Skillnaderna mellan kollagen från fisk och nötkreatur

Under ett antal år har experter diskuterat vilken typ av kollagen som är bäst. Vad säger vetenskapliga bevis om kollagen från fisk och nötkreatur? Vilka är skillnaderna mellan dem? Läs vidare och lär dig mer om detta moderna kosttillskott!
Skillnaderna mellan kollagen från fisk och nötkreatur

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Under de senaste åren har marknadsföring av kollagenbaserade kosttillskott fått många att undra vilken sort som är bäst; kollagen från fisk eller nötkreatur. Det finns dock flera kontroverser och studier om detta. Känner du till de viktigaste skillnaderna mellan dessa olika kollagen?

Kollagen är det protein som det finns mest av i kroppen. Det finns också i ett stort antal andra djur. Enligt en recension som publicerats i Journal of Cosmetic Dermatology är det en av huvudkomponenterna i hud, ben, leder och blodkärl.

Idag är det ett populärt kosttillskott som har flera hälsofördelar. Det är även populärt i kosmetikaindustrin, eftersom det verkar senarelägga åldrandet.

Men vilken typ av kollagen rekommenderar experterna?

Kollagen från fisk och nötkreatur

Du hittar flera kollagenbaserade kosttillskott på marknaden, bland vilka kollagen från fisk och nötkreatur utmärker sig. Experter tillskriver dem ett antal egenskaper, till exempel att de kan hjälpa till att hålla huden och lederna friska. Och även om vissa studier stöder detta, har det uppstått en debatt kring frågan om vilken typ som är bäst.

Det är vanligt att se annonser som hävdar att kollagen från fisk “är lättare att smälta än kollagen från nötkreatur”. I sin tur visar forskning att detta kollagen har nästan mirakulösa hälsoeffekter.

Du bör dock känna till att alla typer av kollagen liknar varandra, och när de blir metaboliserade märker kroppen knappast någon skillnad på dem.

Med andra ord har kollagen från fisk inte ett bättre biologiskt värde, eller egenskaper vad det gäller hur det metaboliseras i vår kropp, jämfört med kollagen från nötkreatur. Det som är viktigt i båda fallen är graden av hydrolys, vilket är vad som gör att kroppen kan absorbera det.

Hydrolysprocessen kallas också “fragmentering” eller “pre-digestion” och består av eliminering av fetter och oönskade material för att endast få kvar aminosyror (detta är de byggstenar som kroppen använder). Oavsett källa så är det endast det kollagen som hydrolyseras i tillräckligt hög grad som lyckas nå vävnaden som använder det som näringsämne.

dna
Kollagen är ett protein som består av aminosyror. För att kollagenet ska nå vävnaderna för att fullgöra sin funktion måste det först bli hydrolyserat.

Den här artikeln kan intressera dig: Vad är kollagenpeptider och varifrån kommer de?

Finns det några skillnader mellan kollagen från fisk och nötkreatur?

Den största skillnaden mellan dessa två kollagentillskott är källan. Medan kollagen från fisk kommer från fiskfjäll, ben och skinn, kommer kollagen från nötkreatur från ben och skinn från boskapsdjur, som kor, bison och buffel.

En annan egenskap som skiljer dem från varandra är källornas miljö, eftersom den ena är från havet och den andra från land. Experter menar att miljön där djuren lever kan påverka tillskottets kvalitet. Även om vi behöver fler bevis finns det vissa studier som visar detta.

Till exempel visar forskning som publicerats i den medicinska tidskriften Marine Drugs att kollagen från fisk ökar kollagentyperna I och II i kroppen. Därför är det fördelaktigt för hud- och broskhälsan.

Samtidigt visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients att kollagen från nötkreatur ökar kollagentyperna I och typ III. Dessa kan hjälpa till att förhindra rynkor, främja elasticitet och öka fukten i huden. Vissa studier säger också att det kan gynna lederna.

Priset, en betydande skillnad mellan kollagen från fisk och nötkreatur

En skillnad som är värd att nämna mellan de två typerna av kollagen, är priset. Som vi nämnde ovan har marknadsföring bakom “de bättre fördelarna” med kollagentillskott från fisk gjort att dessa stigit i pris.

Eftersom det är en relativt ny produkt och flera studier har publicerats kostar detta kollagen mer än kollagen från nötkreatur. Faktum är att vissa företag tillhandahåller väldigt dyra alternativ, även när de kommer från billiga källor.

Men som vi kommenterade ovan, förutom sitt ursprung (hav eller land), är det viktigt att se till att produkten blir hydrolyserad så att din kropp kan ta till sig den. Om du ska köpa dessa tillskott, bör du därför kontrollera graden av hydrolys innan du fattar ett beslut.

Det finns inget växtbaserat kollagen

Kollagen är ett protein som vi hittar hos djur och människor. Det är inte sant att vissa växter innehåller det, inte ens i mycket låga halter. Idén att vi skulle kunna få kollagen från livsmedel som tång och sjögräs har spridit sig.

Men ingenting kan vara längre ifrån sanningen, eftersom dessa växtkällor inte innehåller kollagen eftersom de inte behöver det. Istället har de geléliknande, fibrösa strukturer (som liknar kollagen) vilket är vad industrin kallar “växtbaserat kollagen”. De har emellertid inte några av proteinets egenskaper.

sjögräs
Så kallat växtbaserat kollagen finns inte. Till exempel producerar eller behöver tång inte denna grupp av proteiner.

Se till att du läser den här artikeln: 7 fördelar med att äta kollagen varje dag

Vad du bör tänka på om olika typer av kollagen

Experter har studerat kollagentillskott från fisk och nötkreatur grundligt på grund av deras potentiella hälsofördelar. I synnerhet har de kommit fram till att de är fördelaktiga för hud och leder. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för att en typ är bättre än den andra.

I allmänhet innehåller kollagenprotein, oavsett källa, samma aminosyror i liknande proportioner. Det är viktigt att se till att kollagenet är hydrolyserat och biotillgängligt så att våra kroppar kan tillgodogöra sig det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Avila Rodríguez MI, Rodríguez Barroso LG, Sánchez ML. Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications. J Cosmet Dermatol. 2018 Feb;17(1):20-26. doi: 10.1111/jocd.12450. Epub 2017 Nov 16. PMID: 29144022.
  • Vollmer DL, West VA, Lephart ED. Enhancing Skin Health: By Oral Administration of Natural Compounds and Minerals with Implications to the Dermal Microbiome. Int J Mol Sci. 2018;19(10):3059. Published 2018 Oct 7. doi:10.3390/ijms19103059
  • León-López A, Morales-Peñaloza A, Martínez-Juárez VM, Vargas-Torres A, Zeugolis DI, Aguirre-Álvarez G. Hydrolyzed Collagen-Sources and Applications. Molecules. 2019;24(22):4031. Published 2019 Nov 7. doi:10.3390/molecules24224031
  • Silva TH, Moreira-Silva J, Marques AL, Domingues A, Bayon Y, Reis RL. Marine origin collagens and its potential applications. Mar Drugs. 2014;12(12):5881-5901. Published 2014 Dec 5. doi:10.3390/md12125881
  • Song H, Zhang S, Zhang L, Li B. Effect of Orally Administered Collagen Peptides from Bovine Bone on Skin Aging in Chronologically Aged Mice. Nutrients. 2017;9(11):1209. Published 2017 Nov 3. doi:10.3390/nu9111209
  • Liu J, Zhang B, Song S, et al. Bovine collagen peptides compounds promote the proliferation and differentiation of MC3T3-E1 pre-osteoblasts. PLoS One. 2014;9(6):e99920. Published 2014 Jun 13. doi:10.1371/journal.pone.0099920
  • Hoyer B, Bernhardt A, Heinemann S, Stachel I, Meyer M, Gelinsky M. Biomimetically mineralized salmon collagen scaffolds for application in bone tissue engineering. Biomacromolecules. 2012 Apr 9;13(4):1059-66. doi: 10.1021/bm201776r. Epub 2012 Mar 16. PMID: 22364350.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.