5 mentala knep för att förbättra dina sportprestationer

Fysisk aktivitet har stora fördelar för sinnet. Men visste du att du också kan använda ditt sinne för att förbättra dina sportprestationer?
5 mentala knep för att förbättra dina sportprestationer
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Cristian Minich

Senaste uppdateringen: 27 september, 2022

När vi tränar når vi förr eller senare alla en punkt när vi är helt utmattade och nästan bara kan tänka på att vi vill vara färdiga med träningen. Men denna trötthet är ibland till största del mental och vi kan ändra vårt tänkesätt för att kunna anstränga oss lite mer. I den här artikeln tittar vi närmare på 5 mentala knep för att förbättra dina sportprestationer

Som centrum för nervsystemet är hjärnan det organ som skickar order och kontrollerar nästan alla processer i kroppen och sinnet. Dess aktivitet är kopplad till produktivitet. Den påverkar direkt vår prestation i alla aktiviteter, både i det dagliga livet och inom sport.

Att använda sinnet till vår fördel är viktigt för att uppnå våra träningsmål. Det är också viktigt för att nå framgång inom vår sport och andra områden i livet. Om vi ​​ställer in oss i förväg på ett bra sätt och fokuserar på målen kommer vi att upptäcka vår förmåga att prestera och uppnå mycket mer än vi trodde vi kunde.

Mental styrka är nyckeln till att förbättra dina sportprestationer

Psykologisk och mental styrka är grundläggande för våra prestationer i allmänhet och för atletiska prestationer i synnerhet. Det handlar inte bara om elitidrottare utan alla som tränar och försöker förbättra sig själva. Vi måste ha övertygelse, uthållighet och positivt tänkande för att nå våra mål.

Låt oss titta på några viktiga aspekter som vi måste ta hänsyn till för att kunna använda sinnet till vår fördel och förbättra vår prestation.

De viktigaste aspekterna

  • Självförtroende och självkänsla: En god självkänsla är en avgörande faktor. Vår tilltro till oss själva hjälper oss att uppnå vår bästa prestationer. Vidare är det viktigt att kunna hålla fast vid den och inte tappa självförtroendet, även när saker och ting inte går som vi hade önskat. Till exempel, i en studie genomförd med 56 unga fotbollsspelare, fastställdes det att vinnarna hade betydligt lägre kognitiva ångestpoäng och högre självförtroendepoäng än förlorarna.
  • Var ihärdig: Ge aldrig upp, utan försök om och om igen tills du når ditt mål. Tänk positivt och prova nya tekniker eller strategier.
Man tränar i gymmet
Att fokusera ditt sinne på aktiviteten du gör är nyckeln till att prestera bra.
  • Att övervinna frustration: Idrottarens omgivning är mycket viktig i denna aspekt, liksom hans eller hennes egen personlighet. Familjens stöd, bidraget från en bra coach och hjälp av en psykolog kan vara avgörande. Med en lagom dos självkritik och objektivitet angående vår prestation är det mer troligt att vi kan övervinna våra personliga hinder och nå framgång.
  • Förmåga att hantera våra känslor: Ilska eller frustration kommer bara att sätta hinder i vägen för chanserna att nå våra mål. Detta eftersom det påverkar både vår koncentration och prestation. Idrottare behöver positiva tankar för att nå sina toppprestationer.
  • Att ha kul: Att vara framgångsrik eller få fördelar av sin träning är vanliga mål för idrottare, men dessa mål kan vara rent av skadliga om vi vill uppnå dem till varje pris. Det första motivet för att utöva en aktivitet eller sport bör vara att ha roligt, särskilt när det gäller barn. Om denna motivation försvinner finns det ofta en tendens att sluta med aktiviteten helt och hållet.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också kommer att gilla den här: Vad ska du göra om du når en platå i din träning?

5 mentala knep som kan förbättra dina sportprestationer

Träning hjälper till att stimulera hjärnan. Träning och tävling ger bättre syresättning av neuronanslutningarna. Detta gör att vi kan förnya våra tankeförmågor, uppnå bättre koncentration och få hjärnan att utnyttja sin maximala kapacitet. Därför kan du, förutom en feedbackeffekt, även använda din hjärna till din fördel för att förbättra dina sportprestationer.

I en artikel publicerad i tidskriften Behavior Modification kan man läsa bland annat följande:

“Få inom tävlingssporter skulle ifrågasätta vikten av att vara mentalt förberedd inför ett sportevenemang, såväl som behovet av att upprätthålla ett specifikt tänkesätt under en tävling.”

Utöver ovanstående påstående kan man också läsa att träning av mentala färdigheter leder till bättre idrottsprestationer, men att “många idrottare, tränare och idrottsadministratörer fortfarande är relativt ovilliga att använda sig av en kvalificerad idrottspsykolog. Detta även om de säger att de tror att det skulle kunna vara till hjälp.”

Vilka är dessa 5 mentala knep för att förbättra dina sportprestationer?

1. Motivera dig själv

Vi måste förbereda våra sinnen på bästa sätt för att klara av vår träning eller en tävling. Vi måste fokusera på att vi kan göra det och göra oss av med de negativa tankarna som predisponerar oss på ett dåligt sätt.

2. Gör en repetition till

Det handlar om att predisponera hjärnan att utföra en repetition eller ett set mer än vad vi brukar göra. Om du till exempel ska göra 10 armhävningar, försök att visualisera att du ska göra 11.

I vårt huvud skapar vi då en övertygelse om att göra en större insats än den ursprungliga uppsättningen. Detta leder till att det blir lättare att rent praktiskt göra det.

3. Förbättra dina sportprestationer genom att överskrida det dubbla antalet repetitioner

Det här knepet består av att börja göra en övning utan att ha ett visst antal repetitioner i åtanke. När vi har genomfört ett visst antal och vi känner att vi är halvvägs är vi tvungna vi förbereda oss mentalt för att dubbla det antalet.

Tanken är att hjärnan är predisponerad för att ha extra energi för att nå målet. Om du ​​till exempel gör burpees, och efter de första 5 tror du att du kan nå 10, då måste du predisponera dig för att kunna nå 15.

4. Intala dig själv att belastningen är lättare för att förbättra dina sportprestationer

Med denna strategi kan vi underlätta träningen och lyfta den verkliga vikten med mindre ansträngning. Det är idealiskt när vi ska lyfta den maximala vikten, känd som 1RM eller repetition maximum. Om du till exempel måste utföra marklyft med en belastning på 100 kg, kan du intala dig själv att det bara handlar om att lyfta 90.

5. Den slutliga belöningen som stimulans

Det kommer alltid en tidpunkt när vi är utmattade och vi bara vill få avsluta träningen. Beroende på vår läggning händer detta oftast precis under de sista minuterna eller under den sista övningen, när vi ska göra den sista ansträngningen.

Nyckeln är att ta bort tanken på trötthet och fokusera på att avsluta för att få belöningen. Det kan till exempel handla om den varma duschen när du kommer hem, eller vissheten om att du ger allt för att uppnå din önskade kroppsform.

Kvinnan får tal från mannen under löpningen för att förbättra sportprestanda
Psykologiskt stöd är viktigt för att idrottare ska övervinna sina mentala hinder och nå sin maximala potential.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa den här artikeln: Några alternativa magövningar som du kommer älska

Att överträffa dig själv är nyckeln till att förbättra dina sportprestationer

Att förbättra dina fysiska prestationer i alla aktiviteter är synonymt med motivation. Det är en utgångspunkt för att hela tiden förbättra dina resultat. Det har visat sig att mental kapacitet tillämpad på sport är lika viktig som skicklighet, teknik och strategi för att uppnå mål.

Både på proffs- och amatörnivå är god kondition, självförtroende och uthållighet nyckelaspekter att förbättra oss. Dessutom ligger mycket av detta på en helt mental nivå. Vad vi behöver är att förändra vårt tänkande och arbeta med kognitiv kontroll för att uppnå bästa prestation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • La Fratta I, Franceschelli S, Speranza L, Patruno A, Michetti C, D’Ercole P, Ballerini P, Grilli A, Pesce M. Salivary oxytocin, cognitive anxiety and self-confidence in pre-competition athletes. Sci Rep. 2021 Aug 19;11(1):16877. doi: 10.1038/s41598-021-96392-7. PMID: 34413428; PMCID: PMC8376920. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34413428/
  • Gee CJ. How does sport psychology actually improve athletic performance? A framework to facilitate athletes’ and coaches’ understanding. Behav Modif. 2010 Sep;34(5):386-402. doi: 10.1177/0145445510383525. PMID: 20935240. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20935240/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.