Hjärnans olika delar och deras funktioner

Hjärnan har många delar och många funktioner som är bevis på dess enorma komplexitet. Hittills har vetenskapen lyckats reda ut och förstå många mysterier med detta organ. Men det fortfarande en del viktiga gåtor som ännu inte har några svar.
Hjärnans olika delar och deras funktioner

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

I långsam takt har vi lärt känna och att dechiffrera hjärnans olika delar och deras funktioner, men det finns fortfarande många olösta gåtor som rör detta fascinerande organ. Det är nämligen det mest komplexa systemet i hela vårt kända universum. Därför är det inte så konstigt att vetenskapen ännu inte kunnat förstå det fullt ut.

Låt oss först förklara några grundläggande idéer för att ge dig en uppfattning om hjärnan och följa upp detta med en närmare titt på hjärnans olika delar och deras funktioner.

Den anatomiska benämningen på hjärnan i sin helhet är encefalon, och den befinner sig inne i huvudet. Storhjärnan (cerebrum eller telencephalon) utgör 90 procent av hjärnvolymen. Huvudet inkluderar hjärnan och storhjärnan, men det inkluderar även andra strukturer som är kopplade till våra sinnen och ansiktet.

Encefalon omfattar varje del av nervsystemet som finns i skallen. Detta, tillsammans med ryggmärgen, utgör det centrala nervsystemet. Hjärnan innehåller storhjärnan tillsammans med thalamus, hypotalamus, medulla oblongata och cerebellum.

Storhjärnan består alltså endast av följande komponenter: hjärnbarken, basala ganglier, limbiska systemet, hippocampus och amygdala. Dess andra strukturer är inte en del av cerebrum.

Hjärnbarken (cerebrala cortex) och dess funktioner

De två sidorna av hjärnan.

Hjärnbarken, eller cerebral cortex, är den mest synliga delen av hjärnan. Det är ett tunt, grått skikt som täcker hela ytan av hjärnhalvorna. Det är också den mest utvecklade komponenten i alla delar av hjärnan och dess funktioner, utan tvekan.

Hjärnbarken har dessutom en grov och veckad utformning. Den representerar 80 % av hjärnans totala vikt och innehåller 20 % av det totala antalet neuroner – hjärnceller. Den har också 60 miljoner celler som inte är neuroner.

Denna hjärnbark har tre huvudkomponenter: arkicortex, paleocortex och neocortex. Arkicortex är den äldsta delen och hanterar primitiva funktioner, som minne och känslor.

Paleokortex var nästa del som utvecklades i levande varelser och det är här som de olfaktoriska nerverna från näsan slutar. Hos människor utför paleocortex pre-rationella aktiviteter förknippade med intuition och impulser.

Slutligen finns det neocortex, som är den mest utvecklade delen av hjärnbarken. Den ansvarar för att genomföra processerna för resonemang och medvetande. Den rymmer flera lober och underavdelningar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Fördelar med sudoku för hjärnan, enligt vetenskapen

Loberna är en grundläggande del av hjärnbarken

Loberna är bland de delar av hjärnan som är avgörande för att utföra hjärnans funktioner. Det finns sex lober totalt och var och en av dem fyller en specifik, men inte oberoende, roll.

  • Frontalloben ligger i det främre området, framför centralfåran (på latin sulcus centralis eller sulcus Rolandi). Den låter dig utföra de verkställande funktionerna. Dessa funktioner består av uppmärksamhet, planering, sekvensering och omorientering. Den är också vad som gör det möjligt för dig att rikta ditt beteende mot ett visst mål.
  • Funktionen av parietalloben är i grunden att uppfatta känslor av värme, kyla, beröring, smärta och tryck. Den koordinerar också balansen.
  • Occipitalloben ligger på baksidan av hjärnhalvorna och dess funktion är att bearbeta visuella data. Den är ansvarig för rumslig igenkänning och diskriminering av färger och rörelse.
  • Temporalloben ligger ungefär bakom tinningarna och det är där signaler från alla delar av cortex strålar samman. Det tillåter avkodning av auditiva stimuli – förstå tal eller språk som musik. Dessutom reglerar det känslor av ilska, ångest och njutning.
  • Insulan ligger i det djupa området av hjärnans laterala yta och vissa tror att det är relaterat till komplexa känslor som kärlek, hat och sorg. Det spelar också en viktig roll i känslan av smärta, medvetna önskningar och missbruk.
  • Den limbiska loben eller det limbiska systemet och är involverad i vakenhet och känslor. Den reglerar uppmärksamhet, motivation och vissa inlärnings- och minnesprocesser.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är hjärnans neuroplasticitet? Förmågan till förändring

Hjärnans återstående delar

En serie MRI.

Hjärnans återstående delar och deras funktioner är som följer:

  • De basala ganglierna, som är en grupp strukturer som ligger under hjärnbarken. De tillåter oss att utföra och automatisera komplexa rörelser som att skriva, tala och gester. Dessutom modulerar de början och slutet av rörelser och påverkar hållningen.
  • Hippocampus är en långsträckt struktur belägen inuti det mediala området av tinningloben. Den spelar en viktig roll i bildandet av nya minnen, rumslig orientering och förvärvandet av ny motorisk inlärning.
  • Amygdala är kärnorna av neuroner som ligger i den djupa zonen av tinningloberna. Detta område är förknippat med funktionerna av känslomässigt minne och minneskonsolidering i allmänhet. Det modulerar självbevarelsesvaren i matsmältningssfären, den sexuella och den aggressiva sfären.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Braidot, N. (2014). Cómo funciona tu cerebro. Barcelona: Planeta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.