Är det möjligt att bli gravid efter en tubal sterilisering?

Det är möjligt att bli gravid efter tubal sterilisering. Ibland sker det naturligt eftersom proceduren misslyckas. I andra fall är det möjligt att återställa äggledarnas funktion kirurgiskt. Läs mer i den här artikeln!
Är det möjligt att bli gravid efter en tubal sterilisering?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Tubal sterilisering är en permanent preventivmetod där man klipper av eller blockerar äggledarna. Det finns en återställande procedur är möjlig, dock är denna komplex och inte alltid framgångsrik. Därför minskar möjligheten att bli gravid efter tubal sterilisering kraftigt.

Denna metod innebär alltså att man skär av, “knyter” eller blockerar äggledarna. Detta förhindrar att både ägget och spermierna rör sig genom äggledarna, vilket gör befruktning omöjlig.

Detta är en metod för att sterilisera specifikt kvinnor. Det är en säker och effektiv metod för att förhindra befruktning, dock kan en av 100 kvinnor kan bli gravida naturligt trots att de genomgått en tubal sterilisering.

Det går att återställa en tubal sterilisering

läkare förklarar tubal sterlisering för patient
Om du vill bli gravid efter tubal sterilisering bör du prata med din läkare om att återställa ingreppet.

Generellt sett utför man denna typ av procedur för att man permanent vill förhindra graviditet. Det finns dock ett kirurgiskt ingrepp för att återställa det, men det är ganska komplext och kan också vara mycket dyrt. Dessutom fungerar det inte alltid.

Denna typ av återställande procedur är möjlig beroende på hur man utförde blockeringen av äggstockarna till att börja med, hur ingreppet läkte och när det utfördes. Ju mindre skada på äggledarna desto större är möjligheten att rekonstruera dem kirurgiskt.

På samma sätt måste områdena av äggledarna som ligger nära äggstocken ha förblivit intakta och de måste ha en minsta längd på fyra centimeter. Om tekniken som kirurgen använde var kauterisation eller vad läkare kallar Essure-metoden (vilken är förbjuden i Sverige sedan 2019) är det omöjligt.

Det enklaste förfarandet för återställning kan ta plats om steriliseringen utfördes med tubklämmor eller tubalringar. Hur som helst bör en läkare utvärdera fördelarna och de eventuella riskerna med att utföra en återställande procedur. De bör också diskutera andra möjligheter med patienten, som in vitro-fertilisering.

In vitro-fertilisering

I de fall där det inte är möjligt att återställa äggledarnas funktion, är in vitro-fertilisering ett bra alternativ för att bli gravid efter tubal sterilisering. Detta är en vanlig behandling och det finns en chans att uppnå graviditet i 50-70% av fallen.

Med in vitro-fertilisering behöver man inte äggledare. Detta förfarande gör det möjligt att skörda ägg direkt från äggstocken. Dessa kan man sedan befrukta, odla till en embryokultur för att sedan implantera embryot i livmodern.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln:  Menstruationskramper under graviditeten – bör du oroa dig?

För att en kvinna ska kunna avgöra om det bästa alternativet för att uppnå en graviditet är genom att återställa äggstockarna, i de fall då detta är möjligt, eller in vitro-fertilisering, måste hon och hennes läkare ta hänsyn till några saker. Bland annat följande:

  • Ålder: En kvinna under 35 år har större chans att bli gravid naturligt, men denna är bara 15%. Om hon är över 40 år är sannolikheten 5% och hon har också en risk på 40% för missfall.
  • Manlig fertilitet: Det är viktigt att se till att partnern är fertil. Annars är en naturlig graviditet omöjlig.
  • Framtida preventivmedel: Om kvinnan bara vill skaffa ett barn kan det vara mer motiverat att välja en in vitro-fertilisering. Det är endast om hon vill skaffa fler barn som en återställande procedur är värd att överväga.

Utomkvedshavandeskap

Ett utomkvedshavandeskap, även känt som ektopisk graviditet eller extrauterin graviditet, uppstår när befruktningen av ägget äger rum men ägget fäster på en annan plats än i livmodern. Vanligtvis implanteras det i en av äggledarna. I dessa fall kan det befruktade ägget inte överleva och dessutom finns det risk för allvarlig inre blödning.

Studier visar att en liten andel kvinnor med tubal sterilisering blir gravida (cirka 1,5 %). Inom denna grupp sker en ektopisk graviditet hos ungefär en tredjedel av dem.

I de fall vi har att göra med en återställning efter en äggledarsterilisering finns det också en risk för ektopisk graviditet. Detta förekommer hos mellan 10 och 20% av kvinnor som har genomgått denna procedur.

Samtidigt måste kvinnor ta hänsyn till möjligheten till en heterotopisk graviditet. I det här fallet finns det ett befruktat ägg inne i livmodern och ett annat befruktat ägg utanför livmodern samtidigt. Det är mycket sällsynt, men risken för heterotopisk graviditet är 0,5 till 1 % högre med hjälp av assisterad reproduktionsteknik, till exempel in vitro-befruktning.

När ska man söka medicinsk hjälp?

tubal sterlisering
Vid obehag efter äggledarsterilisering eller återställande kirurgi måste du uppsöka en läkare.

Du bör rapportera eventuella onormala tecken efter en tubal sterilisering eller en återställande operation till din läkare. Var särskilt uppmärksam på tecken som svullnad, rodnad eller om var eller andra vätskor kommer från snittet.

Om du skulle misstänka en graviditet kan du fastställa detta med ett graviditetstest du tar hemma. En läkare har möjlighet att utföra ytterligare tester för att bekräfta graviditeten. Du bör lära dig symptomen på en ektopisk graviditet så att du kan identifiera dem och omedelbart söka medicinsk hjälp om de skulle uppstå.

Slutord om tubal sterilisering

Det är viktigt att noggrant utvärdera det bästa alternativet för att bli gravid efter en tubal sterilisering. Enligt tillgängliga data ligger den maximala framgångsgraden för återställning i intervallet 60-80 % hos dem under 35 år som har gått igenom steriliseringen mer än två år tidigare och uppfyller kriterierna i övrigt.

In vitro-fertilisering är å andra sidan framgångsrikt i upp till 70 % hos friska kvinnor under 35 år. Dessa siffror gäller efter ett års behandling.

Som du kan se måste kvinnan och hennes läkare ta hänsyn till alla faktorer som spelar in och avgöra vilket som är det bästa alternativet i hennes enskilda fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Suárez, J. P., & Maya, W. D. C. (2018). Prostatitis: revisión de una patología enigmática y su relación con la fertilidad masculina. Revista Urología Colombiana, 27(3), 233-42.
  • Liang, H. H., Vargas, J. S., Sánchez, A. G. H., & Mora, J. V. (2019). Embarazo ectópico: Revisión bibliográfica con enfoque en el manejo médico. Revista Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 9(1), 28-36.
  • Sánchez, M. M. C., Blacio, D. N. C., Arteaga, M. J. H., & Santana, M. B. O. (2019). Recanalización de Trompas de Falopio por Técnica de Cirugía Endoscópica. RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento, 3(1), 201-211.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.