Offer för kronopati: när du är besatt av tiden

Kronopati och att vara besatt av tiden är ett modernt syndrom som påtagligt påverkar vår hälsa. Hur gör vi för att befria oss själva?
Offer för kronopati: när du är besatt av tiden

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Vi lever i ett samhälle som driver oss att vara produktiva hela tiden. Därför fyller vi ofta våra agendor med otaliga uppgifter och ansvar. Vi är invaderade av en ångest över att inte ha utnyttjat tiden som vi borde. Om du känner igen dig i detta är du förmodligen ett offer för kronopati och att vara besatt av tiden.

Denna besatthet av att göra det mesta av tiden har skadliga konsekvenser för vår fysiska och mentala hälsa. Låt oss se vad tillståndet består av och hur vi kan övervinna det.

Vad är kronopati och att vara besatt av tiden?

Termen kronopati kommer från chronos, som betyder tid, och patos, som betyder sjukdom. Den har populariserats av psykiatern Marian Rojas Estapé, som utvecklade den i sin bok How to Make Good Things Happen to You.

I den här boken definierar författaren kronopati som ett nytt syndrom som kännetecknas av en besatthet av tid och svårigheten att stanna upp, även när vi är utmattade. Hon lyfter också fram vilken roll det samtida samhället har spelat i uppkomsten av detta tillstånd; när omedelbarhet, snabbhet och överbelastning av uppgifter har större vikt än vila och njutning.

Konsten att vila är en del av konsten att arbeta. – John Steinbeck

Även om kronopati ännu inte kategoriseras som en psykisk störning, bör vi komma ihåg att tillståndet att vara besatt av tiden för med sig mycket obehag och ofta orsakar andra allvarliga problem, såsom kronisk stress och emotionell apati.

Reloj deportivo en una persona con cronopatía.
Även inom idrotten har en besatthet av tiden fått fäste. Ett exempel på detta är det faktum att sportklockor blir allt populärare bland amatöridrottare.

Besatt av tiden: Egenskaperna hos människor med kronopati

Människor som lider av kronopati har vanligtvis följande egenskaper:

 • De känner ett djupt behov av att tillgodose samhällets krav på produktivitet. Därför tenderar de att fylla sina agendor med ansvar och skyldigheter att uppfylla.
 • De lever livet i en snabbare takt som om de deltar i en tävling som de måste vinna.
 • Dessutom har de stora svårigheter att stanna upp och vila trots sin utmattning.
 • De vet inte hur de ska njuta av nuet, njuta av sällskap med sina nära och kära eller uppskatta livets små nöjen. Deras liv och rörelse och besattheten av tid gör att de missar speciella tillfällen och möjligheter som inte kommer igen.
 • När de har ledigt tror de att de kommer att dömas som lata och oorganiserade.
 • De känner ångest, frustration eller skuld när de inte gör något produktivt.
 • De är otåliga och vill lösa allt omedelbart.

Konsekvenserna av kronopati och att vara besatt av tiden

Tvärtemot vad vi förleds att tro, gör snabba liv och snäva scheman aldrig något gott för oss. Som vi nämnde tidigare så är det visserligen bra att sträva efter produktivitet (i själva verket är det nödvändigt), men att vara besatt av att få ut det mesta av tiden och överbelasta oss själva med skyldigheter skadar vårt välbefinnande avsevärt.

Bland de vanligaste konsekvenserna kan vi lista följande:

 • Fysisk och mental utmattning.
 • Ett tillstånd av konstant acceleration och hyperaktivitet som hindrar oss från att tänka klart.
 • En förvrängd tidsuppfattning. Vi känner att det går överstyr på ett accelererat sätt, vilket bidrar till att vi bli ännu mer tidsbesatta.
 • Höga nivåer av spänningar, stress och ångest. Om dessa tillstånd är långvariga kan de orsaka andra förändringar, såsom sömnlöshet, muskelsmärta, högt blodtryck, försvagning av immunförsvaret, trötthet och ökad hjärtfrekvens.
 • I svåra fall kan det uppstå en frånkoppling från ens egna känslor. Dessa människor är mer uppmärksamma på hur de spenderar sin tid och försummar hur de mår.

Snabbhet, som är en dygd, föder en last, som är brådska. – Gregorio Marañón

Är du besatt av tiden? Så här befriar du dig själv

Om du nu inser att du också lider av kronopati och är besatt av tiden, och känner ett djupt obehag över detta, ska du få några tips som hjälper dig att befria dig själv.

Lämna alltid tomma utrymmen i din agenda

Det är viktigt att du lämnar utrymmen i ditt veckoschema för att ägna dig åt fritid, vila och njutning. Vi behöver alla stunder av lugn för att återhämta oss från vimmel och stress. Kom ihåg: så länge vi är överbelastade kommer vi aldrig att prestera till 100 %.

Leta efter förpliktelser som du kan njuta av

Det finns inget mer tillfredsställande än att göra det du tycker om. Se därför till att dina skyldigheter är i samklang med vad som verkligen uppfyller dig. Detta kan vara komplicerat ibland, men om du lyckas kommer du att känna dig nöjdare mer nöjd med livet och få en starkare känsla av att du får ut det mesta av din tid.

Undvik att planera allt

Att få tiden mätt och allokerad till en aktivitet (även om det är för njutning) ökar känslan av att slösa tid. Ge därför upp lite kontroll och lämna utrymmen där du inte har planerat något.

När det ögonblicket kommer, stanna upp och fundera på vad du helst skulle vilja göra i just det ögonblicket. På så sätt blir du mer medveten om nuet.

Agenda organizada en una mujer con cronopatía.
Det är bra att ha en agenda, men det är också hälsosamt att lämna oplanerade utrymmen för att göra vad du än känner för att göra precis i stunden då den kommer.

Njut av processen och vägen

Människor som gör allt med en brådska njuter aldrig av processerna, eftersom de bara tänker på resultaten. Dessutom, när de ställs inför eventuella besvär känner de sig frustrerade eftersom de bara ser en fördröjning för att nå sina mål. I det långa loppet avslutar de sina projekt missnöjda och förebrår sig själva för att inte ha haft mer tid att göra det bättre.

Vad de inte vet är att nyckeln är att vara medveten om vägen och lära sig av eventuella misstag som kan uppstå. Dessutom är detta lärande det som ger oss känslan av att vi inte slösar bort vår tid.

Sök hjälp

I många fall kommer nyckeln att vara att träffa en psykoterapeut som ger dig de nödvändiga verktygen för att övervinna din kamp mot tiden. Även om kronopati inte är ett kliniskt tillstånd, är dess konsekvenser mycket skadliga. Så tveka inte att gå till en specialist om du tror att du håller på att tappa kontrollen över situationen.

Låt oss lära oss att stanna upp

Det är nödvändigt att vi alla vet hur vi stannar upp i livets vanliga accelererade tempo. Först då kommer vi att kunna uppfatta och njuta av livets skönhet. Dessutom är vila, pauser och tystnad grundläggande aspekter för att vi ska kunna genomföra nya projekt med entusiasm och målmedvetenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.