Några intressanta fakta om kroppen

Varför kan du inte röra ringfingret utan att samtidigt röra något av de andra fingrarna? Detta finger delar en muskel med långfingret, vilket begränsar dess självständiga rörelse.
Några intressanta fakta om kroppen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Människokroppen är häpnadsväckande. Vi är varelser fulla av goda och dåliga egenskaper som utan tvekan kan utföra stordåd. Här är tio egenskaper hos kroppen som säkert kommer överraska dig!

1. Saknar du en sena?

Detta kanske förvånar dig, men 15% av alla människor saknar en av två senor som sitter vid handleden, kallad Flexor carpi radialis (“strålbenets handlovsböjarmuskel”). Om du vill ta reda på om du är en av dessa behöver du bara göra en sak: flytta tummen till lillfingret och böj handleden bakåt, alternativt spänn handen i form av en klo.

Två senor kan ses på armen strax under handen hos 85% av personerna som gör detta. Hos övriga ser man bara en. Hur många ser du?

2. Urineringssynkope (Micturition syncope)

Detta är ett annat märkligt men ändå problematiskt fenomen hos oss människor. Vissa svimmar efter urinering. Detta inträffar när vagusnerven stimuleras under urineringen, och ibland orsakar detta ett plötsligt blodtrycksfall. Det är inget att skratta åt.

3. Könsorganen och njurarna

Njurarna i kroppen

Dessa två är mycket nära besläktade. Låt oss titta på män till exempel. När en man får en kraftig stöt mot testiklarna känner han smärta i sina njurar. Detta är ett resultat av den sammanflätade utvecklingen av de båda organen tills de båda är färdigvuxna.

4. Försök att röra ringfingret

Dags för ett litet test: Placera din hand på ett plant underlag och försöker lyfta varje finger. Du bör kunna lyfta alla utom ringfingret. Det kan finnas vissa människor som kan, men detta fingers rörelse brukar vara begränsat eftersom pekfingret och lillfingret har sina egna muskler, medan ringfingret och långfingret delar en. Du kan inte sträcka ut det ena och böja det andra på samma gång.

5. Ena njuren är längre än den andra

Här är en annan: den vänstra njuren är något längre än den högra i människokroppen. Varför är det så? Det beror på trycket som levern utövar på den högra njuren. Visste du det?

6. Blodsockret

Röda blodkroppar

Om mängden socker i blodet är lika med en matsked löst kan du klara dig två dagar utan att äta utan att drabbas av allvarliga problem. Därefter börjar kroppen lida av en process som kallas ketoacidos, där levern bryter ner glykogen för att kompensera för bristen på socker i blodet. Detta är något riktigt farligt som inte är värt att utsätta sig för. Det är också därför proteinrik kost fri från socker inte rekommenderas.

7. Visste du att du har färre ben än en bebis i kroppen?

Detta är faktiskt sant! Du föds med ca 300 ben i kroppen. Men när du växer börjar dessa ben sammanfogas tills du bara har de 206 ben som finns i kroppen hos en vuxen.

8. Försök att andas och svälja samtidigt. Lyckas du?

Kvinna vid havet

Har du någonsin försökt dig på detta? Vi kan berätta att det är omöjligt. Detta är ett märkligt resultat av evolutionen där gommen förskjutits tillbaka för att täcka svalget och bättre möjliggöra tal. Denna konstruktion ökar sannolikheten för kvävning, vilket är anledningen till att struplocket finns där för att hindra maten från att glida ner i luftvägarna. Allt detta tillsammans gör det omöjligt att svälja och andas samtidigt.

9. Vilken mängd antikroppar producerar du i genomsnitt per dag?

Tre gram. Detta är verkligen viktigt för din hälsa och också viktigt för att skydda kroppen från alla de där skadliga mikroorganismerna.

10. Hur många atomer består den mänskliga kroppen av?

Har du någonsin ställt dig själv denna fråga? Även om detta troligen inte har hållit dig vaken på natten har det säkert slagit dig vid ett eller annat tillfälle. Låt oss ge dig ett snabbt exempel: om en person väger 70 kg och du vill ta reda på hur många atomer personen har i sin kropp ska du skriva ner talet 7 följt av 27 nollor. Är det svårt att ta in detta? Det är förvånande, men sant!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1201895109
  • Catellier, C. (1973). Blood sugar. L’union Medicale Du Canada.
  • Chatterjee, S., Davies, M. J., & Tarigopula, G. (2017). Pharmacological control of blood sugar. Anaesthesia and Intensive Care Medicine. https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2017.06.017
  • Ndoja, S., & Lima, H. (2016). Monoclonal Antibodies. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Human and Animal Health Applications. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63660-7.00004-8

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.