Orsaker till polyuri samt hur man behandlar det

Polyuri är en medicinsk term som innebär en ökning av urinproduktionen, vilket kan ha många olika orsaker. En vuxen person får denna diagnos om kroppen producerar mer än tre liter urin per dag. För barn gäller mer än två och en halv liter under tjugofyra timmar.
Orsaker till polyuri samt hur man behandlar det

Senaste uppdateringen: 14 september, 2020

Polyuri är en medicinsk term som innebär en ökning av urinproduktion, och det finns flera olika orsaker till polyuri. En vuxen person får denna diagnos om kroppen producerar mer än tre liter urin per dag. För barn gäller mer än två och en halv liter under 24 timmar.

Det finns andra liknande termer som egentligen inte betyder samma sak. Till exempel innebär pollakiuri att en person urinerar flera gånger om dagen men den totala mängd vätska är normal, medan nokturi innebär att sömnen avbryts för att man behöver urinera under natten.

Det kan finnas polyuri med nokturi eller polyuri med pollakiuri. I vilket fall som helst är detta bara symptom och inte någon sjukdom i sig. För att få reda på den underliggande sjukdomen måste man först fastställa en diagnos.

Mängden urin som kroppen producerar under 24 timmar beror på tre saker:

 • Hur mycket vätska man dricker.
 • De ämnen som kroppen måste eliminera. Den utsöndrade mängden är också en faktor.
 • Njurfunktionen. Eftersom urin är en produkt av njurarna måste de fungera korrekt.

Generella orsaker till polyuri

Först och främst presenterar vi här de allmänna orsakerna till polyuri. Därefter kommer vi i detalj förklara de sjukdomar som är de vanligaste orsakerna till detta symptom. Vissa orsaker beror på vardagliga saker medan andra är mer bestående:

 • Ökat vätskeintag: Ju mer vätska du dricker under en dag, desto mer måste din kropp eliminera. Detta kan leda till tillfällig och godartad polyuri.
 • Ökat saltintag: Salt är ett ämne som drar till sig vatten, det vill säga att det absorberar kroppens vatten och tar med det till njurarna för att förvisa det från kroppen. Om du får i dig mycket salt mat kan du förvänta dig en ökning av urinvolymen. Detta är också en kortvarig form av polyuri.
 • Urinstimulerande drycker: Vissa drycker såsom öl, te och kaffe kan öka urinvolymen.
 • Kall omgivning: När omgivningen är kall leder det till vasokonstriktion. Det innebär att artärernas diameter minskar och därmed finns det mindre utrymme för blod. På så vis kan överskottsvätska elimineras genom att kroppen ökar urinproduktionen.
 • Användning av diuretika: Läkare föreskriver diuretika såsom furosemid eller hydroklortiazid för vissa sjukdomar. Dessa läkemedel ökar urinvolymen vilket kan leda till polyuri som är en vanlig biverkning.
Njurar vid polyuri.

Orsaker som leder till polyuri

Efter att ha beskrivit de allmänna orsakerna ska vi nu namnge fyra sjukdomar där polyuri är ett vanligt symptom. Medicinsk kontroll är mycket viktig vid dessa sjukdomar eftersom polyuri kan kan innebära stora problem. Trots det är målet alltid att lösa den underliggande sjukdomen.

Diabetes

Detta är en av de vanligaste orsakerna när det gäller sjukdomar. Det är vanligt att polydipsi (ökad törst) och polyfagi (ökad aptit) är de första varningarna för detta tillstånd.

Polyuri är en reaktion på kroppens behov att bli av med överskott av glukos. Med sockret som cirkulerar i blodet blir den enda lösningen att utsöndra det genom urinen och därmed öka produktionen.

Hjärtsvikt

Om hjärtat inte kan pumpa den nödvändiga mängden blod till hela kroppen blir det ett otillräckligt organ eftersom det inte har tillräckligt med styrka för att utföra sammandragningarna. Det är vanligt att personer med hjärtsvikt har polyuri eftersom felet i cirkulationsprocessen leder till ansamling av vätska. Således tar kroppen bort överskottsvätskan genom urinen och ökar oftast volymen under natten.

En man med ont i hjärtat.

Arteriell hypertoni

Personer med högt blodtryck kan uppvisa en ökning av mängden urin när de inte är under medicinering. Ibland är polyuri det enda tecknet när det förekommer en underliggande sjukdom såsom högt blodtryck.

Höga blodtrycksvärden påverkar njurfunktionen och ändrar sättet som kroppen filtrerar blod och producerar urin på.

Polyuri och nedsatt njurfunktion

Njursvikt är ingen vanlig sjukdom, dock är den allvarlig. I dessa fall räcker inte njurarna till eftersom de inte kan filtrera blodet för korrekt urinproduktion. Med dålig filtrering gör sig kroppen inte bara av med de ämnen som måste avlägsnas utan också de användbara såsom vatten.

Nedsatt njurfunktion kan vara ett sista och komplicerat stadium av andra sjukdomar, till exempel diabetes eller ett resultat av infektioner, autoimmuna attacker och till och med maligna tumörer.

Sammanfattning om polyuri

Polyuri är ett symptom som man bör vara uppmärksam på. Om du har ätit väldigt salt mat eller varit utsatt för kalla temperaturer kan du däremot vänta dig att det försvinner på egen hand. Du bör dock konsultera en läkare om det är bestående. Läkaren utför då de undersökningar som behövs för att ställa en diagnos och påbörja en passande behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Grimaldi, A. “Polidipsia-poliuria.” EMC-Tratado de Medicina 16.2 (2012): 1-2.
 • Biagetti, B., I. Vinagre, and S. M. Webb. “Protocolo diagnóstico del síndrome de poliuria y polidipsia.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 10.13 (2008): 883-885.
 • Guinea, M. Torres, and Gabriel de Arriba de la Fuente. “Protocolo diagnóstico de la poliuria.” Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 10.80 (2011): 5435-5437.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.