Hur hjälper sexterapi till att lösa erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion kan påverka självkänslan och kvaliteten på ett parförhållande. I dessa fall ger sexterapi bra resultat. Ta reda på hur denna terapi hjälper till att lösa probemet.
Hur hjälper sexterapi till att lösa erektil dysfunktion?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Erektil dysfunktion är en av de vanligaste sexuella dysfunktionerna hos män, och är också en av de som orsakar flest problem, både inom förhållanden och på ett personligt plan. Det är inte ovanligt att dylika svårigheter uppstår sporadiskt eller bara av och till. Men när en man inte kan uppnå eller upprätthålla en erektion under de flesta av sina samlag, står mannen inför diagnosen impotens. I dessa fall, för att lösa erektil dysfunktion, är sexterapi en av de mest effektiva insatserna.

Erektil dysfunktion, eller impotens, kan vara primär eller sekundär, beroende på om en adekvat erektion aldrig har uppnåtts, eller om tillståndet inträffar efter att mannen tidigare har kunnat ha samlag utan problem. Dessutom kan det ha både fysiologiskt och psykologiskt ursprung. I båda fallen kan ett psykoterapeutiskt tillvägagångssätt vara till stor hjälp.

Vad går sexterapi mot erektil dysfunktion ut på?

sexterapi Erektil dysfunktion
Erektil dysfunktion är ett av de vanligaste sexuella problemen hos män.

Sexterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att identifiera och ingripa i de olika problemen som uppstår i intima relationer. På detta sätt kan det hjälpa både män och kvinnor i alla åldrar dra nytta av denna typ av terapi för att förbättra kvaliteten på sitt sex- och kärleksliv.

I allmänhet behandlar sexterapi erektil dysfunktion som uppstår under någon eller några av faserna av sexuell respons, som exempelvis lust, upphetsning, klimax, orgasm och utlösning. Dessutom involverar det vid många tillfällen också båda personerna i paret och betonar de sociala och relationella aspekterna. På detta sätt ger det en mer komplett lösning.

Hur hjälper sexterapi till att lösa erektil dysfunktion?

Erektionsproblem kan ha en medicinsk orsak. Det vill säga att de kan vara ett resultat av sjukdomar (t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar eller störningar i nervsystemet), mediciner eller hormonella störningar.

I många fall är det dock övertygelser och negativa känslor, som rädsla och ångest, som utlöser dysfunktionen. Av denna anledning kan sexterapi ge verktyg till personen i fråga för att minska effekten av dessa variabler.

Även i de fall där det förekommer en bakomliggande fysiologisk orsak är det psykologiska tillvägagångssättet relevant för att lära sig hantera svårigheterna och förbättra självkänslan och parets relation. Därför kan det bästa valet vara att använda en kombinerad intervention med medicinering och sexterapi för att adressera problemet.

Läs mer i den här artikeln: Hur man behandlar kvinnlig anorgasmi

Strategier för att behandla erektil dysfunktion med sexterapi

Sexterapi kan innefatta en mängd olika strategier för att lösa erektionsproblem. En bedömning av det enskilda fallet är dock nödvändig för att identifiera de bakomliggande faktorerna. På så sätt kan behandlingsplanen bli mer personlig. Men terapeuterna använder vanligtvis följande tekniker:

Psykoedukation

Psykoedukation består av att ge information till både patienten och deras partner om sexualitet. Syftet är att ge dem en bättre förståelse av det mänskliga sexuella svaret och vilka fysiologiska och känslomässiga faktorer som kan bidra till dysfunktionen.

Dessutom är denna strategi också användbar för att ta död på myter och felaktiga uppfattningar om sexualitet som kan leda till skuld och skam. Känslor som dessa kan hindra patienten från att njuta av hälsosamma relationer.

Kognitiv omstrukturering

Rigida och låsta tankemönster har stor inverkan på oförmågan att uppnå erektion. Tankar som: “Jag måste alltid få erektion, och det snabbt”, “Mitt värde som man och som partner beror på mina sexuella prestationer”, “Jag har haft erektionsproblem tidigare, så jag kommer alltid ha dem” är mycket vanliga.

Denna typ av tänkande orsakar enorm ångest som i sin tur leder till erektil dysfunktion. Därför fokuserar kognitiv omstrukturering på att identifiera dessa tankar och ersätta dem med mer flexibla och realistiska tankar.

Sensoriskt fokus

par i säng
Att smeka varandra och fokusera på känslan som uppstår är en av rekommendationerna för att lösa erektil dysfunktion.

Många män med erektil dysfunktion lider av vad som kallas prestationsångest. Denna term avser det psykologiska trycket som upplevs under samlag på grund av önskan att tillfredsställa sin partner.

Det överdrivna fokuset på att tillfredsställa sin partner får mannen att koppla bort från sina egna känslor och kroppsliga upplevelser, och därför kommer han inte att njuta av samlaget.

På grund av detta består sensoriskt fokus av att låta paret ha en serie intima möten där samlag är förbjudet. Under dessa sessioner ska de smeka varandra i tur och ordning och försöka komma i kontakt med sina egna och sin partners känslor.

Initialt under behandlingen får man inte röra vid könsorganen under dessa smekningssessioner, men vid senare sessioner kommer de att vara inkluderade. I alla fall minskar pressen genom att man eliminerar möjligheten till samlag. Det underlättar för båda parterna att fokusera på att njuta och känna lust.

Effekten av sexterapi för erektil dysfunktion

Det finns andra strategier, som systematisk desensibilisering och parterapi, som gör interventionen mer omfattande. Ångestreducering och modifiering av våra uppfattningar är dock grunden för sexterapi i detta fall.

I allmänhet är det korta eller medellånga insatser som ger goda resultat. Efter behandlingen förbättras inte bara mannens förmåga att få och upprätthålla en erektion, utan även patientens självkänsla. Därtill ökar också tillfredsställelsen hos båda parter. Av samma anledning är kognitiva beteendemetoder också effektiva och populära alternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • del Pilar Ceballos, M., Villarraga, J. D. Á., Herrera, J. M. S., Uribe, J. F., & Mantilla, D. (2015). Guía de disfunción eréctil. Sociedad Colombiana de Urología. Revista Urología Colombiana24(3), 185-e2.
  • Pomerol Monseny, J. M. (2010). Disfunción eréctil de origen psicógeno. Archivos Españoles de Urología (Ed. impresa)63(8), 599-602.
  • Labrador, F. J., & Crespo, M. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las disfunciones sexuales. Psicothema, 428-441.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.