Pagofagi: Lusten att äta is och dricka iskalla drycker

Pagofagi är önskan att äta is eller att dricka iskalla drycker. Vad innebär egentligen pagofagi och vilka effekter har tillståndet? I den här artikeln går vi igenom det i detalj.
Pagofagi: Lusten att äta is och dricka iskalla drycker
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Pagofagi är önskan att äta is eller att dricka iskalla drycker. Det kan komma sig av en neurologisk störning eller en mental brist. Det har dock förekommit fall där personer utan tidigare sjukdom har utvecklat detta tillstånd, helt enkelt för att de njuter av att konsumera kalla produkter.

Vilka är konsekvenserna och varför uppstår detta tillstånd?

Nedan ska vi titta på vilka effekter som det ger att dricka stora mängder av kalla drycker, och varför pagofagi uppstår till att börja med. Dessutom ska vi klargöra huruvida konsumtionen av kalla drycker är hälsosam eller inte.

Effekterna av att dricka kalla drycker

Det finns inga vetenskapliga artiklar som varnar för eventuella skadliga effekter på hälsan av att dricka kalla drycker.

Men enligt en artikel publicerad i European Journal of Applied Physiology ger intag av denna typ av vätska upphov till förändringar i kroppens värmereglering. Konsekvenserna av dessa förändringar på medellång eller lång sikt är dock okända.

Å andra sidan hävdar vissa att konsumtion av mat vid mycket låga temperaturer ökar termogenesen och kaloriförbrukningen. Men sanningen är att denna ökning inte är tillräckligt betydande för att rekommendera denna typ av åtgärder som en effektiv del av en kost för viktminskning.

pagofagi är en lust att äta is
Vetenskapliga studier har inte hittat några skadliga effekter från konsumtion av kalla drycker. Vissa indikationer tyder dock på att det ger förändringar i termoregleringen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Torra och spruckna händer: så skyddar du dem mot kyla

Ursprunget till pagofagi och lusten att äta is

Denna besatthet kan bero på flera orsaker. En av dem kan vara bristen på järn hos individen, man ser det med andra ord oftare hos personer som lider av anemi. Faktum är att en studie publicerad i World Journal of Surgery relaterar detta tillstånd till önskan att konsumera iskalla drycker.

Dessutom kan patienter som genomgått fetmakirurgi löpa större risk att drabbas av denna typ av störning. Ibland, hos gravida kvinnor, kan detta tillstånd vara relativt vanligt. Men experter vid University of New Mexico School of Medicine hävdar att om man administrerar en järnlösning parenteralt så kan man förebygga eller bota detta problem.

Att äta is utgör ingen hälsorisk

Utöver de problem som kan orsakas av förekomsten av anemi i samband med detta fenomen, är pagofagi i sig inte farlig på medellång eller lång sikt. Endast i det fall att patienten känner en önskan att tugga på isbitarna, kan detta tillstånd vara farligt för tänderna och munhälsan.

Denna vana kan orsaka en progressiv försvagning av tandköttet och relaterade munhälsoproblem. Dessutom associerar forskare frekvent konsumtion av isbitar med en ökad risk för karies eller orala bakterieinfektioner.

Men som vid alla tvångssyndrom är det rekommenderat att patienter blir erbjudna behandling. För att göra det är det tillrådligt att identifiera orsakerna och föreslå en lösning på roten till problemet. I fall av anemi är botemedlet så enkelt som att öka intaget av järn eller vitamin B12.

Problemet blir dock mer komplicerat om denna situation är en del av en psykologisk eller psykiatrisk diagnos. Pagofagi kan också förekomma hos vissa autistiska barn eller de med problem med utvecklingen av hjärnan. I denna typ av fall innefattar behandlingen en multidisciplinär karaktär där närvaron av en pedagog spelar en väsentlig roll.

Nutritionister, å andra sidan, kan ge en rad strategier så att barnet långsamt vänjer sig vid att dricka drycker vid rumstemperatur eller till och med lite högre temperaturer. På så sätt undviker vi att utesluta tillagad mat med stort näringsvärde, som soppor, teer och kokta grönsaker.

glass med isbitar
Denna störning anses inte vara en hälsorisk. Att äta för mycket isbitar kan dock medföra problem för tänderna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Utsökt fettsnål kanelglass – vi ger dig receptet!

Pagofagi: Vad man bör komma ihåg

Pagofagi är en sjukdom som orsakar en tvångsmässig önskan att äta is eller dricka iskalla drycker. Det är vanligtvis kopplat till förekomsten av järnbrist i kroppen och därför till tillståndet anemi. Det är relativt vanligt hos gravida kvinnor.

Men ibland associerar läkare det med någon form av problem i hjärnans utveckling. Det kan förekomma hos autistiska barn, vilket ytterligare komplicerar behandlingen. I princip är det en vana som inte innebär hälsorisker, om inte isbitarna tuggas väldigt ofta och intensivt.

Människor som har denna vana har en ökad sannolikhet att utveckla vissa typer av orala problem. Ett exempel skulle vara hål i tänderna eller andra typer av bakterieinfektioner.

I vilket fall som helst, om du har en okontrollerbar önskan att äta is eller dricka kalla drycker, tveka inte att rådfråga din läkare. Genom att göra det kan du hitta orsakerna till problemet och hitta en lämplig lösning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barwood MJ., Goodali S., Bateman J., The effect of hot and cold drinks on thermoregulation, perception and performance: the role of the gut in thermoreception. Eur J Appl Physiol, 2018. 118 (12): 2643-2654.
  • Van Osdol AD., Kalles KJ., Fredickson KA., Kothari SN., A different kind of craving: incidence and treatment of pica after laparoscopic roux en y gastric bypass. World J Surg, 2017. 41 (9): 2324-2328.
  • Epler KE., Pierce A., Rappaport VJ., Pica in pregnancy: an unusual presentation. Obstet Gynecol, 2017. 130 (6): 1377-1379.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.