Slinda: Preventivmedlet utan östrogen

Slinda är ett p-piller utan östrogen, varför det kan användas av kvinnor som inte tål detta hormon. Läs mer i den här artikeln!
Slinda: Preventivmedlet utan östrogen
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

Slinda är ett preventivmedel utan östrogen och vars aktiva ingrediens är drospirenon. Denna aktiva ingrediens är ett syntetiskt gestagen som har en farmakologisk effekt som liknar den hos naturligt progesteron.

Detta p-piller innehåller inte en kombination av östrogen och gestagen. Av denna anledning är det ett preventivmedel som kvinnor som inte kan tolerera kombinerade preventivmedel kan använda.

I följande artikel ska du få lära dig mer om Slinda, preventivmedlet utan östrogen.

Presentation av Slinda, preventivmedlet utan östrogen

Slinda kommer i form av tabletter som kvinnan tar oralt. De är vita till färgen och kommer i en förpackning med 24 aktiva tabletter tillsammans med 4 gröna tabletter som inte innehåller den aktiva ingrediensen.

Tabletterna i två olika färger är arrangerade på ett sådant sätt att de hjälper dig att ta dem i rätt ordning och på så sätt undvika att preventivmetoden inte är effektiv. De 24 vita tabletterna innehåller rätt dos av drospirenon för att undvika graviditeter.

Hur fungerar Slinda, preventivmedlet utan östrogen?

Detta preventivmedel har en hög effekt. Den preventiva effekten av Slinda beror på att den verkar på ägglossningen genom att hämma den när förändringar i livmoderhalsslemmet äger rum.

Slinda har dock en nackdel, och det är att den kan ge oregelbundna blödningar under tiden man tar läkemedlet. Denna oregelbundna blödning förekommer dock inte nödvändigtvis hos alla kvinnor som tar Slinda.

Eftersom det inte har något östrogen i sin sammansättning, innebär detta nya preventivmedel färre kardiovaskulära risker jämfört med de som kan uppstå vid användning av kombinerade preventivmedel.

Drospirenon har egenskaper som gör att kvinnor som använder preventivmedel som innehåller det i sin sammansättning för det mesta upplever mindre vätskeretention. Denna aktiva ingrediens har också anti-androgena egenskaper, vilket gör den mycket lämplig för kvinnor med tecken på akne, hirsutism eller fet hud.

En kvinna med cystisk akne.
Drospirenonen är ett ämne vars egenskaper kan hjälpa huden hos kvinnor med akne.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad man kan göra för att öka fertiliteten

Försiktighetsåtgärder vid graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ska du inte ta Slinda. Om du har tagit Slinda innan du blev gravid kan biverkningar inte uteslutas. Studier med Slinda indikerar dock inte en ökad risk för fosterskador.

Under amning kan du använda detta p-piller även om små mängder drospirenon passerar över i bröstmjölken.

Hur man tar Slinda, preventivmedlet utan östrogen

Detta p-piller erbjuder god kontroll över cyklerna tack vare sitt schema med 24+4 dagar. Detta gör Slinda idealisk när du följer schemat korrekt.

Med 24 aktiva piller och 4 placebotabletter ger det fördelen att du kan veta precis när blödningsperioden kommer att infalla. En annan fördel är att genombrottsblödningar mellan menstruationerna är minimala.

Slinda är ett p-piller man måste ta var 24:e timme vid samma tid på dygnet. Formatet på förpackningen hjälper  dig att hålla dig till schemat. Så om du följer pilarnas och siffrornas riktning kan du praktiskt taget aldrig ta fel. Du kan börja ta den första tabletten den första dagen av menstruationen och fortsätta i ordningen för de påföljande dagarna.

När du når de fyra placebotabletterna tar du dem en om dagen och börjar sedan om med en ny karta. Det finns inga uppehållsdagar mellan en karta och nästa.

Du kan uppleva oregelbundna blödningar när du tar Slinda. Om detta inträffar ska du fortsätta ta tabletterna utan avbrott.

P-piller
P-pillerna är markerade med pilar eller namnen på veckodagarna på förpackningarna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: En falsk menstruation: Vad är det och varför händer det?

Hur man börjar med den första kartan med Slinda

Om du inte har tagit några p-piller tidigare, börja med det första pillret på kartan den första dagen av din mens. Genom att göra det ger preventivmedlet dig skydd från första dagen mot eventuell graviditet och du behöver inte använda ytterligare metoder för att skydda dig från att bli gravid.

Men om du tidigare har använt en annan preventivmetod, som ett annat oralt preventivmedel, slidring eller depotplåster, bör du börja ta Slinda dagen efter den sista aktiva tabletten av ditt tidigare preventivmedel. Om du har använt en slidring eller depotplåster så börjar du ta Slinda samma dag som du tar bort dessa.

Du kan dock också börja ta Slinda dagen efter den tablettfria veckan, dagen efter du tagit ur vaginalringen, slutat med plåstret eller dagen efter placeboperioden för ditt tidigare preventivmedel. Vid dessa fall behöver du använda en ytterligare preventivmetod, åtminstone under den första veckan efter att du börjar med ditt nya preventivmedel.

Slutsats

Detta preventivmedel innehåller endast drospirenon i sin sammansättning, så det är östrogenfritt. Det erbjuder en effektiv och säker preventiv effekt och minskar biverkningarna relaterade till närvaron av östrogen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sales Vieira C, Celis C, Galán G, Hernández L, et al. Drospirenone: a Latin American perspective for oestrogen-free oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021 Feb;26(1):73-78.
  • Palacios S, Colli E, Regidor PA. Multicenter, phase III trials on the contraceptive efficacy, tolerability and safety of a new drospirenone-only pill. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Dec;98(12):1549-1557.
  • Chiara Del Savio M, De Fata R, Facchinetti F, Grandi G. Drospirenone 4 mg-only pill (DOP) in 24+4 regimen: a new option for oral contraception. Expert Rev Clin Pharmacol. 2020 Jul;13(7):685-694.
  • Palacios S, Colli E, Regidor PA. Multicenter, phase III trials on the contraceptive efficacy, tolerability and safety of a new drospirenone-only pill. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Dec;98(12):1549-1557.
  • Book of Abstracts: The 15th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2018;23(sup1):1-143.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.