Neuropsykologin hos misshandlade kvinnor

Även om misshandel är oacceptabelt i alla dess former kan psykologisk misshandel ibland vara farligare än fysisk. Misshandlade kvinnor kan lida i åratal.
Neuropsykologin hos misshandlade kvinnor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

För inte länge sedan etablerades UN Women – en FN-organisation som ägnar sig åt att främja jämställdhet mellan män och kvinnor samt kvinnors egenmakt – för att bland annat bekämpa sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter. Även om det givetvis är så att män också attackeras, trakasseras samt tvingas utstå att bli misshandlade fysiskt och känslomässigt visar data från FN att nästan 35% av alla kvinnor runtom i världen drabbats av någon form av våld.

Dessa siffror har utan tvivel stor påverkan, och än mer så om vi ser på länder där juridiskt och socialt skydd inte inkluderar kvinnor. Ett tydligt exempel på detta är Indien, där nästan 92% av den kvinnliga populationen har upplevt någon form av aggression.

De värsta såren är inte alltid de vi ser på utsidan. Ett slag, ett brutet ben eller en spark är mer än bara en attack mot kroppen.

Skadan går mycket djupare. Misshandel har allvarliga neuropsykologiska konsekvenser, som vi ska förklara nedan.

Hur en misshandlad kvinnas hjärna påverkas

För tillfället finns det ett flertal studier som avslöjar hur misshandel påverkar barns hjärnor. Det utlöser djup trauma som i sin tur påverkar hur de mognar och lär sig att balansera sina känslor.

Men… vad händer i en vuxens hjärna? Misshandlade kvinnor kan få väldigt komplex och långvarig psykologisk skada.

I många fall märker en person som annars varit glad, självsäker och haft bra självförtroende att dennes känslomässiga styrka, dennes fästning, bryts ned lite i taget av misshandel.

Långt ifrån vad många tror kan våld drabba alla, oavsett status, ålder, religion eller kultur (även om det givetvis finns en större risk i missgynnade omständigheter och utvecklingsländer).

Något som är viktigt att tänka på är att det för tillfället finns många minderåriga flickor som utsätts för psykologisk misshandel av sina pojkvänner.

Låt oss ta en närmare titt på hur fysiskt och känslomässigt våld påverkar den kvinnliga hjärnan.

kvinna-i-vitt

Kopplingen mellan misshandlade kvinnor och depression

Enligt en studie som publicerades i ScienceDaily löper kvinnor som utsatts för åratal av våld i hemmet högre risk för depression.

  • Studien utfördes av en grupp forskare från Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience vid King’s College London (England), University Institute of Mental Health i Montreal (IUSMM) samt University of Montreal (Kanada).
  • Misshandel påverkar kvinnors hälsa och ökar risken för att drabbas av depression, ångest och till och med psykiska sjukdomar.
  • Påverkan kan förvärras i fall där kvinnor utsatts för misshandel eller dålig behandling sedan barndomen.

Neurologiska skador

När vi pratar om hjärnskador måste vi skilja mellan två grundläggande typer:

  • Vi har de faktiska traumatiska såren från fysiska attacker.
  • Men det finns också kognitiva åkommor som ett resultat av traumat, våldet och misshandeln man utsatts för.

I det första fallet säger neuroforskare att trauman som orsakats av fysiska attacker och våld i hemmet generellt sett är lätta att identifiera.

  • Det kan finnas direkt trauma mot huvudet som visar sig då och då eller över tid. Allt detta kan observeras genom diagnostiskt testande.
  • Man kan också under attacken t.ex. haft korta stunder då man haft svårt att få syre till hjärnan. Det är väldigt allvarligt.
  • Allt detta resulterar i minnesförlust, brist på koncentration, svårigheter att ta beslut, långsammare kommunikation eller till och med problem med fysiska rörelser.
hjarnan

Kognitiva och känslomässiga sår

Vi har redan sett att fysiska skador har allvarliga konsekvenser. Det kan påverka en kvinna för resten av livet. Men lika viktiga är såren som påverkar den emotionella och psykologiska balansen.

  • Ibland krävs det bara ett slag mot huvudet för att allvarligt påverka processer kopplade till uppmärksamhets-, minnes- och kognitiva processer.
  • Man har till exempel upptäckt att nivåerna av kortisol i saliven hos misshandlade kvinnor är väldigt höga. Hjärnan drabbas av en typ av posttraumatisk stress. Den är så pass hög att den inte bara utlöser en uppenbar kognitiv försämring, utan även en känsla av försvarslöshet och rädsla.

För att sammanfatta kan alla oåterkalleliga neuronala påverkningar hos misshandlade kvinnor vända hela deras värld uppochned.

kvinna-i-bur

Det är kritiskt att vi alla blir mer medvetna om denna verklighet, som ofta är närmre än du tror.

Misshandel skadar, sårar och bryter ned sinne och själ. Därför det är viktigt att resa sig upp och lita på hjälp från samhället för att konfrontera denna verklighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.