6 vardagliga vanor som kan förorena miljön

Miljöföroreningar uppstår när det finns skadliga ämnen i vår omgivning som påverkar flora, fauna och ett ekosystems naturliga egenskaper. Upptäck vilka vardagliga vanor som bidrar till detta och hur du kan hjälpa till att motverka detta!
6 vardagliga vanor som kan förorena miljön

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Miljöförorening innebär att giftiga ämnen kommer in i kretsloppet i naturliga eller konstgjorda miljöer. Genom detta förlorar ekosystemen sina ursprungliga egenskaper och blir instabila miljöer för de levande varelser som lever i dem. I den här artikeln diskuterar vi 6 vardagliga vanor som kan bidra till miljöförorening.

Detta problem kan komma från kemiska element, som syror eller insekticider som industrier använder, fysiska element som buller eller ljusföroreningar från mänsklig aktivitet samt från biologiska element, som organiskt avfall.

Dessutom orsakar detta problem global uppvärmning ett problem där temperaturen på jorden ökar. Det medför bland annat att glaciärerna smälter samt en negativ påverkan på vår kapacitet att producera livsmedel. Det bidrar också till att arter dör ut och hälsoproblem hos människor.

Vardagliga vanor som förorenar miljön

Genom historien har människan varit en av de främsta orsakerna till miljöförorening. Detta beror på att vi använder skadliga produkter och utför aktiviteter som överdrivet använder naturresurser.

Det är ofta som människors olika vardagliga rutinmässiga vanor kan orsaka ekologiska risker. Ofta gör vi många av dessa på grund av okunskap och utan att känna till konsekvenserna.

1. Kasta batterier i papperskorgen

Batterier kan ta mer än 500 år att brytas ner. Dessutom innehåller de metaller som kvicksilver, bly, kadmium och krom.

När vi slänger batterier tillsammans med organiskt skräp hamnar de på soptippar och förorenar vatten och jord. Sedan påverkar de välbefinnandet för djur, växter och människor som använder det som en källa till vatten.

Den korrekta processen är att spara alla använda batterier i en behållare som du inte använder till något annat. Och sedan, när den är full, tar du den till en plats där de hanterar elektroniskt avfall.

2. Plastflaskor och plastpåsar förorenar miljön

plastflaskor
Plastflaskor utgör en risk för vår jord och vårt vatten. Faktum är att deras närvaro i haven är dödlig för vattenlevande djur.

I vardagen använder vi mycket plast. Det är ett tåligt, behändigt material som är lätt att bära. Det är dock ett av de mest förorenande elementen för miljön.

För att tillverka plast använder man sig av många olika kemiska ämnen. Som ett resultat av detta innehåller föremålen gifter som förorenar luftkvaliteten. Dessutom är plast inte biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det kan ta minst 150 år att bryta ner.

Utöver det slängs majoriteten av all plast och hamnar i hav, sjöar, floder eller bara på marken. I sin tur leder det till att plast blockerar avlopp, förändrar vattnets egenskaper, fångar vattenlevande djur och ibland dödar dem genom att förgifta dem.

3. Att diska utan att stänga av kranen är en av de vardagliga vanor som förorenar miljön

Vatten är nödvändigt för alla varelser och ekosystems liv. Det ger liv åt växter, är livsmiljö för många djur, reglerar temperaturer och är avgörande för matlagning och hygien för oss människor.

Det är dock en ändlig resurs, och människor verkar inte vara medvetna om det. Att tvätta eller raka sig utan att stänga av kranen är en negativt handling för miljön eftersom vi med detta slösar bort litervis med vatten som vi inte kan få tillbaka.

För att motverka detta behöver vi se till att vi bara använder den mängd vatten som är nödvändigt. När du duschar, stäng av vattnet när du tvålar in dig, och när du borstar tänderna, använd ett glas med vatten.

4. Att kasta cigarettfimpar på marken förorenar miljön

Cigarettfimpar innehåller kemiska ämnen, bland annat bly, vilket kan förorena de vattenkällor de kommer i kontakt med.

Filtren innehåller cellulosaacetat. Detta är en sorts plast som tar lång tid att sönderfalla och kan påverka luften eftersom det frigör nikotin, arsenik och kadmium.

Dessutom kan cigarettfimpar falla ner i vattendrag, vilket kan leda till att fisk senare kan äta dem vilket kan döda dem. På grund av detta rekommenderar vi att du slänger dina cigarrettfimpar i avsedda askfat.

5. Att använda sprayer med aerosol är en av de vardagliga vanor som förstör miljön

Aerosoler innehåller flyktiga organiska föreningar – kemiska ämnen som omvandlas till gaser och ackumuleras i det lägsta lagret av atmosfären.

Därför bör du undvika till exempel spraydeodoranter eftersom varje användning frigör koldioxid, svavel och kväve, vilket påverkar luftkvaliteten.

6. Att kasta pappershanddukar i toaletten

Till skillnad från toalettpapper bryts denna sorts engångshanddukar inte ner när du kastar dem i toaletten. På grund av detta klumpar de ihop sig med annat avfall och orsakar blockeringar som förorenar underjordiska vattenreservoarer.

Råd för att minska vår påverkan på miljön med våra vardagliga vanor

Det finns flera enkla vardagliga vanor som vi kan tillämpa i våra hem för att minska vår miljöpåverkan. Genom dessa kan vi bidra till att bevara naturresurser, hjälpa till att hålla vår närmiljö i balans och förbättra livskvaliteten för levande varelser.

Nedan berättar vi om 4 aktiviteter som du kan göra för att ta hand om miljön.

1. Använd återanvändbara tygpåsar

Ett av huvudmålen är att så mycket som möjligt minska mängden plast vi använder. Av den anledningen rekommenderar vi att du använder tygpåsar när du handlar mat i matbutiken eller för att bära dina personliga tillhörigheter.

2. Återvinn ditt diskvatten

Vatten är en av de viktigaste resurserna, men det är också den resurs vi tar sämst hänsyn till. När det rinner ner i avloppet finns det inget sätt att få tillbaka det. Däremot kan du när du tvättar använda behållare som samlar upp det använda vattnet.

Med återvunnet vatten från diskmaskinen kan du fylla din toalettcistern eller vattna dina växter utan att behöva slå på kranen.

3. Källsortera ditt avfall

Att separera ditt hushållsavfall på rätt sätt kan hjälpa dig att identifiera de produkter som du kan återanvända, vilket bidrar till att minska överproduktionen av olika produkter.

Att arbeta tillsammans för att säkerställa att företag inte producerar nya produkter, något som fortfarande sker i allt snabbare takt, är en viktig nyckel till att minska exploateringen av våra naturresurser. Dessutom kan din personliga återvinning minska allt som samlas på deponier vilket i nästa led kan leda till ett minskat utsläpp av giftiga gaser.

vardagliga vanor: kvinna återvinner
Att sortera sina sopor är något som alla hushåll bör göra för att minska mängden avfall som inte längre är användbart.

4. Släng inte skräp på gatan

Att slänga ditt skräp på gatan kan påverka jordens egenskaper och förorena den på grund av de ämnen den innehåller. Dessutom, om de når vattentäkter, kan de störa livet för de arter som lever i den miljön.

Granska dina vardagliga vanor för att undvika att förorena vår miljö

Vi människor måste förstå ursprunget, komponenterna och effekten av varje produkt som de vill ha eller använda. På så sätt kan vi undvika att köpa föremål som inte är så miljövänliga.

Sammantaget måste vi alltid komma ihåg att utvärdera konsekvenserna av var och en av våra handlingar och agera med miljömedvetenhet så att vi inte förorenar miljön.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Encinas M. Medio ambiente y contaminación. Principios básicos [Internet]. (S.L): (S.E); 2011 [citado 14 de abril de 2021]
  • Ministerio del Medio Ambiente. Más de 100 maneras para salvar el medio ambiente [Internet]. Colombia: Ministerio del Medio Ambiente; 2002 [citado 14 de abril de 2021]
  • Berenguer Húngaro, Mónica, Trista Moncada, José J., Deas Yero, Douglas, EL RECICLAJE, LA INDUSTRIA DEL FUTURO. Ciencia en su PC [Internet]. 2006
  • Naciones Unidas. Impacto Ambiental. El planeta adherido [Internet]. (S.L): Naciones Unidas; 1992 [citado 14 de abril de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.