För tidigt avlägsnande av äggstockarna

För tidigt avlägsnande av äggstockarna är en förebyggande operation hos kvinnor som har högre risk att utveckla hormonberoende cancer. Det är ett beslut som inte bör tas lätt.
För tidigt avlägsnande av äggstockarna

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

För tidigt avlägsnande av äggstockarna – även kallat en ovariektomi – är ett kirurgiskt ingrepp där läkare tar bort kvinnans äggstockar. Det kan vara en bilateral ovariektomi – vilket innebär att man tar bort båda äggstockarna – eller en ensidig.

Detta avlägsnande av äggstockarna kan vara nödvändigt om de har blivit drabbade av cancer. Läkare kan dock rekommendera det som en förebyggande åtgärd hos kvinnor som har högre risk att utveckla bröstcancer eller äggstockscancer – även om hon ännu inte har utvecklat några symptom.

Äggstockarna är organ som är fästa vid ändarna av äggledarna och är en del av det kvinnliga reproduktionssystemet. Där hittar vi äggcellerna som äggstockarna släpper ut till livmodern för befruktning månad efter månad.

Äggstockarna är den främsta källan till kvinnliga könshormoner. Eftersom de producerar både östrogen och progesteron, råder det ingen tvekan om att borttagning av äggstockarna påverkar kvinnans hormonbalans.

Orsaker till för tidigt avlägsnande av äggstockarna

Under en kvinnas reproduktiva liv är äggstockarna ansvariga för att frigöra östrogen och progesteron. Dessa könshormoner påverkar inte bara kvinnans reproduktionssystem, de påverkar också andra delar av kroppen, såsom brösten.

Brösten har östrogen- och progesteronreceptorer som får dem att genomgå strukturella förändringar. Strax före menstruationen kan kvinnor till exempel känna att deras bröst blir fastare. Detta beror på den instinktiva beredningen av bröstkörtlarna inför amning.

Ett antal genmutationer som kallas BRCA1 och BRCA2 predisponerar kvinnor att utveckla bröstcancer såväl som äggstockscancer. Bärare av en av dessa mutationer har en sannolikhet på 50 till 85% att utveckla bröstcancer någon gång under livet. Samtidigt är kvinnor som bär BRCA1-mutationen 20 till 40% mer benägna att utveckla äggstockscancer.

Problemet är att de könshormoner som blir syntetiserade i äggstockarna, är en utmärkt katalysator för dessa tumörer. För tidigt avlägsnande av äggstockarna sker därför som en behandling för att förhindra utvecklingen av dessa onkologiska sjukdomar.

äggstockar
Äggstockarna producerar äggceller, men de består också av körtlar som producerar östrogen och progesteron.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: 5 sällsynta tecken på bröstcancer att vara uppmärksam på

Vad innebär ett för tidigt avlägsnande av äggstockarna?

Avlägsnande av kvinnans äggstockar anses vara “för tidig” när det inträffar innan hon når klimakteriet. Under hennes reproduktiva stadium behöver kvinnor äggstockarna för att reglera menstruationscykeln. Utan äggstockarna kommer klimakteriet att ske i förtid på grund av frånvaron av hormonproduktion.

Trots effekten kan läkare ibland betrakta detta för tidiga avlägsnande av äggstockarna som nödvändigt. Med andra ord, när kvinnor är mycket benägna att utveckla äggstockscancer eller bröstcancer i framtiden.

Att avlägsna äggstockarna för att förebygga bröstcancer

Enligt National Cancer Institute minskar ett förebyggande avlägsnande av äggstockarna sannolikheten för att utveckla nya fall av bröstcancer hos högriskkvinnor med så mycket som 50%. Samma källa antyder också att operationen endast är fördelaktig om den utförs före klimakteriet.

Avlägsnande av äggstockarna före klimakteriet leder till en minskning av östrogenproduktionen i kroppen. De tumörer som behöver östrogen för att växa kan därför inte växa.

Att avlägsna äggstockarna för att förebygga äggstockscancer

Det profylaktiska avlägsnandet av äggstockarna, antingen före eller efter klimakteriet, kan minska risken för äggstockscancer med upp till 90% hos högriskkvinnor. Det är dock viktigt att komma ihåg att teorin om denna cancers ursprung har förändrats.

Tidigare trodde experter att tumörer i äggstockarna var primära och att de ursprungliga cellerna var närvarande i tumören. De kan dock också vara sekundära från en annan plats i bäckenet, såsom från fimbrier i äggledarna. Invasionen av livmodern kan vara sekundär, vilket i detta fall innebär att man inte bara måste ta bort äggstockarna, utan också äggledarna.

För tidigt avlägsnande av äggstockarna: BRCA
BRCA-gener är en avgörande faktor i utvecklingen av bröst- och äggstockscancer.

 

Hormoner och för tidigt avlägsnande av äggstockarna

För tidigt avlägsnande av äggstockarna leder till för tidigt klimakterium. Detta beror på att det berövar kvinnor de könshormoner som reglerar menstruationscykeln. Som ett resultat försvinner både fertiliteten och menstruationen.

Samtidigt skyddar östrogen också kvinnans hjärta och ben.

  • Östrogen har en indirekt effekt på kolesterol i blodet. Frånvaron av östrogen minskar därför mängden HDL-kolesterol och ökar mängden dåligt LDL-kolesterol.
  • Dessa könshormoner förhindrar förlust av benmassa. Utan östrogen kommer förlusten av bentäthet att öka, vilket kan leda till tidiga fall av osteoporos, vilket i sin tur kan leda till frakturer.

Din läkares bedömning är viktig

Innan du bestämmer dig för att ta bort äggstockarna i förtid är det viktigt att prata med din läkare om de olika fördelarna och nackdelarna. Man bör beakta de långsiktiga effekterna, och det är viktigt att basera ditt beslut på vetenskap och fakta.

Om din familjehistoria indikerar att du har en hög risk att utveckla bröstcancer eller äggstockscancer, tala med din läkare! Ställ relevanta frågor och se till att läkarna du pratar med har erfarenhet av fall som ditt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sánchez, A. Redondo, et al. “Cáncer de ovario.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.34 (2017): 2024-2035.
  • Cassinello, N. Vidal, and Pedro Pérez Segura. “Consejo genético en cáncer de ovario.” Revisiones en cáncer 30.5 (2016): 223-231.
  • León, Rodrigo Domínguez. “Predisposición hereditaria al cáncer de mama y medidas profilácticas.” Zaragoza (2016).
  • Gunderson, Camille C., Robert S. Mannel, and Philip J. DiSaia. “Masas anexiales.” Oncología ginecológica clínica (2018).
  • BRUNO, BRUNA CHAGAS RODRIGUES, et al. “CÂNCER DE MAMA: É POSSÍVEL PREVENIR?.” REVISTA UNINGÁ REVIEW 28.1 (2016).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.