Anemi och järnbrist - är det samma sak?

25 september, 2020
Järnbrist orsakar en specifik typ av anemi: järnbristanemi. Men det finns även andra typer. En felaktig diagnos kan leda till en inkorrekt behandling.

Många människor tenderar att förvirra termerna “anemi” och “järnbrist” men faktum är att det inte är samma sak. Det stämmer att det finns en koppling mellan en viss typ av anemi och järnbrist men de är inte synonymer.

I själva verket är anemi en heterogen sjukdom som kan ha olika orsaker. Även om järnbrist är en av dem kan det också bland annat finnas fel i produktionen av röda blodkroppar eller hemoglobin.

Det är viktigt att veta att järn är en del av hemoglobinet i de röda blodkropparna. Det hjälper till att transportera syre till alla celler i kroppen som behöver det för att utföra sina vitala funktioner.

De båda tillstånden är relaterade i vissa fall, men inte alla typer av anemi innebär järnbrist. I denna artikel förklarar vi varför anemi och järnbrist inte är samma sak och hur man skiljer dem åt.

Hur man skiljer på anemi och järnbrist

För att skilja på anemi och järnbrist är det viktigt att veta vad de är och varför de uppstår. Som vi nämnde är järn en viktig komponent i de röda blodkropparna och för syretransporten.

Vissa livsmedel innehåller mer järn än andra. Det innebär att vissa matvanor, till exempel att vara vegetarian, kan orsaka järnbrist. Detta beror på att rött kött och fisk är järnrika livsmedel. Ett annat skäl är att du kan ha problem med upptag av järn. Vissa patologier som påverkar matsmältningskanalen, såsom celiaki, förändrar processen för upptag av näringsämnen.

Anemi innebär en minskning av antalet röda blodkroppar, minskad hemoglobinkoncentration eller lågt hematokritvärde. Därför kan det vara bra att känna till att det kan finnas många orsaker till anemi. Järnbrist är en av orsakerna som påverkar hemoglobinkoncentrationen.

Anemi
Anemi är ett resultat av järnbrist, men det är inte samma sak.

Typer av anemi

Som vi tidigare nämnt är anemi och järnbrist relaterade till en viss typ av anemi, nämligen järnbristanemi. Detta är den vanligaste typen av anemi och drabbar främst kvinnor i fertil ålder.

Detta är en sjukdom som kännetecknas av låga järnnivåer vilket påverkar benmärgens hemoglobinproduktion. I sin tur kan denna brist ha många orsaker, till exempel:

  • Blodförlust. Detta är vanligare hos kvinnor på grund av menstruation. Det kan också uppkomma på grund av blödning från en skada.
  • Matsmältningsproblem såsom magsår eller sjukdomar som påverkar absorptionen i tarmen.
  • Koloncancer. Även om det är en sällsynt orsak är det viktigt att vara medveten om den. Koloncancer orsakar blodförlust som gömmer sig i avföringen. Ofta är det första symptomet anemi och järnbrist.

Å andra sidan är det viktigt att veta att det finns många andra typer av anemi. Aplastisk anemi uppkommer när kroppen inte kan producera tillräckligt med röda blodkroppar. Detta kan orsakas av benmärgsförändringar, infektioner eller vissa läkemedel.

Mat för att förebygga anemi.
Vegetarianer bör se till att få i sig järn från olika källor för att inte drabbas av anemi.

Du kanske också vill läsa: Tio livsmedel du borde äta för att bekämpa anemi

Andra typer av anemi

Avsaknaden av vissa vitaminer, såsom vitamin B12, kan förändra produktionen av röda blodkroppar. Detta är ett vanligt tillstånd hos personer med kronisk alkoholism. En annan vanlig orsak är att man har en en kronisk inflammatorisk sjukdom såsom reumatoid artrit.

Dessutom kan anemi också vara ett resultat av en cancerframkallande process som påverkar blodet, såsom leukemi. Det kan även vara hemolytisk anemi där kroppen förstör röda blodkroppar snabbare än de skapar dem.

Du kanske också är intresserad av: 7 sätt att motverka järnbristanemi utan att ta järntillskott

Sammanfattningsvis är anemi och järnbrist inte samma sak

Även om dessa tillstånd tenderar att användas synonymt innebär de inte samma sak. Endast järnbristanemi, den vanligaste typen, är associerad med järnbrist.

Det finns också flera andra typer av anemi som är resultatet av andra processer. Det viktiga är att komma fram till en diagnos för att starta en lämplig behandling. Tillståndet förbättras inte alltid genom att ta järntillskott. Därför måste en läkare fastställa vad varje patient bör göra.

  • ¿Qué es la Anemia y la deficiencia de hierro? : Espacio Vifor Pharma. (n.d.). Retrieved January 17, 2020, from https://www.espacioviforpharma.es/anemia-y-deficiencia-de-hierro/
  • La diferencia entre anemia y deficiencia de hierro | RPP Noticias. (n.d.). Retrieved January 17, 2020, from https://rpp.pe/vital/expertos/la-diferencia-entre-anemia-y-deficiencia-de-hierro-noticia-1138685
  • Press, E. (n.d.). Anemia vs déficit de hierro, ¿Son lo mismo?
  • Anemia vs déficit de hierro, ¿Son lo mismo? (n.d.). Retrieved January 17, 2020, from https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-anemia-vs-deficit-hierro-son-mismo-20180713084606.html