Listeria under graviditet - vad du bör känna till

Att äta rå, okokt mat kan orsaka listerios eller en infektion av listeria. Av denna anledning bör gravida kvinnor alltid koka sin mat och välja pastöriserade mjölkprodukter. I denna artikel kan du läsa om vad du bör känna till angående listeria under en graviditet.
Listeria under graviditet - vad du bör känna till

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Listerios är en bakterieinfektion som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Även om den är ovanlig hos friska individer, kan den bli riktigt allvarlig för riskgrupper såsom gravida kvinnor och personer med försvagat immunsystem. I denna artikel ska vi berätta allt du behöver veta om listeria under graviditet.

Listerios

Listeriainfektion eller listerios är en sjukdom som sprids via födan. Det är en infektion som orsakas av en bakterie som normalt lever i naturen och kan komma från djur som är bärare av bakterien såväl som från smittade grönsaker. 

På grund av detta kan du hitta listeria i: 

 • Rått kött och rå fisk
 • Frukter och råa grönsaker
 • Opastöriserade mjölkprodukter
 • Processad mat
 • Rökt fisk
Listeria under graviditet: Rått kött.
Under en graviditet bör du undvika att äta rå föda som kan innehålla listeria.

Dock kan man döda bakterien genom att koka och pastörisera maten, vilket är anledningen till att experter rekommenderar riskgrupper att koka kött och grönsaker och undvika att konsumera opastöriserade mjölkprodukter som till exempel mjölk och ost.

Dessutom måste du också ta i beaktande att listeria kan infektera livsmedel även efter att de har blivit tillagade och förpackade. Därför kan också färdiglagad mat vara potentiellt farlig (som till exempel korvar och kallskuret).

Bakterien kan också överleva nedfrysning och förvaring i kylskåp, och den sprider sig från mamma till foster. Det är mycket farligt för foster och nyfödda. Av denna anledning måste blivande mammor vidta vissa åtgärder för att undvika en infektion.

Olika typer av listerios

Även om listerios är en av de allvarligaste sjukdomarna som sprider sig via födan, är den som tur är ganska ovanlig. Enligt Världshälsoorganisationen WHO uppstår det 0,1 till 10 fall per en miljon människor varje år. Dock är dödligheten hög, trots de låga siffrorna på antalet smittade. Av denna anledning är det absolut nödvändigt att försöka förebygga sjukdomen.

Det finns två olika sorter av listerios:

 • Icke-invasiv. Det här är en mild form av sjukdomen som orsakar matförgiftningssymptom. Den drabbar oftast friska människor. Även om den inte är allvarlig, kan den ändå vara det för riskgrupper som alltså inkluderar gravida kvinnor.
 • Invasiv. Denna variant av listerios är mycket farlig, med en dödlighet på mellan 20-30%. Symptomen innefattar feber, muskelsmärtor, sepsis och även hjärnhinneinflammation.

Inkubationstiden är vanligtvis en till två veckor för båda typerna av listerios. Den kan dock vara så lång som upp till tre månader, vilket gör det mycket svårt att upptäcka infektionen i ett tidigt skede.

Listeria under graviditet

Listeria under graviditet: En kvinna med magont.
En av de största riskerna är missfall eller förtida födsel, därför fäster experterna stor vikt vid denna riskgrupp.

Listeria under graviditet är mycket farligt, och inte bara för mamman. Faktum är att en gravid kvinna kan sprida infektionen till fostret, som är extra sårbart. På så vis kan det orsaka:

 • Missfall
 • Förtida födsel
 • Infektion hos fostret eller den nyfödda
 • Dödsfall hos foster och nyfödda (cirka 22% av alla fall av perinatal listeriainfektion orsakar att fostret eller det nyfödda barnet dör)

Läs vidare för att lära dig mera: 11 vanor du bör undvika under graviditeten

Som vi redan nämnde, visar sig symptomen oftast efter att man ätit av en smittad produkt. Därför bör du vara vaksam på följande symptom under de kommande dagarna:

En infektion kan inträffa när som helst under graviditeten. Dock är det vanligast under den sista trimestern, eftersom kvinnans immunförsvar då kan vara aningen försvagat.

När det kommer till behandling, är det bäst att påbörja den så snart som möjligt. Med andra ord, om du upplever några symptom ska du genast uppsöka läkare. Det går att avgöra om du lider av listerios genom ett enkelt blodprov. Efter det består behandlingen av antibiotika som också hjälper till att förhindra en infektion av fostret.

Att förebygga listeria under graviditet

Listeria under graviditet: En gravid kvinna skär grönsaker i köket.
När du lagar mat, måste du vara mycket försiktig så att du inte orsakar kontamination mellan tillagad och rå mat.

WHO föreslår fem åtgärder för säkrare mat:

 1. Tänk på hygienen. Det är viktigt att tvätta livsmedlen noggrant, tvätta dina händer innan du lagar mat och att hålla både köket och kylskåpet rena.
 2. Separera rå och tillagad mat. På så vis undviker du korskontaminering mellan livsmedlen.
 3. Koka grundligt. Genom att tillaga maten så den når en temperatur på över 70 grader upprätthåller du livsmedelssäkerheten. Dock måste du hålla i minnet att viss sorts mat kräver mera (som till exempel köttfärs).
 4. Förvara maten i rätt temperatur. Du bör undvika att lämna tillagad mat i rumstemperatur i mer än två timmar. Dessutom ska du inte tina upp mat utanför kylskåpet och alltid beakta sista förbrukningsdatum.
 5. Använd rent vatten och rena livsmedel. Experterna avråder från processad och förpackad mat.

Eftersom listeria kan infektera mat som inte är tillagad eller pastöriserad, är det viktigt att man vidtar förebyggande åtgärder som syftar till att undvika konsumtion av dessa livsmedel.

Alltså ska gravida kvinnor, i tillägg till ovanstående rekommendationer, också:

 • Undvika att konsumera opastöriserad mjölk och mjölkprodukter (som bland annat mjuka ostar).
 • Hetta upp kallskuret och processat kött (som korvar) till minst 70 grader innan man äter dem.
 • Undvika att äta rökt fisk och kött.
 • Förvara rester i kylskåpet innan de varit mer än två timmar i rumstemperatur. Dessutom bör resterna ätas upp inom max två till tre dagar.
 • Läsa innehållsförteckningar och följa riktlinjerna för matens hållbarhet.

Slutsatser

Även om listeria under graviditet är sällsynt, måste du vidta vissa nödvändiga åtgärder för att förhindra det. Dessutom måste gravida kvinnor vara extra försiktiga eftersom konsekvenserna av en infektion kan vara dödliga för fostret.

Gravida kvinnor bör upprätthålla en bra hygien och undvika processat kött och processad fisk, opastöriserad mjölk och mjölkprodukter samt undvika rå mat (speciellt kött och grönsaker). Slutligen bör gravida kvinnor uppsöka läkare direkt om de börjar uppleva symptom, för att påbörja behandling så snabbt som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.