Mindfulness för att minska stress hos vårdpersonal

Mindfulness är en metod som kan hjälpa till med att hantera stress. Det är därför det rekommenderas särskilt för vårdpersonal såväl som för alla de som upplever arbetsrelaterad stress. Är du nyfiken på att lära dig mer?
Mindfulness för att minska stress hos vårdpersonal

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2022

Mindfulness är en effektiv metod för att minska stress, vilket är ett stort problem bland vårdpersonal. Antalet människor som söker vård för stressrelaterade sjukdomar ökar ständigt. Den press och överbelastning från arbetet som dessa individer måste utstå innebär att många av dem befinner sig i ett konstant stresstillstånd.

Av denna anledning söker specialister ständigt efter åtgärder för att minska effekterna av detta problem så långt det går. Mindfulness är ett av de alternativ som föreslås. Denna praxis syftar till att tillhandahålla verktyg som gör att vi människor kan bli mer medvetna om våra tankar. På så sätt kan vi analysera dem och hantera våra känslor bättre.

Vad är mindfulness bidrag till sjukvårdspersonal?

Här nedanför ska vi beskriva vad mindfulness går ut på, och även hur det kan bidra till bättre mental hälsa för denna typ av arbetare.

Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är mindfulness?

En kvinna som mediterar.
Mindfulness är en metod som kan hjälpa dig att hantera stress och andra negativa känslor.

Mindfulness är ett psykologiskt koncept som handlar om att vara fullt medveten om nuet. Detta inkluderar dina tankar, förnimmelser, miljöer, känslor, stimuli och så vidare. Det består helt enkelt av att uppmärksamma din samtid. Det har att göra med att inte försöka döma, tolka eller motivera det du går igenom.

Metoden är i grunden en serie övningar av meditation, andning och även yoga. Det hela syftar till att nå ett förhöjt medvetandetillstånd.

Därtill är det en pragmatisk tolkning av traditionell meditation med det enkla målet att förbättra livskvaliteten för alla som utövar den. Observera att mindfulness inte är kopplat till någon religiös eller filosofisk dogm.

Stress hos vårdpersonal

Vårdpersonalens arbetskrav, pressen som de blir utsatta för och ansvaret som drabbar dem gör dem till bland de mest stressade arbetarna. Konsekvensen blir utbrändhetssyndrom, som redan anses vara en yrkesrisk.

Vad detta innebär i realiteten är att de blir känslomässigt utmattade och tappar motivationen eftersom de inte känner att de kan uppnå personlig tillfredsställelse. Detta manifesterar sig genom humöret, metabolismen och kardiovaskulära förändringar.

Förutom att vara en av de mest drabbade grupperna, stör denna yrkessjukdom också den kliniska praxisen hos vårdpersonal. De som lider av detta syndrom kan alltså uttrycka det på flera sätt. En av dessa är svårigheter att hantera de intensiva känslorna hos sina patienter, och även hos sina kollegor. Konsekvensen blir att de kan göra misstag.

Fenomenet kan också leda till en känslomässig avtrubbning, en förlust av förmågan att identifiera sina egna, sina patienters eller kollegors känslor. Som du kan föreställa dig leder det till bristande empati, vilket också visar sig genom en försämring av den sociala förmågan samt ett ökat obehag för alla inblandade.

Hur kan mindfulness hjälpa vårdpersonal?

En kvinna och en flicka med en läkare.
Att vårdpersonal praktiserar mindfulness kan hjälpa till med att förbättra deras humör. Det förbättrar i sin tur deras beslutsfattande vilket gör att de kan ta bättre hand om sina patienter.

Som vi förklarade ovan syftar denna praxis till att uppnå ett högre tillstånd av självmedvetenhet. Pågående träning i mindfulness, förbättrad teknik och att uppnå tillstånd av ro har en gynnsam inverkan på sinnestillståndet och arbetet för vårdpersonal.

Det uppstår många förbättringar i det känslomässiga tillståndet hos en person som når ett högre tillstånd av självmedvetenhet. Där växer även en känsla av välbefinnande, en bättre kontroll över, samt insikt om, sina och andra människors känslor samt en ökad tillfredsställelse med livet.

Följaktligen hjälper det vårdpersonal att bättre utöva sitt yrke då det kommer till kontakten med patienter. De kommer inte att vara lika stressade, de blir trevligare mot sina patienter och kollegor och fattar bättre beslut. Arbetsmiljön blir generellt sett trevligare för alla.

Är mindfulness fördelaktigt enbart för vårdpersonal?

Att träna mindfulness kan vara bra för alla, oavsett om man har arbetsrelaterade stressproblem eller inte. Målet är alltid detsamma, och fördelarna gäller alla som är villiga att utföra det.

Så känner du dig intresserad av detta, konsultera gärna en erfaren fackman inom dessa tekniker för en mer berikande praktik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mechanisms of mindfulness – Shapiro – 2006 – Journal of Clinical Psychology – Wiley Online Library [Internet]. [cited 2020 Mar 2]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.20237
  • Academic Mindfulness Interest Group M, Academic Mindfulness Interest Group M. Mindfulness-Based Psychotherapies: A Review of Conceptual Foundations, Empirical Evidence and Practical Considerations. Aust New Zeal J Psychiatry. 2006 Apr;40(4):285–94.
  • ¿Qué es Mindfulness? [Internet]. [cited 2020 Feb 27]. Available from: https://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/
  • Mindfulness-based psychotherapies: a review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry: Vol 40, No 4 [Internet]. [cited 2020 Mar 2]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/j.1440-1614.2006.01794.x
  • Laneri D, Schuster V, Dietsche B, Jansen A, Ott U, Sommer J. Effects of Long-Term Mindfulness Meditation on Brain’s White Matter Microstructure and its Aging. Front Aging Neurosci. 2016;7:254. Published 2016 Jan 14. doi:10.3389/fnagi.2015.00254

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.