Preventivmedel under postpartumperioden: Vad du bör veta

Det är viktigt att välja rätt preventivmedel under postpartumperioden för att inte skada barnet, samt när du kan börja använda dem.
Preventivmedel under postpartumperioden: Vad du bör veta
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2023

Postpartumperioden eller barnsängsperioden (efter förlossningen) är stadiet omedelbart efter förlossningen. Det är mycket vanligt att vi upplever en del bekymmer eller har frågor om preventivmedel under denna period. Många kvinnor undrar när eller om de kan börja ha sex igen, och om det är möjligt att bli gravid igen direkt.

Problemet här är att det inte är möjligt att avgöra när den första ägglossningen inträffar efter förlossningen. Detta varierar mycket från kvinna till kvinna och beror också på olika omständigheter.

Postpartumperioden och preventivmedel

Postpartumperioden är stadiet från tiden för slutet av förlossningen till 40 dagar efter födseln. Under denna period genomgår kvinnans kropp stora förändringar för att återgå till det tillstånd den var i innan förlossningen. Det förekommer också vanligen psykologiska och sociala förändringar.

Infertilitetsstadiet efter förlossningen är kort, särskilt hos kvinnor som inte ammar. I dessa fall återkommer fertiliteten vanligtvis efter 3 veckor. Hos ammande kvinnor återkommer den först efter 6 månader.

Icke ammande kvinnor har nästan alltid sin första ägglossning mellan 45 och 94 dagar efter förlossningen. Men det finns också fall där ägglossning inträffar efter redan 25 dagar. Hos ammande kvinnor inträffar detta efter den 27:e veckan efter förlossningen.

Ett problem är att om man använder sig av vissa preventivmedel under postpartumperioden kan det påverka amningen. Därför är det mycket viktigt att välja en säker metod med få negativa effekter för barnet.

Vilka hormonella preventivmedel rekommenderas under postpartumperioden?

Hormonella preventivmedel är ett av de mest använda alternativen. Dessa preventivmedel innebär vissa risker under postpartumperioden eftersom de går över i bröstmjölken. Det finns två typer:

 • Icke-kombinerade preventivmedel: Dessa är de som endast innehåller gestagen. Du bör inte använda dessa förrän efter sex veckor efter födseln om du ammar. Icke-ammande mödrar bör vänta tre veckor innan de börjar.
 • Kombinerade preventivmedel: Dessa innehåller östrogen och gestagen. Ammande mödrar bör inte använda dessa preventivmedel förrän efter sex månader efter förlossningen; aldrig under postpartumperioden. Icke-ammande mödrar rekommenderas att vänta tre veckor innan de börjar ta denna typ av preventivmedel.

Akutpiller kan användas, men med försiktighet. Tänk på att respektera de 21 dagarna efter födseln och alltså undvika dessa under denna tid.

Bebis ammar.
Ammande mödrar bör helst senarelägga användningen av ett icke-kombinerade preventivmedel. På så sätt löper de mindre risk att ämnena går över i bröstmjölken och skadar barnet.

Andra preventivmedel du kan använda under postpartumperioden

Under tiden efter förlossningen är det också möjligt att använda andra preventivmedel än hormonella preventivmedel. Var och en av dem har sina fördelar och nackdelar. En kvinna bör välja den som bäst passar hennes omständigheter och behov.

Spiral

Spiralen är kanske den mest använda preventivmetoden i världen. Den har en felfrekvens på mindre än 1 % per år och 2 % till 6 % efter 10 år. Dess totala varaktighet är mellan 5 och 10 år.

Man an sätta in en spiral under postpartumperioden, minst fyra veckor efter födseln. I vissa fall kan man också sätta in den redan 48 timmar efter förlossningen, dock inte under perioden mellan 48 timmar och 4 veckor.

I det här fallet spelar det ingen roll om mamman ammar eller inte. Inte heller om förlossningen var vaginal eller genom kejsarsnitt.

Barriärmetoder

Manlig eller kvinnlig kondom kan du använda när som helst efter avslaget, dvs. den vaginala blödning som kommer efter förlossningen. Avslag uppstår efter förlossningen och varar från 2 veckor upp till 1 månad.

LAM-metod

Många använder LAM-metoden som preventivmedel under postpartumperioden. Denna kan du påbörja efter födseln och går ut på att du använder amning som skydd mot graviditet.

Det är bara användbart under de första sex månaderna och kräver att två villkor är uppfyllda:

 1. Ingen mens
 2. Barnet ska uteslutande bli ammat

Om menstruation uppstår minskar metodens effektivitet. Samma sak händer när barnets matning minskar. Om någon av dessa omständigheter inträffar bör du lägga till en annan metod.

LAM-metoden uppskattas vara 98 % effektiv.

Frivillig sterilisering

Frivillig sterilisering är en definitiv preventivmetod. Det betyder att du aldrig mer kommer att kunna få barn.

De vanligaste teknikerna för detta är att klippa av eller täppa till äggledarna. När det gäller män utför man en vasektomi.

Äggledare.
Vissa kvinnor kombinerar ett kejsarsnitt tillsammans med att klippa av äggledarna om de har bestämt sig för att inte ha fler graviditeter i framtiden.

Välj metoden med hjälp av professionell rådgivning

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt några parametrar som kan hjälpa dig att välja den bästa preventivmetoden. Dessa riktlinjer för val av preventivmedel gäller kvinnor som befinner sig i postpartumperioden.

Parametrarna gäller medicinska behörighetskriterier för användning av preventivmedel. Varje individ måste fastställa vilken kategori metoden hon använder faller inom. Om den inte faller inom kategori 1 och 2, ska hon inte använda den.

Kategorierna är följande:

 • Kategori 1: metoden har inga begränsningar för användning
 • Kategori 2: fördelarna med metoden överväger riskerna
 • Kategori 3: riskerna är större än fördelarna med metoden
 • Kategori 4: det finns en stor risk som är oacceptabel

Det viktigaste under tiden efter förlossningen är att preventivmedlet du tar inte stör amningen eller det nyfödda barnets hälsa. Generellt sett är icke-hormonella metoder det föredragna alternativet.

Om du har några tvivel eller funderingar är det bäst att rådfråga din läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rodríguez-Rodríguez, R., Polentinos-Castro, E., Azcoaga-Lorenzo, A., González-Fernández, C., GESTAGAP, G., Rodríguez, R. R., … & Castro, E. P. (2019). Uso de la anticoncepción con solo gestágenos en atención primaria: estudio GESTAGAP. Atención Primaria, 51(8), 479-485.
 • Vásquez-Awad, D. (2020). Beneficios de los anticonceptivos orales combinados. Ginecología y Obstetricia de México, 88(S1), 47-55.
 • Fernández, M. D. L. D. V., González, R. G., Lázaro, G. A., & Bautista, B. E. (2015). Uso de anticonceptivos durante el puerperio y la lactancia materna. Metas de enfermería, 18(4), 4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.