Medicinska tillämpningar av gullris och eventuella kontraindikationer

Medicinska tillämpningar av gullris och eventuella kontraindikationer
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2023

Gullris, eller Solidago canadensis eller Solidago virgaurea, är en flerårig ört som finns över hela den iberiska halvön och Nordamerika. Den tillhör familjen Asteraceae och fångar blickar på grund av sina intensiva gula knoppar, från vilka den fått sitt namn. Det finns också hjälpsappa medicinska tillämpningar av gullris, och dem ska vi berätta om idag.

På grund av dess farmakologiska sammansättning, som inkluderar flavonoider, tanniner, saponiner och organiska syror, är den populär att använda vid tillverkning av växtbaserade kosttillskott. Vissa människor dricker det också som en infusion för att lindra vissa symtom och åkommor. Vilka är då de huvudsakliga tillämpningarna och kontraindikationerna av gullris? Upptäck dem här!

Gullrisets sammansättning och egenskaper

Det stora utbudet av fördelar med gullris tillskrivs dess rikliga innehåll av olika fytokemikalier. I synnerhet, och som man kan läsa i en recension i tidskriften Biomolecules, innehåller växten följande ämnen:

 • Flavonoider (främst quercetin och kaempferolderivat).
 • C6-C3 polyfenolsyror (kaffeinsyra, klorogensyra, ferulsyra, sinapicsyra, 3-hydroxifenylättiksyra, 3,4-dihydroxifenylättiksyra, homovanillinsyra).
 • Glykosidföreningar.
 • Eteriska oljor som innehåller monoterpener (alfa- och beta-pinen, myrcen, limonen och sabinen).
 • Saponinmolekyler (såsom virgaureasaponiner och solidagosaponiner).

Dessa föreningar är förknippade med ett antal hälsoeffekter och egenskaper. Specifikt har man observerat att de har antiinflammatoriska, antioxidativa, analgetiska, spasmolytiska, antihypertensiva, diuretiska, antibakteriella och hjärtskyddande potential.

Låt oss vidare ta en titt på de huvudsakliga medicinska användningsområdena med gullris.

Medicinska tillämpningar av gullris

Inom traditionell medicin har man använt gullris som ett diuretikum och adjuvans för urologiska tillstånd. Växten är också kopplad till förebyggande av infektioner och lindring av muskelsjukdomar. Men finns det några bevis? Fortsätt läsa!

Medicinska tillämpningar av gullris och eventuella kontraindikationer
Solidago canadensis.

Naturligt diuretikum

Gullris klassificeras som ett “naturligt diuretikum”. Diuretika är ämnen som stimulerar produktionen av urin för att underlätta elimineringen av kvarhållna vätskor i kroppen. De stöder således behandlingen av ödematösa tillstånd, högt blodtryck och njurproblem.

En publikation från Europeiska läkemedelsmyndigheten belyser gullrisets potential som adjuvans för att öka mängden urin och minska obehag som orsakas av mindre urinvägsstörningar.

Detta förklaras till stor del av dess innehåll av saponiner, ämnen som ökar blodcirkulationen på njurnivå, vilket ökar glomerulär filtration och därför utstötningen av vätskor.

Det krävs dock mer omfattande och övertygande studier för att utvärdera denna effekt på människor, eftersom de flesta testerna har utförts på djur.

Urinvägssjukdomar

I populär tradition använder man gullris som ett komplement för att främja lindring av urinvägsproblem. Som sammanställts i en publikation i Western New York Urology Associates , används det ofta för urinvägsinfektioner, irritation i urinvägarna och njursten.

Tack vare sina diuretiska egenskaper är växten associerad med ökat urinflöde, minskad vävnadsinflammation och kontroll av spasmer i urinvägarna. Det finns dock inga avgörande bevis för detta.

Liksom i ovan nämnda fall har studierna huvudsakligen utförts på djur. På grund av detta anses bevisen vara otillräckliga för att stödja dess användning under dessa förhållanden. Faktum är att det rekommenderas att undvika det som en förstahandsbehandling.

Urinvägssjukdomar tenderar att bli komplicerade utan medicinsk behandling. Därför är prioriteringen vid dessa tillstånd att kontakta sjukvården följa deras rekommendationer.

Antiinflammatorisk och kramplösande

De antiinflammatoriska och kramplösande egenskaperna som tillskrivs gullriset används ofta som ett adjuvans för bland annat muskelsmärta, artritsymtom och astma. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för dessa effekter.

För närvarande tyder studier på djur på att ämnen som triterpen saponiner, polyfenoler och tanniner ligger bakom dessa effekter. Det finns dock inga bevis på huruvida det är en effektiv och säker behandling.

Andra möjliga tillämpningar för gullris

De flesta medicinska tillämpningar av gullris stöds endast av anekdotiska bevis. Försiktig användning är rekommenderat, särskilt om du har någon tidigare diagnostiserad sjukdom eller något speciellt tillstånd.

Enligt en publikation från det amerikanska företaget WebMD är andra användningar (som inte stöds av vetenskapen) följande:

 • Diabetes
 • Hemorrojder
 • Artrit och gikt
 • Inflammation i munnen
 • Eksem (utvärtes användning)
 • Leverförstoring
 • Mindre sår (utvärtes användning)
 • Luftvägsinfektioner (som fall av influensa och förkylning)
En person med artrit.
Gullris används populärt som ett antiinflammatoriskt medel mot artrit. Det finns dock väldigt få vetenskapliga bevis för dessa effekter.

Risker och kontraindikationer vid tillämpningar av gullris

För närvarande finns det inte tillräckligt med tillförlitlig information för att säga att gullris och kosttillskott som innehåller växten är säkra. De biverkningar som har beskrivits är dock milda; dessa inkluderar buksmärtor, halsbränna, kramper och illamående.

Vissa människor kan uppleva allergiska reaktioner när de konsumerar eller applicerar denna växt. I dessa fall inkluderar kliniska manifestationer svullnad av tunga och mun, hudirritation och andningssvårigheter.

Det är nödvändigt att söka akut medicinsk hjälp i dessa fall.

Av säkerhetsskäl är användning kontraindicerad i följande scenarier:

 • Hjärt- och njursjukdomar
 • Graviditet och amning
 • Små barn
 • Osteoporos
 • Diabetes

Samtidigt bör du inte konsumera det samtidigt med diuretika, medicin för högt blodtryck eller diabetesmedicin. Detta eftersom att det kan påverka effekten av dessa, vilket kan äventyra hälsan.

Dosering och presentationer av gullris

Innan du tar tillskott med gullris – eller även någon annan ört – är det tillrådligt att konsultera en läkare för att avgöra huruvida det finns några risker förknippade med konsumtion. Gullris finns i torkad form, i tepåsar, extrakt, tinkturer och kapslar.

Så här kan du konsumera det:

 • Infusion: 3 till 5 gram av växten i kokande vatten, 2 till 3 gånger om dagen.
 • Flytande extrakt eller tinktur: 0,5 till 2 milliliter, 2 till 3 gånger om dagen.
 • Torrt extrakt: 350 till 450 milligram, 3 gånger om dagen.
 • På huden: Blötlägg 40 gram av den torra växten i 1 liter kallt vatten. Efter 12 timmar applicerar du vätskan topiskt med kompresser.

Läs också: Huden har minne

Vad ska man komma ihåg om denna växt?

Gullris är en  ört som man använder inom traditionell medicin för dess diuretiska, antiinflammatoriska, antibakteriella och antioxidativa egenskaper. Det har en lång historia som ett botemedel mot vissa urinvägsproblem. Dess effektivitet är dock inte bevisad av vetenskapen.

Hittills har få djur- och laboratoriestudier kunnat utvärdera potentialen hos denna växt som ett hälsotillskott. Därför bör det inte ersätta medicinska behandlingar för några tillstånd. För säker användning bör du följa rekommendationerna från din läkare och tillverkaren.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fursenco C, Calalb T, Uncu L, Dinu M, Ancuceanu R. Solidago virgaurea L.: A Review of Its Ethnomedicinal Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities. Biomolecules. 2020 Nov 30;10(12):1619. doi: 10.3390/biom10121619. PMID: 33266185; PMCID: PMC7761148.
 • Arumugham VB, Shahin MH. Therapeutic Uses Of Diuretic Agents. [Updated 2022 Jun 5]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557838/
 • European Medicines Agency. Committee on Herbal Medicinal Products: Community Herbal Monograph On Solidago virgaureaL., HerbaEvaluation of Medicines for Human Use. 2008;2-5.
 • European Medicines Agency. Assessment Report On Solidago virgaurea L., HerbaEvaluation of Medicines for Human Use. 2008;2-31
 • Melzig MF. Echtes Goldrutenkraut–ein Klassiker in der urologischen Phytotherapie [Goldenrod–a classical exponent in the urological phytotherapy]. Wien Med Wochenschr. 2004 Nov;154(21-22):523-7. German. doi: 10.1007/s10354-004-0118-4. PMID: 15638071.
 • Goldenrod. (2014). Western New York Urology Associates, LLC. Available in https://www.wnyurology.com/content.aspx?chunkiid=21754#ref2
 • Sampson JH, Phillipson JD, Bowery NG, O’Neill MJ, Houston JG, Lewis JA. Ethnomedicinally selected plants as sources of potential analgesic compounds: indication of in vitro biological activity in receptor binding assays. Phytother Res. 2000 Feb;14(1):24-9. doi: 10.1002/(sici)1099-1573(200002)14:1<24::aid-ptr537>3.0.co;2-9. PMID: 10641043.
 • Weishaupt, J., (2021). Are There Health Benefits of Goldenrod? Disponible en:https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/health-benefits-of-goldenrod
 • Luengo, M., (2001).  Saponósidos. Disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-saponosidos-13015492#:~:text=Los%20sapon%C3%B3sidos%20tienen%20la%20capacidad,se%20da%20un%20efecto%20diur%C3%A9tico.&text=Algunos%20sapon%C3%B3sidos%20presentan%20este%20efecto%20(p.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.