre vanliga, såsom Bacteroides fragilis, Edwarsiella tarda eller Escherichia alberti, inte växer.

Det finns också okända patogener vars biologiska behov vi inte känner till. Det kan innebära att de inte kan multiplicera sig eftersom de inte har rätt förutsättningar för att göra det. Detta är ett steg bortom den tidiga kliniska situationen, där målet är att leta efter de vanligaste sjukdomarna.

Andra studier visar att avföringsprov för bakteriologisk odling är olämpliga för människor som har varit på sjukhus i mer än tre dagar. Detta beror på att orsaken till diarré då inte kan hänföras till patogener i tarmen. I dessa fall är den mest lämpliga metoden PCR-detekteringsteknik, som identifierar specifika gener för en mikroorganism i fekalprovet.

Kvinna ligger på sjukhus med dropp.
Under sjukhusvistelser har avföringsprov begränsningar för både användning och effektivitet.

Denna artikel kan också vara av intresse: Så bekämpar du bakterien Helicobacter pylori

Avföringsprov: vad man ska komma ihåg?

Dessa mikrobiologiska odlingar är användbara för att identifiera patogena enteriska bakterier, parasiter och även blod i avföringen. På grund av den höga kostnaden, och hur lång tid proceduren tar, utför man dem bara för patienter med specifika epidemiologiska problem.

Men om du behöver tillhandahålla ett avföringsprov på sjukhuset behöver du inte oroa dig. Din läkare kommer med det att försöka ge en exakt identifiering till orsaken bakom din gastrointestinala sjukdom, så att du kan få rätt läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vila, J., Gómez, M. D., Salavert, M., & Bosch, J. (2017). Métodos de diagnóstico rápido en microbiología clínica: necesidades clínicas. Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica35(1), 41-46.
 • Los medios de cultivo, microinmuno. Recogido a 27 de junio en http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioMedios.htm.
 • López-Jácome, L. E., Hernández-Durán, M., Colín-Castro, C. A., Ortega-Peña, S., Cerón-González, G., & Franco-Cendejas, R. (2014). Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología. Investig. en discapacidades3(1), 10-18.
 • Cultivo (microbiología), wikipedia. Recogido a 27 de junio en https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
 • Cuesta, F. S., López, F. R., González, A. I., & Díaz, M. L. (2002). Indicaciones y valoración clínica del coprocultivo. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado8(61), 3273-3275.
 • Blu, A., León, E., Román, J. C., Chanqueo, L., & García, P. (2005). Evaluación del rendimiento del coprocultivo en pacientes hospitalizados. Revista chilena de infectología22(1), 58-62.
 • Teniasis diagnóstico, CDC. Recogido a 27 de junio en https://www.cdc.gov/parasites/taeniasis/es/diagnostico.html.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.