Nytt manligt p-piller visar positiva resultat i labb

Nytt manligt p-piller visar positiva resultat i labb
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Sökandet efter ett manligt p-piller som preventivmedel är inget nytt. Det har dock inte varit lätt att komma fram till några lyckade resultat i laboratorier. Åtminstone inte tills nu.

Buck och Levin, två professorer i farmakologi vid Weill Cornell Medical College i New York, har publicerat en vetenskaplig artikel i Nature som visar denna upptäckt. Genom att experimentera med möss lyckades de immobilisera spermier i 3 timmar, vilket hindrade djuren från att bli fertila med sina sexpartners under den perioden.

Kan det vara möjligt att gå vidare till ett manligt p-piller som skulle fungera på människor? Det är vad specialisterna ser som framtiden.

“Om försöken på möss kan replikeras på människor med samma grad av effekt, kan detta vara den manliga preventivmetoden vi har letat efter.”

– Allan Pacey, professor i andrologi

Vad handlade studien om?

Sedan tillkomsten av kvinnliga hormonella preventivmedel har området för preventivmedel för kvinnor växt dramatiskt. Både kunskapsmässigt och vad gäller produkter som finns på apoteken. Detsamma har dock inte gällt för män.

Därför började Buck och Levin leta efter giltiga alternativ som inte var hormonella preventivmedel. Det vill säga de ville ha en pålitlig metod för män, men utan att behöva använda testosteronblockering.

Levin kände till proteinet lösligt adenylylcyklas eller sAC, och Levin bad Buck att hitta detta och isolera det i labbtester. Buck lyckades med detta. sAC är avgörande för spermiemognad och för att få spermier att ha rätt motilitet för att nå ägget och befrukta det.

I Cornell-labbet modifierade man möss genetiskt så att de hade en brist på detta protein, vilket gjorde dem infertila. Men det ledde även till ytterligare effekter. 2018 gick Melanie Balbach med som postdoktorand och lyckades blockera sAC hos möss med en speciell substans. Resultatet blev att djurens spermier inte kunde driva sig själva framåt.

Därmed uppstod ursprunget till vad som idag är vårt första icke-hormonella manliga p-piller. Dess tekniska namn är TDI-11861.

Nytt manligt p-piller visar positiva resultat i labb
För närvarande är framstegen laboratoriebaserade och det finns inga försök på människa.

Manligt p-piller i tester på möss

Rapporten publicerad i Nature rapporterar om effekterna av TDI-11861. En serie hanmöss medicinerades med substansen samtidigt som en kontrollgrupp medicinerades med placebo.

De behandlade djuren gjorde 52 försök att para sig med honmöss och misslyckades med att impregnera dem under ett tidsförlopp på 3 timmar. Däremot befruktade gruppen som fick placebo cirka 30 % av honorna.

Från det att ämnet appliceras är tidsfördröjningen till initial spermieimmobilisering 30 minuter. Efter 24 timmar är spermiernas rörlighet återställd.

“Tillvägagångssättet som beskrivs här, att eliminera ett nyckelenzym i spermier som är avgörande för spermierörelsen, är en ny idé. Det faktum att den har effekt och kan vända sig snabbt är spännande.”

– Allan Pacey

Lär dig mer: Slinda: Preventivmedlet utan östrogen

Detta manliga p-piller är inte det enda

Som vi diskuterade är sökandet efter ett manligt p-piller en del av decennier av forskning för att hitta en lämplig preventivmetod för män. Det nya med denna senaste upptäckt är den icke-hormonella vägen.

Det finns alltså redan ett alternativ som är baserat på användningen av hormoner. Det är det kommersiella varumärket Nestorone ®. Det är ett syntetiskt gestagen som man använder som en gel. När det absorberats blockerar det spermieproduktionen.

Svårigheterna med denna gel ligger i behovet av ständigt användande för att uppnå effekten, eftersom om du slutar användning, förlorar den sin effektivitet på kort, medellång och lång sikt. Det finns också oklarheter gällande dess hormonella konsekvenser, med tanke på att detta kan påverka andra fungerande mekanismer i kroppen.

Trots detta utför man redan mänskliga studier med Nestorone ® . Kanske kommer vi inom en snar framtid att få nyheter om ett statligt godkännande av läkemedlet för kommersialisering. Efter tidigare misslyckanden med manliga piller som hade en hög frekvens av biverkningar, verkar en ny era vara över oss.

En kondom.
Kondom och vasektomi är de enda alternativen för män idag, men det kan ändras.

Ett manligt p-piller är ett paradigmskifte

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är de för närvarande tillgängliga preventivmetoderna för män vasektomi och kondom. Alla andra metoder är för kvinnor och, naturligtvis, den enda som kan förhindra sexuellt överförbara sjukdomar är kondomen.

Den kvinnliga preventivmedelsrevolutionen förändrade världen. Vi upplever fortfarande i dag effekterna av den frihet kvinnor fick när de äntligen kunde bestämma huruvida och när de skulle bli gravida.

Förekomsten av ett manligt p-piller med egenskaperna hos TDI-11861 är en annan revolution. Detta är en omedelbar och reversibel preventivmetod. Mannen kan alltså ta ett p-piller innan han ska ha sex och återfå sin fertilitet efteråt.

I sociala termer ser vi ett nytt paradigm vid horisonten. Mänskliga prövningar är på gång och kommersiell utveckling för att göra detta alternativ tillgängligt är redan en möjlig framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Balbach, M., Rossetti, T., Ferreira, J., Ghanem, L., Ritagliati, C., Myers, R. W., … & Levin, L. R. (2023). On-demand male contraception via acute inhibition of soluble adenylyl cyclase. Nature Communications14(1), 637.
  • Kjærgaard, N., Kjærgaard, B., & Lauritsen, J. G. (1988). Prazosin, an adrenergic blocking agent inadequate as male contraceptive pill. Contraception37(6), 621-629.
  • Kumar, N., Fagart, J., Liere, P., Mitchell, S. J., Knibb, A. R., Petit-Topin, I., … & Sitruk-Ware, R. (2017). Nestorone® as a novel progestin for nonoral contraception: structure-activity relationships and brain metabolism studies. Endocrinology158(1), 170-182.
  • Lue, Y., Swerdloff, R., Pak, Y., Nguyen, B. T., Yuen, F., Liu, P. Y., … & Wang, C. (2023). Male contraception development: monitoring effective spermatogenesis suppression utilizing a user-controlled sperm concentration test compared with standard semen analysis. Fertility and Sterility119(2), 208-217.
  • Olivera, M., Ruiz, T., Tarazona, A., & Giraldo, C. (2006). El espermatozoide, desde la eyaculación hasta la fertilización. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias19(4), 426-436.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.