Vilka hormoner påverkar menstruationscykeln?

Det finns många hormoner som inverkar på menstruationscykeln. Deras viktigaste uppgift är att möjliggöra befruktning och graviditet och det är därför de orsakar stora förändringar i kvinnans kropp.
Vilka hormoner påverkar menstruationscykeln?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Flera olika hormoner påverkar menstruationscykeln hos kvinnor. De har bestämda roller för att utvecklingen ska ske normalt. Dessa hormoner reglerar inte bara fortplantningsprocesserna, utan de inverkar också på humör, hudens utseende, liksom många andra aspekter.

De hormoner som påverkar menstruationscykeln är i princip ansvariga för att äggcellen ska kunna utföra sitt jobb. Med andra ord skapar hormonerna de förhållanden som är nödvändiga för att äggcellen ska kunna befruktas eller – när ingen befruktning äger rum – stötas bort ur kroppen.

Det handlar om komplexa processer som är avhängiga av att dessa hormoner fungerar som de ska. Följande hormoner påverkar menstruationscykeln:

 • FSH eller follikelstimulerande hormon
 • LH eller luteiniserande hormon
 • Östrogen
 • Progesteron

Dessa hormoner påverkar menstruationscykeln i olika faser

Menstruationscykeln omfattar sex inre cykler och hormonerna fyller en viktig funktion i var och en av dessa. Cyklerna är uppdelade enligt följande:

 • Äggstockscykel: Denna process äger rum i äggstockarna och är uppdelad i två faser: follikulär mognad och gulkroppsfasen. I den förstnämnda fasen producerar kroppen en mogen äggcell och detta kulminerar i ägglossning. I den sistnämnda fasen skapar hormonerna de organiska betingelserna för befruktning.
 • Endometriecykel: Under endometriecykeln blir livmoderslemhinnan (endometriet) tjockare och vaskulariserad. Om äggcellen inte därpå befruktas frigörs den och kroppen stöter ut den genom menstruation.
 • Endocervikal cykel: Detta stadium medför en ökad slemsekretion fram till ägglossningen. Syftet är att hjälpa spermierna att nå livmodern. I slutfasen av cykeln upphör dessa egenskaper.
 • Myometriecykel: Myometrium är muskelväggen i livmodern. Under ägglossningen dras den samman för att hjälpa spermierna. Efter detta vilar den.
 • Vaginal cykel: Liksom vid endometriecykeln sker fram till ägglossningen en förtjockning som skrumpnar om ingen befruktning äger rum.
 • Bröstcykel: Brösten blir större före menstruationen och de kan kännas ömma. Emellertid är detta ett symtom som kan variera och som inte upplevs likadant hos alla.
Om man vet hur hormoner påverkar menstruationscykeln förstår man bättre vad som händer i kroppen.

Hormoner som påverkar menstruationscykeln och deras koppling till hypotalamus

De hormoner som påverkar menstruationscykeln börjar processen i hypotalamus. Hypotalamus utsöndrar gonadotropiner (GnRH), vars huvudsakliga uppgift är att stimulera kroppens produktion av andra hormoner som är nödvändiga för att skapa lämpliga förhållanden i livmoderhålan och livmoderslemhinnan för att en befruktning ska kunna ske.

Vidare producerar kroppen hormoner som påverkar menstruationscykeln i hypofysen. Hypotalamus kontrollerar denna körtel som är ansvarig för utsöndringen av både FSH- och LH-hormoner. Låt oss ta en närmare titt:

 • FSH eller follikelstimulerande hormon: Detta är ett hormon som kroppen utsöndrar i början av menstruationen och som hjälper äggcellen att bildas och att mogna. Dessutom stimulerar det kroppens produktion av östrogen.
 • LH eller luteiniserande hormon: Denna cykel bidrar till ägglossningsprocessen och främjar kroppens utsöndring av progesteron. Och om sädescellen befruktar ägget beskyddar den graviditeten under de första veckorna.

Faktum är att FSH underlättar äggbildningen och senare befruktningen. Därpå producerar kroppen snabbt LH. Och 9 till 12 timmar efter detta frigör kroppen det mogna ägget, vilket innebär att ägglossningen äger rum.

Hormoner påverkar menstruationscykeln och är viktiga för ägglossningen.
Flera olika hormoner måste samverka för att ägglossningen ska kunna ske.

Äggstockar och hormoner

Även äggstockarna utsöndrar en del hormoner under menstruationscykeln, nämligen östrogen och progesteron. Östrogen är ett kvinnligt könshormon som inverkar på de kvinnliga könsorganen. Det fyller många funktioner. En av dessa är att blockera ett annat hormon, prolaktin, som har som roll att producera mjölk efter förlossningen.

I själva verket finns det olika typer av östrogen. Men med hänseende till menstruationscykeln är östradiol det viktigaste av dessa hormoner. Det stimulerar förtjockningen och vaskulariseringen av livmoderslemhinnan, vilket skapar de ideala förhållandena för en befruktning.

Förutom östrogen finns det progesteron. Detta hormon spelar en viktig roll i menstruationscykeln. Det stöder mognaden av livmoderslemhinnan och leder till olika förändringar i hela reproduktionssystemet. Dess främsta effekter består i att:

 • Anpassa brösten till amning.
 • Minska slembildningen i livmoderslemhinnan så att det inte uppkommer några livmodersammandragningar som förhindrar graviditeten.
 • Höja kroppstemperaturen för att underlätta befruktningen.
 • Minska mängden livmoderhalssekret för att bromsa andra sädesceller när ägget blivit befruktat.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Otero Dadín, C., Rodríguez Salgado, D., & Andrade Fernández, E. (2009). Ciclos naturales de las hormonas sexuales y diferencias entre sexos en memoria. Actas Españolas de Psiquiatría, 37(2).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.