Palper-rouler: Vad är det och vilka är fördelarna?

Palper-rouler är namnet på en massageteknik som används för att behandla problem med ojämnheter i huden. Läs vidare och lär dig hur det går till och vilka fördelar det har.

Palper-rouler: Vad är det och vilka är fördelarna?
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022


Palper-rouler är en teknik för djupvävnadsmassage. Dess syfte är att främja lipolys, som hjälper till att ta bort fett genom att aktivera cirkulationen i lymf- och vensystemen.

Den är alltså en bra metod i den svåra kampen mot celluliter, eller apelsinhud som det ibland kallas, och andra liknande problem. Man kan utföra papper-rouler för hand eller med hjälp av en enhet som är utformad för detta ändamål.

Man kan också komplettera denna typ av massageteknik med andra rutiner för att öka effektiviteten. Så i dagens artikel kommer vi att berätta allt om palper-rouler-tekniken: vad den består av, hur den utförs, dess fördelar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer.

Apelsinhud: Ett svårt problem att behandla

Apelsinhud och celluliter är vardagliga namn på det som läkarna kallar för ödematös-fibrosklerotisk pannikulopati.

Detta tillstånd kommer sig av ansamlingar av fettceller mellan huden och den underliggande muskulaturen.

Hormonella faktorer spelar ofta en roll, liksom ålder, genetik, fetma och en stillasittande livsstil. Därtill kan det bli värre av dålig venös och lymfatisk cirkulation.

Dessa typer av hudproblem är vanligare hos kvinnor.
 Apelsinhud är inget allvarligt hälsoproblem, men det är det kan vara ett problem ur estetisk synvinkel, eftersom det orsakar utbuktningar och ojämnheter, särskilt i områden som höfter, lår och rumpa.

Det finns ett brett utbud av alternativ för att råda bot på situationen, från estetiska ingrepp (mesoterapi, reducerande massage, stötvågor, kavitation och radiofrekvens) till naturliga behandlingar mot celluliter, som bland annat inkluderar att man använder äppelcidervinäger och kaffe.

Apelsinhud på kvinnans lår

Vi får inte blanda ihop estetiskt apelsinhud med medicinsk cellulit, som är en infektion i mjukdelar och som verkligen utgör en hälsorisk.

Du kanske också skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Detoxa lymfsystemet med naturliga kurer och massage

Palper-rouler: Vad det är och hur det går till

Palper-rouler är en teknik som man föreslår som en lösning på problemet med apelsinhud. Det är en massage som når det djupaste lagret av huden (hypodermis), där fettcellerna finns.

Syftet är att hjälpa till att lösa upp ansamlingar av adipocyter och stimulera blod- och lymfcirkulationen. På så sätt kan man genom att lösa upp det och minska dess storlek, främja elimineringen av den gropiga huden.

Tillvägagångssättet för att utföra palper-rouler-tekniken består av att klämma och trycka, som orden i sig antyder. Det måste förtydligas att detta uttryck kommer från franska och kan översättas med “palpera och rulla“.

Tanken är att klämma ihop vävnaden mellan tummen och de andra fingrarna. Tummen utövar ett tryck på huden uppifrån, och hjälper till att klämma ihop vecket med de andra fingrarna.

Man rekommenderar att man applicerar trycket från botten till toppen och aldrig i motsatt riktning. På samma sätt måste området som man masserar röra sig uppåt. I bukområdet är det viktigt att utföra denna massage mycket försiktigt, och här gör man rörelserna bakifrån och fram.

Användning av verktyg
 för palper-rouler

Det finns anordningar i form av rullar som skapar ett vakuumsug i vävnaden, vilket gör att man kan forma ett veck. Fördelen med dessa enheter är att personen som utför massagen blir mindre trött när han eller hon upprepar samma samma rörelser om och om igen.

För att underlätta processen och underlätta apparatens framfart längs huden, applicerar man också oljor, dock är det tillrådligt att inte gå till överdrift med dessa, eftersom de kan göra det svårt att få grepp.

När det gäller varaktigheten och frekvensen av denna typ av massage, rekommenderar man att låta utföra den i sessioner på minst 10 minuter. Man kan använda sig av denna typ av massage  varje dag, till och med upp till två gånger på samma dag. Med behandling hos sjukgymnast räcker det däremot med en gång i veckan.

Det är viktigt att notera att när behandlingen väl påbörjats bör den inte avbrytas. Även om man kan lägga märke till förbättringar kan fettansamlingen annars komma tillbaka.

Du kanske också skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: De bästa och mest effektiva fysioterapibehandlingarna


Fördelarna med palper-rouler

Resultaten av en palper-rouler-massage varierar beroende på graden av involvering av området samt hur skicklig massören är eller effektiv enheten är. Men med en frekvens på 2 till 3 behandlingar per vecka är det mycket troligt att du kommer att märka en minskning av dina celluliter inom lite mer än en månad.

Utöver dessa fördelar finns det också andra fördelar med denna metod:

 • Det hjälper till att strama upp huden.
 
 • Det gör huden smidigare.
 • Palper-rouler-massage bidrar till syresättning av vävnaden.
 • Det bidrar till att förbättra lymfsystemets funktion.
 • Användning av oljor under massagen ger näring åt epidermis.
 • Det minskar svullnad och motverkar känslan av tunga ben.

Vi måste dock klargöra att denna teknik är rekommenderad för problem med celluliter och inte för fetma. Det kan dock hjälpa till med att göra siluetten slankare.

Tips och rekommendationer

Vissa anser att massagetekniken palper-rouler är en teknik som hjälper till vid behandling av celluliter, även om den inte utför mirakel i sig. Vad denna teknik gör är faktiskt att förbättra de resultat som vi kan uppnå genom att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Därför är det ett verktyg som fungerar bäst när vi kompletterar det med andra strategier. Detta inkluderar både regelbunden fysisk aktivitet och en balanserad kost.

För att effekten ska bli större och hålla längre kan även följande rekommendationer beaktas:

 • Efter massagen kan du gnugga området med massagehandske för att stimulera cirkulationen och samtidigt förhindra att fettmassan sätter sig igen.
 • Man rekommenderar att man exfolierar huden med kaffe eller någon annan naturlig produkt.
 • Palper-rouler går även att kombinera med andra tekniker, till exempel vakuumterapi.
 • Även om man kan utföra denna typ av massage på sig själv, är det alltid att föredra att gå till en erfaren professionell massör.

Eventuella biverkningar och kontraindikationer

Det finns relativt få biverkningar med palper-rouler. Dessa inkluderar rodnad i huden samt en lätt pirrande känsla eller en relativt mild smärta.

När det gäller kontraindikationer rekommenderar man inte att använda denna teknik i något av följande fall:

 • Personer med psoriasis, eksem eller andra hudproblem.
 • 
Andra cirkulationsproblem, t.ex. hemofili eller trombos.
 • 
Om personen har ben med dålig vencirkulation (till exempel om hon eller han lider av åderbråck).
 • När det förekommer blåmärken, skador eller sår.

Blåmärke på låret

Det är ingen bra idé att gå på den här typen av massage när du har blåmärken eftersom det kan förlänga läkningsprocessen av dem.

Är palper-rouler effektivt?

Enligt studier är denna typ av massage en gammal, etablerad och effektiv behandling. Den är lämplig för att förbättra utseendet på ärr vad gäller flexibilitet, inflammation, klåda och smärta. Många tycker även att behandlingen är avslappnande och lugnande.

I forskning som utförts i Frankrike under mer än två års tid och med mer än 2 500 patienter, har man använt en behandling som kombinerar tre effekter (cirkulatorisk anti-ödem, lipolytisk och defibrotisk) för att behandla apelsinhud. De kompletterande rutinerna omfattade bland annat palper-rouler, i kombination med en koffeinkräm.

Slutsatserna av studien visar att denna kombination ökar effektiviteten av behandlingen av celluliter och kan komplettera vanliga kirurgiska tekniker efter fettsugning.

Ett problem som kräver omfattande behandling

Apelsinhud är ett problem som man behöver angripa på ett holistiskt sätt. Detta inkluderar en analys från fall till fall för att hitta den mest lämpliga behandlingen för optimala resultat. I detta avseende kan palper-rouler-tekniken vara en del av lösningen, eftersom det är ett idealiskt komplement till en balanserad kost och fysisk aktivitet.

Även om det kan verka repetitivt att säga det, måste vi understryka att tillämpningen av denna teknik eller något annat estetiskt ingrepp inte ersätter de olika förändringar i vår livsstil som vi måste genomföra när det gäller kost och motion, om vi vill förbättra detta tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bonnet, C, Perrin J. Mesodissolution and mesodrain, lepocyte lysis and drainage. Meta-analysis on 2 500 patients. Phlebologie – Annales Vasculaires. 2008; 61: 297-303.
 • Frasson N, Valange-Comhaire M, Almeras I, et al. Cicatrice et massage. Revue Francophone de Cicatrisation. 2018; 2(3): 44-46.
 • Khan M, et al. Treatment of cellulite: Part I. Pathophysiology. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010; doi:10.1016/j.jaad.2009.10.042.
 • Mole B, Blanchemaison P, Elia D, et al. L’ultrasonographie à haute fréquence et le celluscore : un progrès dans l’évaluation objective du phénomène de cellulite. Annales de Chirurgie Plastique Esthétique. 2004; 49(4): 387-395.
 • Rulleau T, Rivette C, Toussaint L. El masaje, una técnica basada en la evidencia. EMC – Kinesiterapia – Medicina Física. 2017; 38(3): 1-8.
 • Schavelzon D, Blugerman G, Taboada F, et al. Results of the application of ELOS system (Radio frequency + Light) in cellulitis. Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica. 2007; 5(1):53-59.
 • Vázquez Gallego J. Manual profesional del masaje. Badalona: Paidotribo, 2009.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.