Släpp taget när du är utmattad, för din egen skull

Är du perfektionist? Är du för altruistisk eller empatisk för ditt eget bästa? Det kanske förtrycker eller utmattar dig. Det är dags att lära dig att släppa taget.
Släpp taget när du är utmattad, för din egen skull

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du någonsin känt som om något håller på att ta över dig? Ett behov av frihet. Du vet inte varför, men du behöver det. Kanske har du varit alltför bunden till olika personer eller situationer. Släpp taget. Du kommer märka att du slutar känna dig så trött.

Tänk på ditt nästa andetag. Om du försöker hålla det inne och kontrollera det kommer du till slut att bli utmattad. Att släppa taget är en naturlig, mänsklig handling. Det är inte bara fysiskt, utan mentalt.

Vi fäster oss själva vid människor, omständigheter, saker och beteenden som inte hjälper oss. De kan faktiskt förtrycka och binda oss tills vi förlorar all vår energi.

Munkarna och floden

Bakbundna händer

Det här är berättelsen om två munkar, som illustrerar hur vi ibland axlar onödiga bördor som vi inte är medvetna om:

Två buddhistmunkar reste tillsammans och var tvungna att korsa en forsande flod. En kvinna satt vid sidan av floden. Hon bad dem att hjälpa henne korsa floden eftersom hon inte kunde göra det ensam.

En av munkarna följde sin orders regler, som förbjöd honom att tala med eller beröra en kvinna. Så han ignorerade henne och korsade floden.

Den andra munken hade medmänsklighet för kvinnan. Han tog henne i sin armar och bar henne över. Där skickade han iväg henne, och sedan fortsatte munkarna sin resa.

Efter att ha gått i flera timmar och täckt många kilometer kunde den första munken inte sluta tänka på vad som hände.

När han inte kunde hålla inne sin ilska längre klagade han för sin partner. Hur kunde han bryta mot reglerna, riskera att kastas ut och vanära sitt broderskap?

Den andra munken sade:

Jag lämnade kvinnan vid sidan av floden. Varför bär du henne med dig?”

Rep på väg att brista

Släpp taget om vad som inte tillhör dig

Berättelsen ovan har något att säga. Ibland axlar vi bördor som inte är våra att bära. Det underminerar vår karaktär och översvämmar oss med negativa känslor. Sakta men säkert börjar vi samla på oss dåliga tankar. Det sker tills vi inte klarar av det mer och måste lätta på trycket. Men är det verkligen nödvändigt?

Hur många gånger har du antagit avlägsna problem? Är det inte intressant hur mycket mer de påverkar dig än dina egna problem? Vet du hur kor tuggar sitt gräs? De gör det som människor. De tuggar och tuggar, och vägrar ge upp vad som redan är förstört.

Ballonger på stranden

Denna syn på livet leder till spänningar. Om vi håller fast vid det kommer vi till slut att behöva släppa taget. Det är då vi utvecklar ångest, stress och depression.

Släpp taget om banden du bundit dig själv med

Ingen tvingade dig att axla bördan. De har inte hindrat dig från att klättra högre. Du har gjort det frivilligt. Vill du veta varför?

1. Din perfektionism tvingar dig att ta ansvar för allt. Om något går fel är det ditt fel. I ditt huvud finns det ingen möjlighet för misstag. Var inte så hårt mot dig själv. Du lär dig också från dina misstag.

2. Du har blivit en altruistisk person, men en som sätter alla andra först och glömmer sig själv. Det finns dock en hemlighet du måste veta: du kommer först, och sedan alla andra.

3. Att ha mycket empati gör att du personligen känner andras smärta. Det är inte alltid positivt. Du inte bara förstår dem, utan sätter dig själv i deras skor.

4. Ibland gör du dig själv ansvarig. Du försöker hjälpa genom att axla deras problem.

Det är inte dåligt att ge någon en hjälpande hand när denne behöver det. Men om personen inte behöver det ska du lära dig att släppa taget.

Som sand mellan fingrarna

Bli inte beroende

Ibland ger vi för mycket eller blir för känslomässigt beroende av en annan person. Vi tror att det är rätt. Att det gör oss till bra personer som vet hur man älskar. Dessvärre kan det arbeta emot dig. Att ge för mycket kan ge andra chansen att använda och manipulera dig.

Känslomässigt beroende gör att du inte kan vara lycklig utan någon annan. Släpp taget, var fri… Vi har lärt oss hur man tar hand om och skyddar, men ofta måste vi knyta upp banden som binder oss.

Dessa är banden som inte gör dig lycklig, utan som utmattar dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cropanzano, R., Rupp, D. E., & Byrne, Z. S. (2003). The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.160
  • Hülsheger, U. R., Alberts, H. J. E. M., Feinholdt, A., & Lang, J. W. B. (2013). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology. https://doi.org/10.1037/a0031313

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.