Myten om omvänd bantning

Har du hört talas om omvänd bantning? Det är ett protokoll som har till syfte att gå ned i vikt genom att äta mer. Men fungerar det verkligen?
Myten om omvänd bantning
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Omvänd bantning är en modell som bygger på att man ökar sitt kaloriintag för att upprätthålla kroppsvikten. De som skapat denna modell hävdar att ett högre energiupptag kan öka basalomsättningen och leda till en rubbning av kaloribalansen på så sätt att man förbrukar fler kalorier.

Sanningen är att det inte finns tillräckligt med studier som bekräftar effekterna av omvänd bantning. Denna metod handlar emellertid inte bara om energiupptag, utan också om fördelningen av kalorier under dagens gång.

Vad är omvänd bantning?

Den här typen av diet syftar till att förbättra kroppssammansättningen. Det som framför allt kännetecknar den är ett ökat intag av kalorier, men med en annorlunda fördelning. Målet är att man ska äta mer under frukost och lunch, för att avsluta dagen med en relativt lätt middag. Man bör konsumera merparten av sina kalorier före kl. 17.00.

Detta protokoll antas kunna resultera i att man får minskad aptit och kan undvika ångest, vilket är avgörande för efterlevnaden av många dieter. Dock måste det ökade kaloriintaget ske gradvis för att man ska uppnå den önskade effekten. Det här är något man kan pröva efter att ha följt en kalorifattig diet.

Hur fungerar omvänd bantning?

Enligt förespråkarna av omvänd bantning leder det ökade kaloriintaget till att maten får en större termogen verkan och att man ökar den basala ämnesomsättningen. Med andra ord skulle dieten innebära att kroppen förbrukar mer energi istället för att lagra den som fett.

En annan en effekt av att äta större mängder mat är en minskad utsöndring av hormonet leptin, som reglerar aptit och metabolism. Följden blir en minskad energiomsättning, vilket innebär högre energibesparing. Emellertid är dessa effekter inte vetenskapligt bevisade.

En kalorisnål kost har större effekt på viktnedgång än omvänd bantning.

Vetenskapen bakom omvänd bantning

Som vi redan påpekat finns det inte många studier om omvänd bantning. Tvärtom pekar forskningen kring viktminskning på fördelarna med en kalorisnål kost. En sådan kost främjar fettmobiliseringen och fettoxidationen, vilket framgår av en artikel i  Nutrition.

Det finns en del alternativa modeller till traditionella bantningskurer som bygger på måltidsrestriktioner. Ett exempel på en sådan är periodisk fasta. Denna typ av kostplan har visat sig ha positiva effekter på viktminskning. Men det handlar om en reduktion i energiintaget som går utöver de fysiologiska effekterna.

Det finns också rekommendationer gällande restriktioner i fråga om näring i stället för energi, vilket exempelvis gäller för den ketogena dieten. Denna modell syftar till att höja insulinkänsligheten och att främja fettoxidationen. Den stimulerar viktminskning på ett effektivt sätt enligt en studie publicerad i tidskriften  Nutrition & Diabetes.

Däremot finns inga studier som bevisar att ett ökat intag leder till en minskning av subkutan fettvävnad. Åtminstone inte i frånnvaron av någon form av träning som ökar energiförbränningen.

Vilka faktorer är avgörande för viktminskning?

Sanningen är att viktminskning inte bara är resultatet av en matematisk ekvation. Det finns även andra faktorer som kan ha avgörande betydelse. En av dem är insulinkänslighet, vilket styr kroppens användning av fett som energikälla.

Upprätthållandet av en sund tarmflora kan också ha en avsevärd effekt på kroppens sammansättning. Matspjälkningen, upptaget av näringsämnen liksom sättet på vilket dessa sedan används och inverkar på inflammation – allt detta är kopplat till tarmfloran.

Slutligen är goda sömnvanor en annan faktor som spelar in. Förklaringen till detta är att kroppens återhämtningsprocesser huvudsakligen äger rum under vila. Som du säkert kan föreställa dig är otillräcklig sömn något som kan hämma matsmältningen och fysiologin som reglerar aptiten.

God sömn är viktigt för den som vill gå ned i vikt.

Tips för att uppnå effektiv viktnedgång

Det finns bättre alternativ än omvänd bantning om du försöker gå ned i vikt. Givetvis bör du eftersträva ett lågt kaloriintag, men det finns andra aspekter som är lika viktiga. Först och främst är det viktigt att du utför viss styrketräning för att stärka musklerna.

Vidare behöver du sju till åtta timmars sömn per dygn. När det gäller kosten är det viktigt att äta färska livsmedel och undvika industriella ultrabearbetade produkter. Dessutom bör du minska din konsumtion av raffinerat mjöl och varor baserade på sådant mjöl. Å andra sidan bör du äta mer av exempelvis fermenterade mjölkprodukter.

Det finns inga goda vetenskaplig belägg för omvänd bantning

Den vetenskapliga litteraturen ger inte något egentligt stöd för omvänd bantning som metod för att gå ner i vikt. Faktum är att det inte finns några bevis för att metoden skulle vara effektiv.

Det är en modell som rent fysiologiskt framstår som orimlig. Och det finns bättre alternativ som hälsomyndigheterna rekommenderar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dellis, D., Tsilingiris, D., Eleftheriadou, I., Tentolouris, A., Sfikakis, P. P., Jr, Dellis, G., Karanasiou, M., Meimari, A., Dimosthenopoulos, C., Lazarou, S., & Tentolouris, N. (2020). Carbohydrate restriction in the morning increases weight loss effect of a hypocaloric Mediterranean type diet: a randomized, parallel group dietary intervention in overweight and obese subjects. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)71, 110578. https://doi.org/10.1016/j.nut.2019.110578
  • Welton, S., Minty, R., O’Driscoll, T., Willms, H., Poirier, D., Madden, S., & Kelly, L. (2020). Intermittent fasting and weight loss: Systematic review. Canadian family physician Medecin de famille canadien66(2), 117–125.
  • Goday, A., Bellido, D., Sajoux, I., Crujeiras, A. B., Burguera, B., García-Luna, P. P., Oleaga, A., Moreno, B., & Casanueva, F. F. (2016). Short-term safety, tolerability and efficacy of a very low-calorie-ketogenic diet interventional weight loss program versus hypocaloric diet in patients with type 2 diabetes mellitus. Nutrition & diabetes6(9), e230. https://doi.org/10.1038/nutd.2016.36

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.