Är det sant att celiaki kan orsaka infertilitet?

Är det sant att celiaki kan orsaka infertilitet? Att äta en glutenfri kost är vanligtvis tillräckligt för att undvika fertilitetsproblem. Detta är dock inte alltid tillräckligt för att vända effekterna av sjukdomen. Läs mer i den här artikeln!
Är det sant att celiaki kan orsaka infertilitet?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Celiaki är ett vanligt förekommande tillstånd, och utan rätt kost leder det ofta till flera komplikationer i olika organ. Vad många människor inte är medvetna om är att celiaki kan orsaka infertilitet.

Detta beror på flera faktorer, särskilt effekten av malabsorption i mag- och tarmkanalen, placentainsufficiens och hormonella störningar. Det förekommer med vanligen hos kvinnor, men också män kan drabbas av det.

Om du vill veta lite mer om detta ämne hittar du i dagens artikel användbar information som förklarar de främsta anledningarna till varför dessa två tillstånd vanligtvis uppstår tillsammans. Läs vidare!

När celiaki kan orsaka infertilitet

Celiaki orsakar bara infertilitet när personer med denna sjukdom äter gluten under en längre tidsperiod. Detta kan hända av flera skäl, till exempel följande:

 • När man inte respekterar eller inte har förmågan att följa näringsrekommendationer
 • Personen är inte medveten om att hon/han har sjukdomen eftersom symtomen är milda och sporadiska

Av denna anledning är det osannolikt att en kvinna som har tillräcklig kontroll över sjukdomen – under en längre tid – lider av infertilitet. Om patienten lider av infertilitet trots strikt kontroll av sin celiaki kan läkaren föreslå en assisterad reproduktionsteknik, något som vi kommer att diskutera nedan.

kvinna med ont i magen
Okontrollerad celiaki kan orsaka infertilitet.

Ta reda på mer i den här artikeln: Fungerar graviditetstester som man tar hemma?

Varför uppstår celiaki?

Detta är en autoimmun sjukdom som involverar inflammatoriska reaktioner i matsmältningskanalen och dessa uppstår till följd av exponering för gluten. Detta ämne finns i stora mängder livsmedel, bland annat mjöl och vete.

På grund av den utbredda kommersiella användningen av dessa produkter kan det vara svårt – ur social och ekonomisk synvinkel – för patienter att hålla en strikt glutenfri kost. Symptomen som kan uppstå är följande:

 • Diarré
 • Gaser i magen
 • Viktminskning
 • Andra gastrointestinala manifestationer

Det finns vetenskapliga bevis som kopplar celiaki till infertilitet – särskilt hos kvinnor – genom flera olika studier. Nedan tar vi upp de förändringar i kroppen som förklarar detta fenomen.

Celiaki och infertilitet: Relaterade faktorer

Inflammatoriska reaktioner orsakar inte bara lokala effekter i matsmältningskanalen, utan kan också påverka flera andra system. På detta sätt kan celiaki orsaka infertilitet.

Intestinal malabsorption

En av de mest direkta konsekvenserna av glutenexponering hos dessa patienter är skador på tarmslemhinnan. Detta kan i hög grad äventyra organets förmåga att absorbera mikro- och makronäringsämnen. Tecken och symptom som orsakas av detta problem är kända som intestinalt malabsorptionssyndrom.

Tyvärr är några av dessa viktiga mikronäringsämnen för kroppen – som järn och vitamin B12 – oumbärliga för att embryot ska kunna implanteras i väggarna i endometrium och börja utvecklas lite i taget. Detta fenomen förklarar delvis ursprunget till infertilitet.

Placentainsufficiens

Moderkakan, eller placentan, är ett mycket viktigt organ som möjliggör överföring av näringsämnen från modern till embryot eller fostret. Eftersom immunsystemet täcker alla organ kan antikropparna som modern producerar mot gluten ibland skada denna vävnad och orsaka placentainsufficiens.

Detta innebär att moderkakan inte uppfyller sina funktioner korrekt. Den mest direkta konsekvensen är att embryot inte kan växa ordentligt, vilket resulterar i ett missfall. En sådan händelse kan inträffa vid flera tillfällen, och det är svårt att ställa en diagnos när modern inte har några andra uppenbara symptom på celiaki.

Hormonella problem

Denna aspekt hjälper till att förklara manlig infertilitet. Samma brist på mikronäringsämnen kan orsaka betydande hormonella obalanser, särskilt när de påverkar testosteron. Testosteron är det manliga könshormonet, och det spelar en viktig roll vid spermatogenes.

Denna process är den som bildar spermier, vilka är de manliga könscellerna som utför befruktningen tillsammans med kvinnans ägg. Kronisk utarmning av testosteron kan påverka spermatogenesen negativt.

man hos urulog
Hos män kan celiaki skapa hormonella problem, till exempel minskat testosteron.

Vilka är behandlingsalternativen?

Kontroll av den underliggande sjukdomen är viktig för att undvika infertilitet, antingen på grund av problem med embryoimplantation eller upprepade missfall. Denna kontroll består av en strikt glutenfri kost. Lyckligtvis finns många av dessa produkter att köpa i livsmedelsbutiker idag.

Även om detta kan vara tillräckligt i sig, är infertilitet inte alltid reversibel och den går inte alltid att förebygga. Ett legitimt alternativ för dessa patienter är assisterad reproduktion i någon av dess former. De mest kända metoderna är följande:

 • Artificiell insemination
 • In vitro-fertilisering
 • Intracytoplasmatisk spermieinjektion

I vissa länder är dessa en del av det offentliga hälsosystemet, men på många ställen är de bara tillgängliga via privata kliniker.

Det är sant att celiaki kan orsaka infertilitet, men en lämplig kost är lösningen

En patient med celiaki kan leva normalt så länge denna följer de näringsrekommendationer som getts. Detta går utöver obehag i matsmältningen eftersom långvarig exponering för gluten också kan orsaka störningar i nervsystemet, cirkulationssystemet och, som vi har tagit upp i den här artikeln, fertiliteten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ivarsson A. The Swedish epidemic of coeliac disease explored using an epidemiological approach –some lessons to be learnt. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2005;19:425-40.
 • Martos I, et al. Influencia de la enfermedad celíaca en los trastornos de la fertilidad y del embarazo. Paraninfo Digital 2018;XII(28):e105.
 • Polanco I, et al. Enfermedad celíaca. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP.
 • Sheiner E, Peleg R, Levy A. Pregnancy outcome of patients with known celiac disease. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007;129(1):41-45.
 • Zugna D, Richiardi L, Akre O, Stephansson O, Ludvigsson JF. A nationwide population based study to determine whether coeliac disease is associated with infertility. Gut. 2010:59(11):1471-1475.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.