Nötter har visat sig förbättra kvaliteten på mäns spermier

Den västerländska kosten har förknippats med en gradvis försämring av spermiekvaliteten. Nyligen genomförda studier tyder på att konsumtion av nötter kan förbättra kvaliteten på mäns spermier.
Nötter har visat sig förbättra kvaliteten på mäns spermier
Maryel Alvarado Nieto

Skriven och verifierad av läkare Maryel Alvarado Nieto.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Under de senaste decennierna har forskare observerat en progressiv försämring av spermiekvaliteten hos västerländska män. Som ett resultat har flera teorier dykt upp som tyder på att en ohälsosam livsstil ligger bakom detta fenomen. En grupp forskare försöker bevisa att konsumtion av nötter kan bidra till att förbättra kvaliteten på mäns spermier.

Kosten är en av de faktorer som är involverade i många av de vanligaste sjukdomarna som vi ser i industrialiserade samhällen. Därför är det helt logiskt att tro att en bristfällig näring också är relaterad till uppkomsten av problem som påverkar den sexuella sfären.

Hur mäter man spermiekvaliteten?

Studiet av manlig infertilitet är omfattande och komplext. Det innebär att man måste använda sig av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, eftersom de bakomliggande orsakerna också är så varierande. Det finns dock ett laboratorietest som är vanligt och specifikt för fertilitetsproblem: spermaprov.

Provtagning

Det finns universella rekommendationer för hur man samlar in ett spermaprov. Det är tillrådligt att samla in det genom onani efter rengöring av händer och könsorgan.

Den idealiska behållaren bör vara steril, uppvärmd och ha en bred öppning för att undvika att en del av provet kommer utanför. Det är viktigt att betona att mannen bör vara sexuellt avhållsam sedan minst 2 dagar i förväg, men inte mer än 7 dagar.

Det är att föredra att provtagningen sker i ett privat utrymme på kliniken för insamling, utformat för detta ändamål. Om detta inte är möjligt bör transporten till kliniken hålla en temperatur mellan 20 °C och 40 °C.

Makroskopiska egenskaper hos sperma

Den första bedömningen bör göras så snart som möjligt. Följande fysiska egenskaper hos spermierna bestäms av denna inspektion:

 • Fasthet
 • Utseende
 • Viskositet
 • Volym
 • pH
Analys av ett spermaprov
Ett spermaprov är standardprovet för att utvärdera spermiekvaliteten hos en man.

Mikroskopiska egenskaper hos sperma

Studiet av spermier inkluderar även att man räknar antalet spermier. Vidare kan man utvärdera deras motilitet, vitalitet och andel levande spermier, vilket alla är egenskaper som kan ge oss en uppfattning av deras övergripande kvalitet. Morfologin visualiserar man med olika tekniker under mikroskop.

Man gör detta genom att ta ut en liten mängd med en pipett. Dessutom måste andra cellulära element som finns i provet och graden av agglutination identifieras.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artiklen:  Superfetation eller att bli gravid medan du redan är gravid

Faktorer som försämrar kvaliteten på mäns spermier

Manlig infertilitet är fortfarande svår att kvantifiera. Det är därför nödvändigt att fastställa de många olika faktorer som är involverade i manliga fertilitetsproblem.

Vi vet att det finns ett möjligt samband mellan vissa ohälsosamma, men numer ganska vanligt förekommande, livsstilsvanor och låg spermiekvalitet. Dessutom är människor i västerländska samhällen utsatta för olika omgivande faktorer, som också har en negativ inverkan:

 • Alkoholkonsumtion
 • Rökning
 • Fetma
 • Otillräcklig näring
 • Stillasittande livsstil
 • Långvarig och mycket intensiv träning

Kan miljön försämra och förbättra kvaliteten på mäns spermier?

Exponering för fysikaliska ämnen och kemikalier har också inverkan på spermiekvaliteten. Miljöfaktorer som påverkar är bland annat följande:

 • Strålning och elektromagnetiska fält. Dessa inkluderar vågorna från mobiltelefoner.
 • Värme, eftersom höga temperaturer skadar spermierna.
 • Föroreningar som t.ex bekämpningsmedel och lösningsmedel.
 • Exponering för tungmetaller, av vilka de mest studerade är bly och kvicksilver, eftersom de orsakar skador på spermiers DNA.

Valnötter, hasselnötter och mandlar: Kan nötter förbättra kvaliteten på mäns spermier?

Nötter är livsmedel med högt näringsvärde, dock varierar deras sammansättning beroende på vilken typ det gäller. De är rika på fettsyror, vitaminer och spårämnen.

Därför är den nuvarande rekommendationen att äta dessa regelbundet. Det saknas dock tillräckligt solid grund för att direkt koppla nötter till kvaliteten på mäns spermier när det gäller effekterna på fertiliteten.

Fettsyror är förknippade med flera viktiga funktioner på grund av att de är en del av själva cellstrukturen. Mångfalden av omättade fettsyror, som omega-3, har en gynnsam effekt på spermiekvaliteten.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artiklen: Tre rekommendationer för att minska socker i kosten

Hur genomförde man studien om hur nötter påverkar kvaliteten på mäns spermier?

Studien började efter att en population av friska män mellan 18 och 35 års ålder hade blivit rekryterade. Gemensamt för dem alla var att de åt en västerländsk kost till vardags.

Forskarna delade slumpmässigt in männen i två grupper. Den första gruppen fick ett tillskott till sin kost med 60 gram nötter varje dag i 14 veckor. Den andra gruppen fungerade som kontrollgrupp.

Västerländsk kost har  brister i vissa näringsämnen. Därför hade forskarna som hypotes att det var logiskt att komplettera med näringsrik mat som t.ex. nötter.

De använde en blandning av 30 g valnötter, 15 g mandlar och 15 g hasselnötter, vilket gav totalt 60 g, motsvarande två nävar nötter om dagen.

Man tog prover i början av studien och efter 14 veckor. Spermaceller samlades in efter 3 dagars sexuell avhållsamhet. Studier utfördes också för att isolera spermie-DNA.

Händer med nötter

Förbättringar i spermaprovet

Efter 14 veckor från början av studien kunde man se en signifikant skillnad i spermaproverna. Hos de män som åt nötter såg forskarna en ökning av antalet spermier samt en förbättring av rörlighet och morfologi.

DNA-metylering och spermiekvalitet

Studien visade en liten men signifikant skillnad i metyleringen av 36 genomiska regioner i gruppen män som åt nötter. Detta visar att externa faktorer har potential att förändra genuttrycket.

Dessa förändringar över tid har en inverkan på fertiliteten. Därför är en hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, en grundläggande pelare för sexuell hälsa.

Denna forskning om att förbättra spermiekvaliteten hos män är bara början

Forskningen har vissa begränsningar, och en av dessa är att endast en liten urvalsgrupp analyserades. Därför behövs ytterligare studier för att bekräfta dessa resultat.

Men på grund av de många fördelarna med att äta nötter för den allmänna hälsan, är det alltid ett positivt alternativ att regelbundet införliva nötter i sin kost. Speciellt kanske om det ger den extra fördelen att spermiekvaliteten blir bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Salas-Huetos, A.; James, E.; Salas-Salvadó, J.; Bulló, M.; Aston, K.; Carrell, D.; Jenkins, T.; Sperm DNA Methylation Changes after Short-Term Nut Supplementation in Healthy Men Consuming a Western-Style Diet; Andrology; 9: 260 – 268; 2020
 • Salas-Huetos, A.; Blanco, J.; Anton, R.; El Consumo de Frutos Secos Mejora la Calidad del Semen; Universitat Autònoma de Barcelona; UABDivulga; 2019
 • Giraldo, A.; La Fertilidad Masculina, el Zinc y los Ácidos Grasos; Universidad de Valladolid; 2017
 • Villaverde, V.; Epidemiología de la Esterilidad. Influencia de los Factores Ambientales; Revista Iberoamericana de Fertilidad; 31: 31 – 37; 2014
 • Rivera, M.; Factores y Tratamiento Nutricional para Fertilidad Humana Masculina; Universidad de Valladolid; 2017
 • Balitán, C.; Blanco, D.; Cabrera, A.; Hernández, Y.; Factores Asociados a la Baja Calidad del Esperma; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Revista Universidad y Ciencia; 8(12): 13 – 26; 2015
 • Lane, A. R., Magallanes, C. A., & Hackney, A. C. (2019). Disfunción reproductiva por entrenamiento físico: el” hipogonadismo masculino producto del ejercicio”. Arch. med. deporte, 319-322.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.