De olika typerna samt symptomen vid vertigo

Vertigo åtföljs vanligtvis av illamående, huvudvärk, dålig syn och svårigheter att gå. Läs vidare för att ta reda på mer!
De olika typerna samt symptomen vid vertigo

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

Vertigo är en komplex känsla att beskriva och symptomen vid vertigo är många. Tillståndet handlar om uppfattningen av rörelse där det känns som om allt bara går runt inuti huvudet. Ordet kommer från latin där ”verter” betyder att vända.

Både vertigo och yrsel är vanligt förekommande och en orsak till att uppsöka en läkare. Faktum är att cirka 40% av människor över 40 år går till en läkare av denna anledning.

Oftast hänför sig det till en förändring i balanssystemet. Störningarna i samband med detta är mycket vanliga och kan förekomma i alla åldrar.

Därför kommer vi i den här artikeln att förklara allt du behöver veta om svindel och dess symptom. Det är viktigt att känna till dessa symptom eftersom tillståndet är svårt att beskriva och diagnostisera.

Vilka är symptomen vid vertigo?

Innerörat innehåller det vestibulära systemet vilket gör det möjligt för människor att upprätthålla balans. Dessutom hjälper det oss att skapa en medvetenhet om vår hållning och att korrekt anpassa oss till utrymmet omkring oss.

De flesta fall av yrsel orsakas vanligtvis av en förändring av detta system. Det handlar om att uppleva en känsla av rörelse, av oss själva eller vår omgivning, utan att någonting verkligen rör sig. Vissa människor upplever det som “ett fall i ett tomrum”.

Suffering from vertigo.

Detta är ett tillstånd som kan drabba alla människor i alla åldrar. Men som vi redan har nämnt blir det mycket vanligare när du når 40 år. Vertigo kan klassificeras som:

  • Perifer vertigo: Förändringen av det vestibulära systemet producerar detta. Det är den vanligaste typen och vanligtvis uppstår det på grund av lesioner i örat. Därför är det vanligt att människor med denna typ av vertigo också har hörselnedsättning.
  • Central vertigo: Nervkretsarna som bär och tolkar information är skadade. Denna tolkning sker i hjärnstammen.
  • Positionell vertigo: Detta uppträder i form av korta episoder. Det är ett svar på förändringar i huvudets position och är vanligtvis godartad.
  • Cervikogen vertigo: Uppstår på grund av en förändring i halskotorna.

Det finns många typer av yrsel eftersom funktionen av balans och hållning följer en komplex nervkrets där många delar av kroppen är inblandade. Men alla typer producerar samma komplexa känsla av rörelse.

Detta kanske intresserar dig: Morgontrötthet: orsaker och åtgärder

Vilka är de andra symptomen vid vertigo?

Förutom att uppfatta att allt runt snurrar finns det ett antal andra symptom som vanligtvis följer med yrsel. Till exempel är illamående och kräkningar mycket vanliga. En annan följd är att människor som lider av vertigo tappar balansen och faller.

Beroende på typen av yrsel är vissa symptom vanligare än andra. När det gäller perifer yrsel minskar vanligtvis hörselförmågan, som vi nämnde. Du kan också höra en konstant ringning i öronen.

Många ser dubbelt eller kan inte fokusera ordentligt. Vissa människor kan även förlora förmågan att tala korrekt.

Svindel kan åtföljas av förlamning i ansiktsmusklerna eller en känsla av trötthet och svaghet i benen. Människor som lider av det känner vanligtvis ångest eftersom det att gå eller röra sig kan bli märkbart svårt.

Det är viktigt att markera att även om de flesta fall av yrsel uppträder i form av korta episoder, kan de också pågå i flera dagar. Dessutom kan det hända både barn och vuxna.

En man som lider av vertigo.

Läs gärna denna artikel: Syrebrist i hjärnan: typer och orsaker

Hur man diagnostiserar och behandlar detta problem

För att diagnostisera vertigo är det viktigt att tydligt förklara för läkaren hur känslan känns. Det är också viktigt att beskriva de andra symptom som uppträder.

En otolaryngolog är en som är specialist på örat och resten av balanssystemet. Denna väljer behandling beroende på orsaken till yrseln. För att behandla detta tillstånd finns det både mediciner och även operation. Men varje enskilt fall är olika.

När du får känslan av vertigo bör du uppsöka en läkare. Detta gäller också om du upplever några av de medföljande symptomen som vi har nämnt. Det är en komplex störning som kan bero på olika orsaker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.