Lär dig om de olika typerna av åldrande

Längre förväntad livslängd har förändrat vårt sätt att se på åldrande. Läs mer om de olika typerna av åldrande i den här artikeln.
Lär dig om de olika typerna av åldrande
Maria Marin Garcia

Skriven och verifierad av sjuksköterska Maria Marin Garcia.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Alla kommer inte att uppleva samma typ av åldrande, och många av oss lever numer längre. Längre förväntad livslängd har förändrat vårt sätt att se på åldrande. Läs mer om de olika typerna av åldrande i den här artikeln.

Alla går inte igenom samma typ av åldrande och människor över hela världen lever nu längre. För första gången i historien har majoriteten av befolkningen en förväntad livslängd på 60 år eller mer.

WHO har uppskattat att mellan 2015 och 2050 kommer andelen av planetens invånare över 60 år nästan att fördubblas från 12 % till 22 %. I Sverige, till exempel, är medellivslängden 80,6 år för män och 84,3 år för kvinnor.

Alla länder står på grund av detta inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa att system för hälsovård och sociala tjänster är beredda att hantera denna demografiska förändring. För att göra detta behöver vi känna till de olika typerna av åldrande som finns och vilken som är lämpligast.

I den här artikeln ska vi gå igenom dem i detalj.

De olika typerna av åldrande: Vad vet vi om dem?

Åldrande definieras som tecken på tidens kronologiska gång på den mänskliga organismen. Dessutom sker det rent biologiskt förändringar med stigande ålder. Bland annat kan man se hur flera cellulära och molekylära skador ackumuleras över tid, vilket leder till en minskning av både fysisk och mental kapacitet och ytterligare ökar risken för sjukdom och död.

Dessutom ger ökad medellivslängd nya möjligheter. Under dessa extra år av livet kan människor ta sig an nya aktiviteter som att fortsätta sina studier, börja ett nytt yrke, hitta en ny hobby eller återuppta gamla fritidsintressen.

Att utveckla dessa möjligheter beror dock till stor del på den viktigaste faktorn: Hälsa. Om äldre människor kan leva vid god hälsa, kommer de i regel att kunna göra liknande saker som en ung person kan.

Å andra sidan, om många handikappande sjukdomar uppstår kommer livskvaliteten att påverkas. Det är här de olika typerna av åldrande dyker upp.

En äldre person som sitter i en soffa
Åldringsprocessen kommer med flera olika förändringar som påverkar hälsan.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Åldras med hälsan i behåll – börja med goda vanor idag

Vad påverkar de olika typerna av åldrande?

Förändringar i åldrandet följer inte samma bana för alla. Åldrandet kommer tvärtom att se väldigt olika ut hos oss alla och kommer att vara influerat av en rad faktorer som påverkar oss. Först och främst är de viktigaste delarna av åldrandet följande:

 • Genetiska faktorer
 • Tidens gång och den naturliga slitageprocessen
 • Biologiska faktorer, som försämringar av kroppens system
 • Livsstil, miljö och sociala situationer

Detta är förvånande, men forskare har funnit att hälsan inte minskar så mycket på grund av hur vi använder kroppen, utan på grund av bristande användning av den. Ett exempel på detta är pensionering. Dessutom är kroppen mycket modifierbar och vi kan förbättra eller underhålla den genom fysisk och mental träning.

Egenskaper som blir påverkade av åldern

Tyvärr förändras vissa egenskaper med tiden, även när det gäller oss själva. Kännetecken på ålderdom inkluderar de som vi nämner nedan:

 • Heterogenitet: Det finns en stor variation i mänskligt åldrande. Vissa stillasittande individer utför knappt någon fysisk aktivitet och lever i många år. Andra, å andra sidan, tillbringar sina liv i jobb som kräver mental smidighet, och när de går i pension utvecklar de sjukdomar som leder till ett snabbare åldrande.
 • Sårbarhet: Hög risk för sjukdomar och svaghet.
 • Samsjukligheter: Det är ofta flera sjukdomar som dyker upp ovanpå varandra (dominoeffekt).
 • Iatrogena faktorer: Människor som tar många mediciner eller tar läkemedel felaktigt. Därför kan dessa läkemedel orsaka betydande biverkningar. Det är mycket vanliga problem som kan gå obemärkt förbi och leda till större sårbarhet.
 • Brist på trygghet: Det kan leda till frekventa sociala underskott. Många människor lever i isolering, vilket ökar deras utsatthet.
 • Minskad anpassningsförmåga till förändringar (sociala, miljömässiga och biologiska): Ju äldre vi blir, desto snävare blir vår komfortzon.
 • Beroende av andra människor.
 • Negativa stereotyper skapade av samhället ger negativa attityder till äldre människor.

När vi känner till alla faktorer och egenskaper som påverkar oss och som ökar med åldern, finns det olika sätt att åldras, beroende på vilken typ av liv, genetik och miljön som omger oss.

En äldre man tänker
Vid en hög ålder sker förändringar i fysisk och psykisk hälsa. Dessa påverkas av våra vanor, vår miljö och genetik.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Kvinnor är mer stillasittande efter pensioneringen, enligt studie

Vilka är de olika typerna av åldrande?

På grund av det ovanstående kan åldrande ske på olika sätt:

 • Normalt åldrande: Här handlar det om ett normalt åldrande som gör att vi tappar våra funktioner lite i taget, på ett naturligt sätt
 • Framgångsrikt åldrande: Åldrande som varar till 90-100 års ålder
 • Hälsosamt åldrande: I den här gruppen hittar vi personer som blir äldre utan bli beroende av andras hjälp och är fria från funktionshinder
 • Aktivt åldrande: Åldrande med maximal bevarande av funktionsförmåga och full fysisk, mental och social aktivitet. Detta är en av de bästa typerna av åldrande.

Goda vanor för ett hälsosamt åldrande

Det bästa sättet att bli äldre är att göra det på ett hälsosamt sätt genom att sikta på aktivt åldrande.

2020 föreslog Världshälsoorganisationen (WHO) att personer över 65 år ska kunna njuta av sin fulla hälsopotential och spela en aktiv roll i samhället.

För att uppnå detta bör vi ha fokus på hälsofrämjande åtgärder som är inriktade på att uppmuntra vanor som:

 • Balanserad näring
 • Daglig fysisk och mental aktivitet
 • Socialt samspel mellan äldre i samhället
 • En hälsosam miljö
 • En bra social- och välfärdspolitik
 • Hjälp och stöd

Slutligen, på en generell nivå, är den förväntade livslängden kopplad till en persons vanor och miljö. Därför, för att få en hälsosam och givande ålderdom, rekommenderar specialister att du följer ovanstående råd.

Dessutom är det tillrådligt att besöka din läkare regelbundet för att upptäcka eventuella hälsoproblem så snabbt som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Abades Porcel M, Rayón Valpuesta E. El envejecimiento en España: ¿un reto o problema social? Gerokomos. 2012; 23(4): 151-155
 • Sanchis Sánchez E, Igual Camacho C, Sánchez Frutos J, Blasco Igual MC. Estrategias de envejecimiento activo: revisión bibliográfica. Fisioterapia. 2014; 36(4): 177-186.
 • Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra, 2015. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud
 • Chamorro ST. Vejez y sociedad multicultural, 2002. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G18_05Sol_Tarres_Chamorro.html
 • Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Guía para el envejecimiento activo y saludable, 2014.
  Granda Vega E. Prolongando y mejorando la vida. Farm Profesional. 2002; 16(6): 6-10.
  Martín Lesende I, Martín Zurro A, Moliner Prada A, Aguilera García L. Envejecimiento activo, la mejor «receta» para prevenir la dependencia. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007; 42(2): 4-6

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.