Sexuell hälsa: 7 vanliga symtom på könssjukdomar

Tidig upptäckt av en sexuellt överförbar sjukdom är avgörande för korrekt behandling och för att undvika nya infektioner. Flytningar, smärtsam urinering och vaginal blödning är några vanliga symtom på könssjukdomar.
Sexuell hälsa: 7 vanliga symtom på könssjukdomar
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Jonatan Menguez

Senaste uppdateringen: 19 juni, 2023

Sexuellt överförbara sjukdomar är olika och kan ge olika symtom. Några av de vanligaste symtomen är klåda i underlivet, ovanliga flytningar och uppkomsten av vårtor, blåsor eller sår på könsorganen. Många könssjukdomar kan botas, så det är viktigt att vara uppmärksam på vanliga symtom på könssjukdomar så att du kan få snabb behandling.

Vad är könssjukdomar och hur sprids de?

Som benämningen antyder är detta sexuellt överförbara sjukdomar. Det är en grupp sjukdomar som sprids genom samlag. De uppstår när virus, parasiter eller bakterier relaterade till denna överföringsmetod infekterar kroppen.

Enligt Världshälsoorganisationen smittas uppskattningsvis 374 miljoner människor per år med någon av de vanliga könssjukdomarna. Dessa inkluderar bland annat klamydia, syfilis och gonorré. WHO uppskattar också att mer än 500 miljoner människor mellan 15 och 49 år bär på en könssjukdom orsakad av herpes simplex-viruset (HSV).

De flesta könssjukdomar sprids genom samlag, genom kroppsvätskor. Men kontakt med infekterad hud kan också orsaka överföring. I allmänhet med underlivet.

Man kan också bli smittad genom att dela personliga föremål som kommer i kontakt med blod från smittade personer. Till exempel piercingar och intravenösa injektionsnålar.

De vanligaste könssjukdomarna är följande:

 • HPV
 • Syfilis
 • Klamydia
 • Gonorré
 • HIV/AIDS
 • Hepatit B
 • Trichomoniasis
 • Genital herpes

Lär känna dessa 7 vanliga symtom på könssjukdomar

De beskrivna könssjukdomarna kan orsaka olika symtom, vilket är viktigt att identifiera för att kunna behandla dem så snart som möjligt. Vissa av dem kan dock vara asymtomatiska, så du bår gå på en årlig kontroll om du är sexuellt aktiv.

Om du är osäker på om du har en könssjukdom bör du uppsöka en vårdmottagning. Samtidigt bör du undvika allt sexuellt umgänge för att inte riskera att smitta någon annan.

1. Ovanliga sekret

När slidan eller penis producerar ovanliga sekret, är det sannolikt ett symtom på en könssjukdom. För det kvinnliga könsorganet kan detta vara grönaktiga eller gulaktiga sekret, ibland med en illaluktande lukt. Detta kan vara ett tecken på bland annat gonorré eller trichomoniasis. Upplever du detta bör du därför se till att gå och bli undersökt.

För det manliga könsorganet bör alla flytningar som inte är urin, sperma eller försats betraktas som ovanliga flytningar. Risken finns att detta orsakas av klamydia eller gonorré. Därför bör du gå och få en undersökning för att reda ut detta.

2. Vanliga symtom på könssjukdomar: Vaginala blödningar

Vaginala blödningar utanför regelbunden mens kan orsakas av en könssjukdom, särskilt klamydia och gonorré. Men det är också ett symtom på många andra tillstånd, såsom livmoderpolyper och endometrios. Därför bör du uppsöker en specialist för att undersöka symtomet och undvika sex tills orsaken är bekräftad.

3. Smärta under sex

En annan ovanlig reaktion är att känna smärta under sex. Vissa könssjukdomar kan skada eller irritera underlivet och orsaka obehag i sådana situationer.

4. Smärtsam urinering

“Dysuri” är den medicinska termen för smärtsam urinering. Det är mycket vanligt att då ha en brännande känsla i urinblåsan.

Detta är ett vanligt symtom på könssjukdomar som till exempel gonorré, herpes och klamydia.

Men det är också ett vanligt symtom vid många infektioner som inte är sexuellt överförbara. Dessa kan också variera i allvarlighetsgrad.

5. Vårtor

Vissa könssjukdomar, särskilt vissa humana papillomvirus, kan orsaka genitala vårtor. Speciellt i områden som vulvan, på skaftet eller spetsen av penis, på pungen och i anus.

Det är viktigt att inte tillämpa hemmagjorda behandlingar för att få bort sådana vårtor. Varje behandling måste bekräftas av en läkare.

6. Vanliga symtom på könssjukdomar: Sår och blåsor

Uppkomsten av sår eller blåsor i underlivet bör utlösa en varning. Vid sår bör du vara särskild försiktig om det är en chancroid. Detta kan uppstå i samband med syfilis.

Såret uppstår cirka tre veckor efter infektion. Om du inte får behandling, kan det leda till sekundär eller tertiär syfilis.

7. Vanliga symtom på könssjukdomar: Svullnad eller klåda

Överdriven klåda i könsorganen, anus eller närliggande område är också vanliga symtom på könssjukdomar. Också svullnad och klumpar är förknippade med denna typ av sjukdomar.

Andra vanliga symtom på könssjukdomar

Även om följande symtom kan uppstå vid andra tillstånd, bör de också betraktas som möjliga symtom på könssjukdom. Speciellt om de förekommer i samband med något av de tecken som vi nämner ovan:

 • Mag- och muskelvärk
 • Hög urinfrekvens
 • Nattsvettningar
 • Feber och frossa

Förebyggande för bättre sexuell hälsa

Eftersom detta är sjukdomar som överförs vid samlag är det viktigaste att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Till exempel att använda latexkondomer och ett noggrant och medvetet val av partners.

Information och medvetenhet om hur olika könssjukdomar överförs och vilka symtom de kan skapa är grundläggande för att undvika könssjukdomar.

Regelbundna kontroller är ett sätt att förebygga, liksom att undvika sexuellt umgänge om du har några symtom. Om du misstänker att du har en könssjukdom, ha inte sex förrän du fått träffa en läkare för en undersökning för att undvika att smitta någon annan.

Om du har något eller flera symtom på en könssjumdom, är det viktigt att omgående uppsöka vård. Du an då få göra några tester, såsom urinanalys, blodprov och sekretprov.

Det går att botad de flesta könssjukdomar, men tidig behandling är avgörande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.