Melanos hos rökare: Symptom och behandling

Rökning har många fler konsekvenser än lungcancer, och en av dem är melanos. Vi berättar allt om dessa svarta fläckar som dyker upp i munnen på rökare.
Melanos hos rökare: Symptom och behandling

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Melanos är bara en av de potentiella rökningens faror hos rökare. Vi vet alla att det att vara rökare för med sig många problem. Det är mycket skadligt för hälsan, men det är inte alla människor som är medvetna om alla hälsoproblem som kan kopplas till denna vana – utöver lungcancer.

Melanos är mörka fläckar som uppstår på huden och slemhinnorna. Det är en godartad process, men kan lätt bli förväxlad med mycket mer komplexa och allvarliga tillstånd, som oral cancer. Båda situationerna kännetecknas först av mörka fläckar i munnen.

Forskare uppskattar för närvarande att cirka 8 miljoner människor dör varje år till följd av rökning. Dessutom påverkar det inte bara rökaren utan kan också inverka negativt på hälsan för alla i deras omedelbara närhet.

Antalet rökare fortsätter att öka världen över, och kanske är orsaken till detta att befolkningen inte är helt medveten om alla dess negativa effekter ännu. Därför ska vi i den här artikeln förklara vad melanos hos rökare är och hur man kan behandla det.

Vad är melanos hos rökare?

Som vi redan har nämnt är melanos närvaron av mörka fläckar i munnen, främst på tandköttet. Det är ett godartat och reversibelt tillstånd. Enligt forskare beror det uteslutande på rökning.

Det betyder att det inte finns några genetiska faktorer som orsakar förekomsten av dessa fläckar. Dessutom, även om den främsta orsaken är rökning, kan de också orsakas av snus och tuggtobak.

Melanos hos rökare beror på att vissa komponenter i tobak stimulerar melanocyterna i slemhinnan. Melanocyter är de celler som är ansvariga för att producera melanin. Detta är ämnet som bestämmer färgen på vår hud.

Forskare uppskattar att melanos drabbar cirka 30 % av alla rökare. De faktorer som mest påverkar utvecklingen av denna sjukdom är hur länge man har rökt och även mängden tobak som man konsumerar.

Dessutom åtföljs det ofta av dålig andedräkt och gulfärgning av tänderna. I princip är det bara ett estetiskt problem. Sanningen är dock att melanos kan leda till att man inte upptäcker allvarligare sjukdomar, som cancer.

man med dåliga tänder hos tandläkare

Hur känner man igen melanos?

Som vi har förklarat är ett av problemen med melanos det faktum att det lätt kan förväxlas med andra allvarligare tillstånd. Med andra ord kan en person som har mörka fläckar i munnen på grund av rökning ha olika hälsoproblem. Det kan även vara cancer.

Oral cancer är nära kopplat till att vara rökare. Faktum är att nästan 8 av 10 personer som lider av oral cancer är rökare. Symptomen på denna sjukdom är olika. Det första tecknet som visar sig är oftast i form av färgförändringar i slemhinnan.

Men cancer är inte det enda hälsoproblem som människor ofta förväxlar med melanos. Detta eftersom att vissa lesioner i blodkärlen har ett liknande utseende. Med andra ord så kan detta tyda på andra sjukdomar, som:

  • Peutz-Jeghers syndrom
  • Addisons sjukdom

Hur ställer läkarna diagnosen?

Det enda sättet att skilja melanos hos rökare från andra hälsoproblem är att utföra en biopsi. På så sätt kan läkaren säkerställa att de mörka fläckarna inte är ett tecken på andra problem. Patienten bör dock helst sluta röka innan man utför någon biopsi.

När man slutar röka, om det verkligen är melanos som man har att göra med, kommer fläckarna att försvinna med tiden. Som vi redan har nämnt är det ett reversibelt problem. Men det kan ändå ta år innan det försvinner.

melanos hos rökare

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 8 felaktiga myter om tobak som äventyrar hälsan

Slutsatser om melanos hos rökare

Melanos är ett benignt, dvs. godartat tillstånd. Men om du röker är det mycket viktigt att uppsöka läkare vid minsta tecken på att detta kan ha uppstått. Du bör kontrollera om det är melanos, eller om fläckarna beror på en cancerprocess eller någon annan sjukdom.

Dessutom bör du undvika rökning till varje pris. Alla ämnen som finns i tobaksprodukter har negativa effekter på vår kropp. Därför är ett råd att du tar hjälp av olika behandlingsformer, mediciner och andra metoder för att sluta med denna vana.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.