Myter och sanningar angående andropaus hos män

Det är populärt att tänka på andropaus som det manliga klimakteriet, men i själva verket skiljer de sig ganska mycket åt. Andropaus är hur som helst främst resultatet av en minskad mängd testosteron.
Myter och sanningar angående andropaus hos män

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2022

Andropaus är ett fysiologiskt fenomen som uppstår hos män efter en viss ålder, och som ett resultat av en minskad testosteronproduktion. Vissa ser på fenomenet som den manliga varianten av klimakteriet, men faktum är att det rör sig om något helt annat.

En del myter har spridits kring detta ämne vilka gör det svårt att förstå vad som faktiskt händer och vilka förändringar det medför. Dagens artikel granskar de mest relevanta funktionerna vid detta tillstånd.

Vad är andropaus hos män?

En man med en läkare.
Andropaus uppstår när testosteronnivåerna, det mest framträdande könshormonet hos män, minskar.

Denna process äger rum i en mans kropp på grund av en minskning av testosteronproduktionen som sker naturligt med åldern. Förändringarna blir så pass stora eftersom testosteron är det påtagligt mest inflytelserika könshormonet hos män. Faktum är att det är ansvarigt för många maskulina egenskaper som kroppsbehåring, dominansvilja och muskelstyrka.

Dessutom är detta hormon ansvarigt för att upprätthålla spermieproduktionen, sexlusten och benhälsan hos män. Testiklarna är den huvudsakliga producenten av detta hormon, och nivåerna börjar minska markant vid 40-45 års ålder.

Detta är en långsam och gradvis process. Det är möjligt att vissa män som påverkas av detta upplever fler symtom medan andra inte ens märker det.

Myter om andropaus hos män

  • Andropaus existerar inte.” Detta är inte sant. Som nämnts ovan är detta en fysiologisk process alla män upplever i större eller mindre utsträckning.
  • All minskning av manlig sexuell lust beror på andropaus.” Detta är inte heller sant. En korrekt utvärdering av en specialist är alltid nödvändig. Dessutom behöver inte alla män med en minskad libido testosteronbehandling.
  • Andropaus får brösten att växa.” Detta är också falskt. Brösten växer vid en större ansamling av kroppsfett, och en minskad testosteronnivå gör det svårare att ”bränna” fett, men det finns alltså ingen direkt kausalitet mellan andropaus och växande bröst.

Fakta om andropausen

  • Det orsakar impotens hos män.” Detta är sant. När testosteronet minskar så minskar även den sexuella lusten och den lätthet med vilken erektioner uppstår. Som vi nämnde ovan påverkar detta inte alla med samma intensitet.
  • Vissa faktorer eller omständigheter kan accelerera eller bromsa fenomenet.” Detta är också sant. Vissa sjukdomar, såsom fetma, diabetes etc. påskyndar processen. Omvänt leder hälsosamma livsstilsvanor, fysisk aktivitet och ordentlig vila till en långsammare minskning av testosteronnivåerna vilket i sin tur ger färre symtom.
  • Det kan skapa humörförändringar.” Detta är sant. Män med lägre testosteronnivåer tenderar att vara lynniga. Dessutom kan en sjunkande testosteronnivå göra män som tidigare har varit drivande eller aggressiva mer passiva eller beskedliga. Andra symtom, som impotens, kan också leda till osäkerhet vilket förvärrar ett redan dåligt humör.
  • Män tappar styrka och kroppsbehåring.” Detta är sant. Som vi nämner ovan är testosteron det huvudsakliga hormonet som bidrar till båda dessa egenskaper. En brist på testosteron ökar också ansamlingen av fett och kolesterol.

Diagnos och behandling

En labbtekniker som håller i en flaska.
En läkare måste ta ett blodprov och titta på testosteronnivåerna för att diagnostisera andropaus.

Diagnosen av denna process kräver ett blodprov för att mäta nivån av testosteron. Läkaren kan sedan ordinera behandling när diagnosen är bekräftad. Det finns möjlighet att administrera testosteron som vilken annan medicin som helst.

Det finns bland annat piller, injektioner och plåster. Vilken metod som väljs beror på patienten och dennes behandlande läkare. Vi har redan nämnt att testosteronbehandling inte alltid är nödvändigt.

Förutom medicinsk behandling hjälper en hälsosam livsstil till med att lindra vissa av symptomen. Dessutom kan män kontrollera många av dessa med regelbunden fysisk aktivitet, eftersom det hjälper till att rensa sinnet, förbättra humöret och främja vila.

Kontakta en läkare

Andropaus är en helt normal process som kan ha olika effekter på männen som går igenom det. Som alltid, kontakta en läkare om du drabbas av några symtom som stör ditt normala liv. Din läkare kan genomföra nödvändiga undersökningar och föreslå behandling vid behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.