Qtrilmet - ett nytt läkemedel för att behandla diabetes

Qtrilmet är ett nytt läkemedel för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna som tycker det är svårt att hålla sjukdomen under kontroll med traditionella mediciner. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har fastställt att dess fördelar väger tyngre än riskerna.
Qtrilmet - ett nytt läkemedel för att behandla diabetes

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Qtrilmet är ett läkemedel man använder för att behandla diabetes, och det består av tre aktiva ämnen: metformin, saxagliptin och dapagliflozin. Man föreskriver ofta detta läkemedel som behandling för patienter med typ 2-diabetes, som inte kan reglera sina blodsockernivåer med endast metformin eller i kombination med saxagliptin eller dapagliflozin. Observera att detta läkemedel inte är godkänt i Sverige, där det avregistrerades 2020.

Användningen av Qtrilmet hos diabetespatienter kan också inkludera de som tar sulfonureider och inte kan reglera sina blodsockernivåer.

Qtrilmet – användning vid diabetes

Qtrilmet är ett receptbelagt läkemedel som har två olika doseringar:

  • Metformin 850 mg/Saxagliptin 2.5 mg/Dapagliflozin 5 mg
  • Metformin 1000 mg/Saxagliptin 2.5 mg/Dapagliflozin 5 mg

När en läkare räknar ut vilken dos av Qtrilmet du kommer att behöva, tar man också i beaktande vilken dos av Metformin du tagit fram tills behandlingen med det nya läkemedlet börjar. När de väl utvärderat den korrekta koncentrationen för varje fall av Qtrilmet, så är generellt sett riktlinjerna att man ska ta två tabletter en gång om dagen, tillsammans med eller efter en måltid. 

Så fungerar mekanismerna bakom Qtrilmet

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på att bukspottskörteln inte kan producera tillräckligt med insulin. Ibland är det även kroppen som inte kan använda insulin på ett effektivt sätt, det vill säga att den inte kan förvandla glukos till energi. 

Dina blodsockernivåer ökar när du har diabetes. Och de goda nyheterna är att du kan behandla det med Qtrilmet. Som vi sa här ovan, innehåller läkemedlet tre aktiva ämnen och de har alla en specifik funktion:

  • Metformin. Detta ämne minskar på produktionen av och absorptionen av glukos.
  • Saxagliptin. Funktionen hos detta ämne är att blockera hormonaktiviteten som uppstår efter en måltid, så att bukspottskörteln börjar producera insulin. När den här blockeringen sker så triggar saxagliptinet bukspottskörteln att producera mera insulin när blodsockernivåerna stiger. Dessutom så bidrar det aktiva ämnet också till att minska mängden glukos som produceras i levern.
  • Dapagliflozin. Detta aktiva ämne låser ett njurprotein vid namn sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2). Proteinet hindrar blodsockret från att ta sig ut i urinen och på så vis elimineras från kroppen. När dapagliflozinet fungerar, så höjer det alltså passagen av glukos till urinen för att utsöndras ur kroppen, vilket därmed minskar blodsockerhalten.
Qtrilmet - den kemiska formeln för metformin.
Doseringen av metformin avgör användningen av Qtrilmet.

Du kanske också är intresserad av: Hur du kan förbättra din kost om du lider av diabetes

Fördelar med Qtrilmet vid diabetes

Kombinationen av metformin, saxagliptin och dapagliflozin är användbar eftersom de är effektiva när det gäller att minska blodsockernivåerna hos patienter med typ 2-diabetes. Den stora behållningen här är variationen som uppstår i nivåerna av glycosylaterat hemoglobin (HbA1c) efter 6 månaders behandling. Detta hemoglobin är en pålitlig indikator för blodsockernivåerna.

HbA1c-värden hos patienter med diabetes ligger vanligtvis över 8%. Av denna anledning är målet med forskningen att minska dem till högst 7%. Generellt sett uppnår Qtrilmet en minskning av HBA1c-nivåerna med 0,51%. 

Men i andra studier observerade forskarna att Qtrilmet minskade nivån av HbA1c med i medeltal 0,82%. I jämförelse med andra patienter som inte fick denna medicin observerade man en minskning om endast 0,10%.

Qtrilmet: Resultat av ett blodprov.
Glykerat hemoglobin är ett blodprov man använder för att mäta hur effektiva behandlingar mot diabetes är.

Bieffekter

Som med alla mediciner kan Qtrilmet också ha biverkningar. Följande är de vanligaste:

  • Infektioner i hals och näsa
  • Hypoglykemi, när det används i kombination med sulfonylureider

Du bör inte ta Qtrilmet om du är allergisk mot något av dess tre aktiva ämnen. Även personer med njur- och leverproblem bör avstå från att använda det.

Sammanfattning

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har avgjort att fördelarna med Qtrilmet är större än riskerna, så man rekommenderar nu användningen. Men man övervakar också konstant den information man får in när det gäller användningen. Läkemedlet avregistrerades i Sverige i augusti 2020.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • (2019). Summary of opinion: Qtrilmet,metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-1d401a8

  • (2019). Human medicines European public assessment report (EPAR): Qtrilmet, metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin, Diabetes Mellitus, Type 2, Date of authorisation: 11/11/2019, Status: Authorised. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-23ef88d

  • Reyes, B. (1982). Diabetes mellitus tipo II. Acta Méd. Colomb.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.