Orsaker och behandling av metabol acidos

Patienter med njursvikt kan behöva hemodialys, vilket ibland också används för individer med etylenglykol-, metanol- och salicylatförgiftning. Sammantaget är behandlingen av metabol acidos avsedd att behandla orsaken som utlöser sjukdomen.
Orsaker och behandling av metabol acidos

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Metabol acidos orsakar en minskning av kroppens koncentration av bikarbonat. Därför gör det blodets pH-värde surare. Därefter kommer denna reduktion med ett kompensationsfall i deltrycket av koldioxid. I grund och botten är det en syra-bas-balansavvikelse som gör att blodet har för mycket syra.

Det finns flera allvarlighetsnivåer, av vilka vissa kan vara dödliga.

Metabol acidos är en syra-bas-balansstörning som sänker blodets pH, sänker koldioxidnivåerna och som kan orsaka hyperventilering som en kompensationsmekanism.

Orsaker till metabol acidos

blodkroppar

Vanligtvis orsakas uppkomsten av metabol acidos av mer än en mekanism samtidigt, såsom:

 • Överdrivet intag eller överdriven endogen produktion av icke flyktiga syror. Till exempel kan diabetisk ketoacidos, mjölksyra eller acidos orsakad av syraförstadieintag orsaka detta.
 • Förändring av njurbikarbonat-regenerering (acidos vid kronisk eller akut njursvikt) eller nedsatt utsöndring av proton i de distala tubuli (distal renal tubular acidosis).
 • Förlust av basiska ämnen. Vanligtvis kan denna förlust uppstå i njurarna eller matsmältningskanalen.

Symptom på metabol acidos

Symptomen på metabol acidos är inte specifika. Av detta skäl kan detta tillstånd vara svårt att diagnostisera. Men om patienten har tydliga indikationer som gör att en läkare begär ett blodprov av arteriell blodgas, är det lättare att ställa diagnos.

Vanliga symptom hos dessa patienter är:

 • Bröstsmärta.
 • Hjärtklappning.
 • Huvudvärk.
 • Förändrad mental status. Detta kan vara svår ångest, minskad synskärpa och illamående. Dessutom kan kräkningar, buksmärta, aptitförändringar och viktminskning uppstå.
 • Slutligen kan de som lider av metabol acidos ofta uppleva Kussmaul-andning. Denna typ av andning är djup och snabb och följer ofta med diabetisk ketoacidos.

Dessutom kan extrem acidos leda till neurologiska och hjärtkomplikationer:

 • Neurologiska komplikationer. Detta kan bland vara annat slöhet, apati, koma och kramper.
 • Hjärtkomplikationer. Arytmier och en minskad epinefrinrespons kan uppstå. Båda dessa situationer kan leda till hypotoni.
 • Allvarlig metabolisk acidos kan leda till chock eller död.

Diagnos

blodtryck

Det finns vissa tester som kan hjälpa till att diagnostisera metabol acidos. De kan också hjälpa till att avgöra om orsaken är en andningsskada eller ett metaboliskt problem.

Testerna är vanligtvis bland annat:

 • Arteriellt blodgastest.
 • Omfattande metabolisk panel. Detta är en uppsättning blodprover som mäter blodets natrium- och kaliumnivåer, njurfunktionen och andra kemikalier och funktioner.
 • Urin-pH.
 • Urin- och blodketoner.
 • Mjölksyratest.

Behandling av metabol acidos

Först måste läkare föreskriva behandling för orsaken som utlöser sjukdomen. Patienter med njursvikt får som regel hemodialys. Ibland sätter läkare in detta också för individer med etylenglykol-, metanol- och salicylatförgiftning.

I fall av allvarlig acidos administrerar läkare vanligtvis natriumbikarbonat. De måste dock göra detta med försiktighet eftersom detta är skadligt under vissa omständigheter.

Bikarbonatterapi är generellt säkert och effektivt. Men när acidosen beror på en ansamling av organiska syror, passar denna terapi inte lika bra. Det beror på att det inte minskar dödligheten av sjukdomen. Dessutom kan det medföra vissa risker.

Trots detta och andra åsikter mot denna terapi rekommenderar de flesta experter fortfarande intravenös bikarbonatadministration för allvarlig metabol acidos, vilket skapar pH-värden under 7,1.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vargas Flores, T. (2014). Acidosis metabólica. Revista de Actualización Clínica Investiga.
 • Scharnagl, H., März, W., Böhm, M., Luger, T. A., Fracassi, F., Diana, A., … Goffin, E. (2010). Acidosis, Metabolic. In Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8_16
 • Márquez-gonzález, C. H. (2012). gasometría durante la guardia. Rev Med Inst Mex Seguro Soc.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.