En falsk menstruation: Vad är det och varför händer det?

En falsk menstruation är en blödning som ofta varnar en blivande mamma som är i början av sin graviditet. Men i de flesta fall finns det inget att frukta eftersom det är en normal process. Läs mer här!
En falsk menstruation: Vad är det och varför händer det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

En falsk menstruation är en menstruationsliknande blödning som uppstår under de första veckorna av graviditeten. Den är känd som “falsk” eftersom det faktiskt inte motsvarar en menstruation i egentlig bemärkelse. I själva verket är det vanligtvis en implantationsblödning.

Många gravida kvinnor kontaktar sjukvården när de får denna typ av blödning. Detta är också i själva verket det rätta att göra. Detta eftersom att även om denna typ av blödning är normal i de flesta fall kan det också vara ett symptom på att något är fel och att ett missfall är på gång.

En falsk menstruation är också känd som “metroragi“. Om en kvinna inte vet att hon är gravid är det troligt att hon förväxlar blödningen med en normal menstruation. Hon kan då känna sig lite förbryllad när datumen för början av graviditeten och den sista förmodade menstruationen inte stämmer överens.

Läs också den här artikeln: Fungerar graviditetstester som man tar hemma?

Vad är orsaken till en falsk menstruation?

kvinna med ont i magen från falsk menstruation
Blödningen är känd som en falsk menstruation och inträffar vanligtvis när embryot implanteras i livmodern.

I de allra flesta fall motsvarar den falska menstruationen en implantationsblödning. Processen börjar på den sjätte dagen efter befruktningen. Detta är den tidpunkt då embryot implanteras i det yttersta lagret av livmodern eller endometriet.

Implantationen varar mellan två och tre dagar. Under denna tid producerar det befruktade ägget ett ämne som eroderar cellerna i endometrium. På så sätt bäddar embryot gradvis in sig i det yttre lagret av livmodern.

Medan detta händer kan vissa blodkärl brista och orsaka falsk menstruation. Ibland kan orsaken till blödningen emellertid vara något annat, vilket vi diskuterar nedan.

Skada på slidan eller livmoderhalsen

Under den första trimestern av graviditeten är dessa områden mer känsliga och irriterade. Därför är det lättare för dem att blöda efter en gynekologisk undersökning, samlag eller intensiv fysisk aktivitet.

En falsk menstruation: Ett tecken på missfall

Om det finns något hot om missfall förblir livmoderhalsen stängd. När en abort pågår öppnas livmoderhalsen och det förekommer andra associerade symptom, förutom blödning även bland annat buksmärtor .

Ektopisk graviditet

Ektopisk eller extrauterin graviditet kan också orsaka en falsk menstruation. Denna benämning hänvisar till ett tillstånd när embryot implanteras utanför livmodern. Oftast sker det i äggledarna, men det kan också ske i bukhålan, livmoderhalsen eller en äggstock.

I detta tillstånd har kvinnan otillräcklig hormonproduktion vilket orsakar irritation av endometriet. Detta kan orsaka blödningar som uppträder som små fläckar tillsammans med andra symptom som illamående, kräkningar etc.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: P-piller som bara innehåller progestin: Fördelar och biverkningar

Druvbörd

Druvbörd är en ovanlig form av tumör som växer i livmodern i början av en graviditet. Detta är resultatet av onormal befruktning och resulterar i ett onormalt foster. Ett av symptomen på detta tillstånd är blödning under graviditetens första trimester.

Relaterade symptom

Symptomen på falsk menstruation är mycket lika de vid vanlig menstruation. Under typiska förhållanden inträffar det på dag 12 efter ägglossningen, dvs. det sammanfaller med datumet för menstruationen.

Blödningen är dock mindre svår, ljusare i färgen och har inga blodklumpar, dvs. blodet har en mer flytande konsistens. Den varar högst tre dagar och kommer ibland tillsammans med huvudvärk, trötthet, buksmärtor, ömhet i brösten och irritabilitet.

Vanligtvis är följande symptom närvarande i samband med den falska menstruationen:

 • Ont i magen och kramper
 • Diarré eller förstoppning
 • Halsbränna
 • Svullnad av brösten
 • Mer frekvent urination
 • Illamående och kräkningar, särskilt på morgonen
 • Överkänslighet mot vissa livsmedel
 • Intolerans mot vissa lukter
 • Dåsighet

När ska du kontakta sjukvården?

Om en blödning uppstår tidigt i graviditeten behöver du inte vara orolig. Oftast är det en falsk menstruation och motsvarar implantationsblödning, vilket är helt normalt.

Det finns dock även andra orsaker till blödning. Eftersom det inte går att fastställa orsaken själv är det bäst att konsultera en läkare när detta händer. Detta för att bekräfta att allt är som det ska vara och att det inte föreligger någon risk.

Diagnostiska tester för en falsk menstruation

För att ställa diagnosen kommer läkaren först att ställa några frågor. Hon eller han kommer att ställa frågor om din allmänna hälsa och medicinska historia. Samtidigt samlar läkaren in information om datum för blödningen och blödningens egenskaper.

Läkaren gör sedan en fysisk undersökning och kan göra en rektovaginal undersökning för att undersöka eventuella avvikelser. Läkaren kan också utföra en spekulumundersökning och utföra ett eller flera av följande tester:

 • Blodprov
 • Tester på sköldkörtelfunktion och hormonnivåer
 • Urinprov
 • Ultraljud av buk och bäcken
 • CT-skanning eller MR
 • Cellprov
 • Biopsi

Tillgängliga behandlingar

läkare pratar med kvinna om falsk menstruation
Läkaren bestämmer den mest lämpliga behandlingen för orsaken till en falsk menstruation.

Behandlingen av falsk menstruation beror på den bakomliggande orsaken. När det är implantationsblödning, som oftast är fallet, är det inte nödvändigt med någon behandling. Blödningen slutar av sig själv och får inga konsekvenser.

Om den falska menstruationen är ett tecken på ett förestående missfall, kommer läkaren att beordra vila tills blödningen upphör. Om det är ett missfall måste ett beslut fattas mellan att låta kroppen genomföra det spontant eller att göra en medicinsk abort.

Men om diagnosen utomkvedshavandeskap bekräftas krävs operation. Detta bör göras så snart som möjligt. När orsaken till den falska menstruationen är något annat, kommer läkaren att ange vilka åtgärder som ska vidtas.

Livsstil och rekommendationer

Falsk menstruation innebär inte att man behöver lägga om sina vanor. Du bör iaktta samma försiktighet som du skulle göra vid alla graviditeter om  din läkare  inte har ordinerat något annat. Generellt rekommenderar man en hälsosam livsstil med en balanserad kost, fysisk aktivitet anpassad efter graviditet och sinnesro.

En förestående abort kräver mycket vila, sinnesro och löpande medicinsk uppföljning. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer noggrant. Vid en abort är det möjligt att uppleva många olika känslor. Konsultation med en psykolog rekommenderas starkt.

Efter att ha gått igenom behandlingen av en ektopisk graviditet kan psykologisk hjälp vara bra. Det är också mycket viktigt att ha ett socialt och känslomässigt nätverk som stöd. Utsikterna för en framtida graviditet beror på egenskaperna för varje fall.

Kontakta din läkare om du har en falsk menstruation

När du står inför en falsk menstruation är det bäst att kontakta din läkare för att avgöra om det verkligen är en falsk menstruation eller om det föreligger något annat problem. Läkaren kan ge dig råd och riktlinjer och dessa bör du följa noggrant.

Det är vanligt att en falsk menstruation uppstår på grund av implantationsblödning. Detta påverkar inte utvecklingen av graviditeten och utgör inte något onormalt. Om orsaken är något annat är det viktigaste att bli vägledd av din läkare för att bestämma vad du ska göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Galaz-Montoya, C. I., Razo-Aguilera, G., Grether-González, P., & Aguinaga-Ríos, M. (2015). Aspectos genéticos de la mola hidatidiforme. Perinatología y reproducción humana, 29(3), 113-117.
 • Valdez-Morales, F. J., Vital-Reyes, V. S., Hinojosa-Cruz, J. C., & Cerbón, M. (2014). Funcionalidad y cambios endometriales asociados con la inducción de ovulación con citrato de clomifeno y FSH recombinante en mujeres con infertilidad. Ginecología y Obstetricia de México, 82(02), 143-153.
 • Lage, P. R., Suárez, A. V., & Rodríguez, M. A. (2012). Metrorragia de primer trimestre. Cuadernos de atención primaria, 18(4), 332.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.