Varför du inte ska självmedicinera antibiotika

Det är aldrig en bra idé att självmedicinera antibiotika. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Du bör överväga den negativa effekten på samhället av att göra detta eftersom det kan skapa bakterieresistens.
Varför du inte ska självmedicinera antibiotika

Senaste uppdateringen: 20 september, 2020

Det är farligt att självmedicinera antibiotika. Det går emot allt sunt förnuft och är även extremt riskabelt av många andra hälsoskäl.

Du riskerar inte bara du din egen hälsa för biverkningar genom självmedicinering med antibiotika, utan uppmuntrar också resistens. Det betyder att om du behöver antibiotika i framtiden kan du redan vara immun.

Frågan är inte bara begränsad till effekterna det kan ha på ditt eget liv och hälsa utan dessutom kommer det så småningom att ha en global effekt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är resistens mot antibiotika ett av de största hoten mot den globala hälsan.

Självmedicinera antibiotika?

När vi pratar om självmedicinering menar vi en person som tar medicin utan att läkaren har ordinerat den. Det är vanligt i vissa länder att en del vårdinstanser inte är särskilt strikta med att reglera medicinering.

Det finns även receptfria läkemedel. Dessa är läkemedel som behandlar mindre symtom såsom huvudvärk, hosta och halsbränna. Dessa läkemedel har dock också varningar angående användningen av dem som du inte bör ignorera.

Speciellt antibiotika ska aldrig tas utan recept. Vissa apotek ger dock ut dem utan några krav. Det finns också människor som använder resterande läkemedel från ett gammalt recept när nya symptom på infektion uppstår. Det är väldigt farligt och nedan ska du få läsa mer om anledningarna till detta.

En kvinna med antibiotika i handen.
Läkemedel har negativa effekter och är farliga om de används urskillningslöst.

Du kanske också vill läsa: Möjliga risker med att ta antibiotika

Huvudsakliga risker med att självmedicinera antibiotika

Den största risken med att använda antibiotika på ett felaktigt sätt är att du kan bli resistent. När en läkare ordinerar dem åt dig betyder det att de har hittat en bakteriell infektion och tror att ett av dessa läkemedel kan hjälpa dig att övervinna denna.

Dosen och varaktigheten av behandlingen är mycket viktiga. Din läkare kan avgöra detta baserat på sin kunskap och ditt hälsotillstånd. Du måste ta dessa läkemedel enligt föreskrifterna av läkaren som ordinerar dem för att undvika risker och för att behandlingen ska vara effektiv.

Om antibiotika inte tas korrekt kan bakterier utveckla mutationer, speciellt en mutation som motstår medicinering. Följaktligen, om du får en ny bakteriell infektion, kommer dessa antibiotika inte att hjälpa dig. Därför kommer din läkare att ha färre alternativ för att hjälpa dig att bekämpa sjukdomen.

Andra effekter av att självmedicinera antibiotika

Självmedicinering med antibiotika riskerar inte bara immunitet utan kan också ha andra effekter på din hälsa som kan vara mycket allvarliga. De viktigaste är:

  • Biverkningar: alla läkemedel har biverkningar, alltifrån exempelvis huvudvärk, yrsel och diarré till anfall eller anafylaktisk chock.
  • Personliga egenskaper: om du har en annan sjukdom, eller om din hälsa har vissa särdrag, kan antibiotikan göra saker värre vilket kan leda till sjukhusvistelse.
  • Berusning: att ta fel dos kan göra dig berusad.
  • Blanda mediciner: om du tar andra mediciner kan antibiotika öka eller minska effekterna av dessa.
Läkemedel.

Detta kanske också intresserar dig: Antibiotika med brett spektrum: vad är det?

Samhälleliga konsekvenser

En av de allvarligaste konsekvenserna är skapandet av superbakterier som för närvarande plågar världen. Överdriven eller olämplig användning av antibiotika är den främsta anledningen till att detta händer.

Enligt Infectious Diseases Society of America (IDSA) har sjukdomar orsakade av mikroorganismer som stafylokocker blivit extremt resistenta, även mot de mest kraftfulla antibiotikasorterna. Dessa sjukdomar dödar fler människor i detta land än Parkinsons sjukdom och mord.

Tuberkulos är en annan global fråga. Det sker en pågående ökning av resistensen mot alla typer av antibiotika och det dödar många människor varje år. Lunginflammation och sepsis är andra några exempel.

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att om människor fortsätter att använda dessa läkemedel på ett felaktigt sätt kommer flera infektioner som är helt behandlingsbara idag att vara dödliga inom 10 år. Av alla detta skäl bör du aldrig självmedicinera antibiotika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fajardo Zapata, A. L. (2013). La automedicación de antibióticos: un problema de salud pública. Revista Científica Salud Uninorte, 29(2).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.