Skillnaden mellan hjärnan och sinnet

Det är stor skillnad mellan hjärnan och sinnet, men många använder ofta dessa termer synonymt. Detta beror troligen på att de inte är på det klara med deras individuella egenskaper.
Skillnaden mellan hjärnan och sinnet
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 13 december, 2022

Att ha klart för dig vad skillnaden mellan hjärnan och sinnet är kan hjälpa dig att lära känna dig själv bättre. Faktum är att de är nära besläktade, även om deras funktioner är olika. Vill du veta mer om detta ämne?

Det är stor skillnad mellan hjärnan och sinnet, men många använder ofta dessa termer synonymt. Detta beror troligen på att de inte är på det klara med deras individuella egenskaper.

Hjärnan finns i det påtagliga rummet – vad du kan observera om du delar upp ditt väsen i en påtaglig och en immateriell verklighet. Samtidigt kommer ditt sinne att här representera det immateriella eller det du inte kan röra.

Människor är komplexa. Studier visar att vårt nervsystem består av hundratals miljarder neuroner, alla sammankopplade. Annan forskning visar också den makalösa komplexiteten i vår hjärna och avslöjar häpnadsväckande detaljer.

Till exempel skyddar skallen vår hjärna med hjälp av ett hårt hölje av ben. Vidare väger hjärnan cirka 3 kilo och är omgiven av hinnor och vätska. Tack vare vår hjärna kan vi känna, tänka och göra saker.

Skillnaderna mellan hjärnan och sinnet

När vi väl känner till dessa detaljer kan vi nu bekräfta att hjärnan är ett organ och, som med resten av våra organ, så kan vi fysiskt undersöka den. Vi å andra sidan kan varken se eller röra sinnet. Det existerar inuti nervcellerna som är en del av vår hjärna, och det hjälper oss att bedöma och forma våra känslor för att förstå verkligheten omkring oss.

Vår hjärna består av tre viktiga delar: lillhjärnan, hjärnstammen och hjärnan. Den är också uppdelad i två halvor, eller hemisfärer, vänster och höger. Var och en av dessa har en frontal-, temporal-, parietal- och occipitallob.

Det som kallas “grå materia” är egentligen hjärnbarken, och är den yttre delen av hjärnan som gör det möjligt att utföra tänkande funktioner. Lillhjärnan tillåter oss att röra oss, hur svårt eller komplext det än kan vara, och den låter oss göra det utan att vi behöver tänka på det aktivt.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: De tolv kranialnerverna och deras funktioner

Hjärnans funktioner

En upplyst hjärna.
Hjärnan utför komplexa funktioner som gör vår överlevnad möjlig.

Detta nätverk av neuroner möjliggör vår överlevnad genom att utföra viktiga funktioner som:

  • Den reglerar viktiga funktioner som temperatur, andning, blodtryck, sömn och att äta.
  • Den tar emot information från sinnena, men den bearbetar, integrerar och tolkar också det vi uppfattar genom smak, hörsel, syn, lukt och känsel.
  • Den genererar också en värld av känslor och beteenden.
  • Den styr rörelser, som bland annat att springa, gå och prata.
  • Tack vare hjärnan kan vi tänka, känna och resonera.
  • Det tillåter oss att utföra avancerade kognitiva funktioner, som perception, minne och inlärning

Alla dessa förmågor får oss att undra hur sinnet och hjärnan interagerar eller relaterar med varandra.

Relationen mellan hjärnan och sinnet

Okej, så nu är du medveten om skillnaderna mellan hjärnan och sinnet. Du känner också till att hjärnan är ett fysiskt organ som du fysiskt kan titta på, röra och studera. Du vet också att detta inte är fallet med sinnet. Så låt oss gå in på hur de är sammankopplade och hur de kan arbeta tillsammans.

Arbetet som hjärnan och sinnet gör är verkligen fantastiskt. Till exempel när du försöker nå ett föremål och tänka på det. För att göra detta tar hjärnan emot signalen från ditt sinne, aktiverar de nödvändiga nerverna, och armen utför rörelserna.

Ditt sinne tänker dina tankar, men hjärnan följer upp med själva arbetet eller processen på den fysiska nivån.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Vad är hjärnans neuroplasticitet? Förmågan till förändring

Ditt sinne är det som gör dig unik

En kvinna som tittar upp.
Till skillnad från andra levande varelser kan människor agera medvetet eller omedvetet.

Det är fantastiskt hur alla djur föds med oumbärliga resurser för att överleva, och de flesta av varelserna på vår jord agerar instinktivt. Vi människor skiljer oss dock från andra varelser i de mentala processer vi kan utföra.

Hjärnan hos ett djur kan bara utföra grundläggande uppgifter för att överleva. Deras funktion är rudimentär och handlingarna lyder stimuli. Å andra sidan har människor också ett sinne och utför processer både medvetet och omedvetet.

Som du kan se hjälper vårt sinne oss att analysera tankar och tolka data. Vi kan till och med konstruera övertygelser och fantasier och integrera dem i vår medvetna eller omedvetna värld.

Våra hjärnor och sinnen är imponerande, och deras uppgifter är minst lika fantastiska. De verkar hand i hand och därför kan vi bland annat använda oss av intuition, fantasi, perception och koncentration.

Slutligen, som du läst ovan, är sinnet och hjärnan olika, och vi måste vara tydliga med detta när vi använder oss av dessa begrepp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.