Graviditetstest online: vad är det och hur fungerar det?

Graviditetstest online: vad är det och hur fungerar det?
Maryel Alvarado Nieto

Skriven och verifierad av läkare Maryel Alvarado Nieto.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

I den informationsålder som vi lever i är det lätt att hitta webbsidor som diagnostiserar vissa sjukdomar. Liknande finns det webbsajter med olika frågeformulär som kan vara användbara för att ta reda på om man skulle ha vissa tillstånd. Visste du exempelvis att man kan göra graviditetstest online?

Dessa verktyg är vanligtvis gratis och baseras på upptäckandet av tidiga symtom som ofta förekommer hos gravida kvinnor. Därför anses de inte vara tillförlitliga detektionsmetoder och det finns inget vetenskapligt stöd för dem.

Hur funkar ett graviditetstest online?

Flera webbplatser erbjuder frågeformulär som försöker känna igen de klassiska symtomen på graviditet i dess tidiga skeden. Hur de samlar in informationen varierar, men de har i allmänhet urvalsfrågor, där kvinnan kan välja det alternativ som mest liknar det hon upplever.

På så sätt fungerar frågeformuläret som en checklista över de symtom som tyder på att hon är gravid. Dessa symtom uppträder dock inte hos alla kvinnor och inte heller vid alla graviditeter. Därför bekräftar eller utesluter deras närvaro eller frånvaro inte förekomsten av en graviditet.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Hudförändringar under graviditeten

Onlinetestets tillförlitlighet

Informationen som hanteras av denna typ av webbplats grundar sig på statistik. Symtomatologin som den undersöker är en del av en grupp av kliniska manifestationer som är vanliga hos många gravida kvinnor. Med en statistisk analys kan man göra en presumtiv upptäckt i tidigt skede.

Detta innebär att resultaten från graviditetstestet online endast är vägledande. Därför är rekommendationen att kvinnan, oavsett det svar som den här typen av frågeformulär ger, bör göra ett laboratorietest eller ett ultraljud för att ge säkerhet.

Ett ultraljud eller ett urin-/blodprov är fortfarande de bästa  metoderna för att bekräfta en graviditet.
Ett ultraljud eller ett urin-/blodprov är fortfarande de bästa  metoderna för att bekräfta en graviditet.

Vilka symtom kan man undersöka i ett graviditetstest online?

Denna typ av sida visar möjliga graviditeter genom att granska en uppsättning symtom som beskrivs i forskningslitteratur som tidiga tecken på graviditet. Ju fler symtom en kvinna har, desto större är sannolikheten att hon är gravid.

Amenorré

Den främsta anledningen till att man misstänker graviditet ligger i frånvaron av mens, kallat amenorré. Frånvaro av mens  är ett av de grundläggande tecknen på graviditet hos en kvinna som tidigare haft en regelbunden menstruationscykel och om hon inte har använt någon typ av hormonellt preventivmedel nyligen.

Likaså bör antalet dagars försening beaktas, eftersom vissa stressiga situationer påverkar menstruationscykeln. Därtill kan ett tidigare livmoderkurettage leda till att menstruationen upphör, eftersom det leder till en fördröjning av proliferationen av endometriet.

Å andra sidan är förekomsten av blödning inte tillräckligt för att utesluta förekomsten av graviditet. Detta beror på att en lätt blödning kan uppträda under de första veckorna, vilket kan misstas för menstruation. Denna blödning är dock resultatet av implantationsprocessen av befruktningsprodukten i livmodern.

De första förändringarna som förväntas under graviditeten

Vissa subtila manifestationer kan gå obemärkt förbi, men vars närvaro anses presumtiv för graviditet. Bland dem finns en förändring av färgen på könsorganet, som ändras från en rosa nyans till att bli lite mer lila. Detta är känt som Chadwicks tecken.

En gravid kvinna kan också uppleva en ökad tendens att vara irriterad, trött och dåsig. Men dessa förändringar är ibland svåra att känna igen av patienten själv.

Trots detta tas de ofta upp i graviditetstestet online.

Ovanstående svårighet minskar ytterligare tillförlitligheten hos denna typ av frågeformulär. Ett negativt svar på något tecken som faktiskt förekommer hos kvinnan kan ge ett falskt resultat hos en kvinna som är gravid.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Hur lång tid tar det att bli gravid efter samlag?

Populära symtom: Den verkliga styrkan hos graviditetstest online

Ofta adresserar frågeformulären som finns på olika webbplatser en grupp tecken som av den allmänna befolkningen anses vara karakteristiska för en gravid kvinna; särskilt under de första veckorna av graviditeten.

Några av dessa tecken är följande:

  • Förekomsten av svindel och huvudvärk.
  • Ökad ömhet i brösten.
  • Illamående och kräkningar, vanligtvis på morgonen.
  • Aversion mot vissa lukter eller smaker, som tidigare inte skapat denna reaktion.
  • Ett sug att äta vissa specifika livsmedel.
  • Ett ökat behov av att kissa. Det är vanligt att kvinnan behöver kissa oftare, men vanligtvis i små mängder.

Denna lista bör granskas med försiktighet, eftersom även om de är populära symtom, utesluter inte deras frånvaro graviditet. Deras närvaro bekräftar det inte heller.

Detta beror på att inget av dem är exklusivt för graviditet. Men de tenderar att vara närvarande i de tidiga stadierna av graviditeten för många kvinnor.

Morgonillamående under första trimestern är mycket vanligt under graviditeten. Därför brukar onlinetester fråga om detta symptom.
Morgonillamående under första trimestern är mycket vanligt under graviditeten. Därför brukar onlinetester fråga om detta symtom.

Att lita eller inte lita på testet: Svagheten med graviditetstest online

En viktig fråga som inget av dessa graviditetstester tar hänsyn till är symtomens frekvens, och vanligen antar testen att de är regelbundna. Verkligheten är dock att vart och ett av dem skiljer sig från varandra när det gäller deras frekvens.

De flesta av dessa webbplatser varnar också för att deras resultat inte är korrekta.

Samtidigt tar de heller inte hänsyn till vissa egenskaper som är specifika för varje kvinna. Dessa är tecken som kan visa på tidig manifestation av graviditet, vilket gör det lite svårare att tolka resultaten som ett graviditetstest online ger.

Några av dessa egenskaper som minskar tillförlitligheten i onlinetesten är följande:

  • Kvinnans ålder
  • Tidigare graviditeter
  • Fysisk kondition och näringstillstånd
  • Regelbundenhet av mensen

Användbarheten av graviditetstestet online

Trots begränsningarna har dessa verktyg förmågan att hjälpa kvinnor med initiala funderingar. Det är en hjälp för att granska de vanligaste tidiga manifestationerna av en graviditet och kan ge lite upplysande information om dessa symtom.

Förbehållet med dessa typer av frågeformulär ligger i behovet av att också bekräfta deras resultat senare. Oavsett om det sker genom undersökning av humant koriongonadotropin i blodet eller genom att utföra ett obstetriskt ultraljud, är det relevant att söka bekräftelse. Så kom ihåg att ett graviditetstest online inte ska ersätta en professionell undersökning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.