Näringsgenetik och förhållandet mellan kost och gener

Näringsgenetik är vetenskapen som hjälper till att förklara förhållandet mellan gener och kost. Läs mer i den här artikeln.
Näringsgenetik och förhållandet mellan kost och gener
Florencia Villafañe

Skriven och verifierad av nutritionist Florencia Villafañe.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Näringsgenetik, även kallad personlig nutrition, studerar sambandet mellan gener och kost. Det hjälper människor att ta reda på vilken kost de ska följa baserat på deras DNA för att förhindra framtida sjukdomar.

Genetisk information har utan tvekan en avgörande inverkan på vår kropp. Men andra faktorer måste också beaktas, som vår kost. Det är här som förhållandet mellan din kost och dina gener kommer in. Näringsgenetik är vetenskapen som hjälper till att förklara detta förhållande.

Experter försöker inom detta område att hitta svar på frågor som: Hur kommer det sig att en person som äter allt som han eller hon vill inte går upp i vikt? Varför går jag inte ner i vikt trots att jag följer en strikt diet? Även om det finns många faktorer att ta hänsyn till är det viktigt att känna till din genetik för att kunna anpassa din kost därefter.

Vad är näringsgenetik?

Som vi nämnde ovan studerar denna vetenskapliga disciplin, även känd som personlig kosthållning, sambandet mellan kost och gener. Den behandlar följande aspekter:

  • Påverkan som gener har gener på den mat vi äter
  • Ökad eller minskad risk att drabbas av vissa sjukdomar
  • Utveckling av personliga kostråd

Dessutom är det viktigt att veta att det finns ett koncept som liknar och kompletterar denna vetenskapliga disciplin: näringsgenomik. Nedan ska du få upptäcka vad dessa vetenskapliga områden består av, samt likheter och skillnader mellan de båda disciplinerna.

Näringsgenetik och näringsgenomik

Näringsgenomik studerar mekanismerna genom vilka näringsämnen fungerar som kemiska signaler för att påverka genuttryck. Faktum är att de förändrar proteinsyntesen och funktionen hos flera metaboliska funktioner.

För närvarande är båda begreppen särskilt relevanta inom nya medicinska discipliner. Dessa föreslår att förebyggande åtgärder och behandlingar bör anpassas till människors speciella och individuella egenskaper.

En läkare som har DNA.
Varje persons genetiska information är unik och kommer från en blandning av moderns och faderns gener.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  X- och Y-kromosomer: könens genetiska ursprung

Vad är effekten av genetisk variation?

Alla människor är till 99,9% identiska i sin genetiska sammansättning. Skillnaderna i hår, hudfärg, längd eller vikt ligger dock i de återstående 0,1%, liksom individuell mottaglighet för sjukdom eller hälsa.

Hur vi ser ut, eller de sjukdomar vi kan utveckla, är ett resultat av skillnader i genuttryck eller förändrade processer. Ett exempel på en genuttrycksförändring är en mutation som inträffade för tusentals år sedan och orsakade laktosintolerans.

Näringsgenetik: Förhållandet mellan kost och gener

Som du säkert vet innehåller maten du äter många aktiva ingredienser som antingen kan vara till nytta för dig eller påverka din hälsa negativt. Ditt hälsotillstånd ges av samspelet mellan den genetiska kartan och den miljö den relaterar till.

Flera studier tyder på att denna genetiska karta är känslig för näringsmiljön, och därför varierar genuttrycket beroende på en persons kost. Enligt detta är det en genetisk komponent som är orsaken till kostresponsskillnader mellan en person och en annan.

Mat och gener.
Man lägger idag en ökad tonvikt på näringsgenetik för att förebygga sjukdomar som är förknippade med en bristfällig kost.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Känner du till den genetiska grunden för cancer?

Hur kan näringsgenetik hjälpa dig?

Varje persons genetiska information utgör förutsättningarna för deras näringsstatus. Även om du så klart inte har kontroll över dina gener, så innebär det att ju mer du vet om detta, desto lättare blir det för dig att agera på resten av de faktorer du kan förändra.

I detta sammanhang är kosten den viktigaste miljöfaktorn eftersom vi alltid blir påverkade av den. Samtidigt kan vi modifiera och anpassa den.

Det är därför näringsgenetik är ett så pass viktigt område. Det ger dig ledtrådar som gör att du kan motverka dina negativa genetiska tendenser eller minska risken för vissa sjukdomar med en kost och livsstil som är anpassad efter dina specifika behov.

Hur man använder denna information

Tills för inte så länge sedan tog traditionella kostvanor endast hänsyn till miljöfaktorer och vissa aspekter som ålder, kön, längd, fysisk träning och vissa biokemiska aspekter.

Men idag kan denna information hjälpa människor att avgöra vilken kost de ska följa baserat på deras DNA för att förhindra framtida sjukdomar.

Vad vi bör klargöra om näringsgenetik och kost

Det faktum att vissa kostkomponenter spelar en nyckelroll för att reglera genuttryck är obestridligt. Samtidigt bör du veta att ju mer du känner till om dina gener, desto lättare blir det för dig att följa en kostplan som är bra för dig.

Glöm inte att en utbildad expert bäst kan ge dig råd i denna fråga. Vi bör också notera att även om det är viktigt att följa en adekvat kost för att undvika sjukdomar, måste du föra en hälsosam livsstil även i övrigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arata G, Bellabarba S. Genómica nutricional y enfermedad de alzheimer. Rev. Venez. Endocrinol. Metab. 2015,13(1): 1-3.
  • Marti A, Moreno Aliaga MJ, Zulet MA , Martínez JA. Avances en nutrición molecular: nutrigenómica y/o nutrigenética.Nutr Hosp. 2005, 20:157-164.
  • Coronado M, Vega S, Gutiérrez R, Pérez J, Peláez K.Nutrigenética aplicada: dieta personalizada y formación académica para la práctica profesional. Rev Chil Nutr. 2011,38, (4):492-500.
  • Ceydes.com [Internet] [actualizado 14 Abr 2020; citado 18 May
    2020] . Disponible en: https://ceydes.com/2018/01/31/la-nutrigenetica-estudia-la-relaciot%20[Internet]n-entre-los-genes-y-la-respuesta-individual-a-la-dieta/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.