Kvinnor är mer stillasittande efter pensioneringen, enligt studie

Visste du att kvinnor tenderar att vara mer stillasittande efter pensionering? Läs vidare för att lära dig mer om resultaten av denna forskning från Finland.
Kvinnor är mer stillasittande efter pensioneringen, enligt studie

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Det verkar vara ett allmänt faktum att människor tenderar att bli mer stillasittande efter pensioneringen. Det beror på att de inte behöver gå till jobbet eller utföra vissa uppgifter i samband med att de har ett jobb.

För att samla objektiva bevis i detta avseende har ett medicinskt team från Åbo universitet i Finland forskat i ämnet. Syftet var att ta reda på hur mycket tid personer tillbringade stillasittande före och efter pensioneringen och jämföra om dessa mått skiljer sig åt beroende på kön och yrke.

Efter år av observationer med nästan 500 deltagare drog de slutsatsen att antalet stillasittande timmar ökade bland kvinnor och låg kvar på en hög nivå bland män.

Detta är något man bör vara mycket medveten om, för att på så vis minska den inaktiva tiden. Att göra det minskar risken för att drabbas av sjukdomar som har att göra med en stillasittande livsstil.

En stillasittande livsstil före och efter pensioneringen

Experter definierar en stillasittande livsstil som lågenergibeteende som pågår medan man är vaken, oavsett om man sitter, vilar eller ligger ner, tittar på tv, lyssnar på musik, sitter framför datorn eller läser.

Enligt flera studier har förekomsten av stillasittande livsstilar ökat runt om i världen under de senaste decennierna. Detta på grund av tekniska framsteg förknippade med yrkesutövning, hushållsarbete och transporter till och från arbete, samt hur vi väljer att tillbringa vår fritid.

Andelen stillasittande tid är ganska hög i genomsnitt i västländer. Och detta tenderar att öka med åldern och efter pensioneringen, enligt studier som rapporterar detta.

barn utklätt till superhjälte och mamma tittar på surfplatta
Stillasittande livsstilar förekommer i alla skeden av livet, eftersom tekniken har ersatt fysisk aktivitet i praktiskt taget alla åldersgrupper.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur träning kan påverka hjärnan och förbättra livet

Hur gick denna studie till?

I forskningen från Suorsa et al., publicerad 2019 i Journals of Gerontology, började författarna med antagandet att studier om stillasittande livsstilar redan hade ägt rum, men att de flesta är självrapporterade.

Det innebär att de som deltagit lämnat informationen själva. Detta medför att uppgifterna kan vara opålitliga och vara föremål för fel som kommer sig av hur väl personen kan återkalla händelserna och hur korrekt denna rapporterar. Dessutom kan rapporteringen vara påverkad av fördomar eftersom personen kanske inte kommer ihåg eller inte lämnar vissa uppgifter av bekvämlighetsskäl.

För att undvika detta problem förlitade sig forskarna på tekniska resurser för att göra korrekta och objektiva mätningar. För detta ändamål använde de accelerometrar som deltagarna satte på sina handleder.

Det slutliga urvalet bestod av 478 personer, statligt anställda, som gick i pension mellan 2016 och 2019, och som tidigare deltagit i en studie om äldre vuxna i Finland (FIREA). Forskarna kontaktade dem baserat på deras beräknade pensionsdatum. De som tackade ja till att delta fick ta emot frågeformulär och en accelerometer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Varför går e-sport-spelare i pension före 24 års ålder?

Vad blev resultatet?

Uppgifterna från accelerometrarna analyserades efter att deltagarna hade använt dessa enheter före och efter pensionering med ett års intervall. Bland huvudresultaten av studien utmärker sig följande:

 • Majoriteten var kvinnor (85 %) som arbetade i manuella yrken (67 %).
 • Medelåldern vid pensionering var 63,2 år.
 • Den genomsnittliga varaktigheten av vakenhet var 16,1 timmar före och 15,7 timmar efter pensionering. Därmed skedde en ökning av antalet sömntimmar.
 • Under sitt yrkesverksamma liv hade kvinnor i genomsnitt 8 timmar och 10 minuter stillasittande om dagen.
 • Kvinnor var mer stillasittande efter pensioneringen, i genomsnitt 29 minuter mer.
 • Även om tiden de tillbringade med att vara stillasittande var lägre hos kvinnor med manuella yrken, visade de en större ökning efter pensionering (63 minuter).
 • Före pensioneringen var mäns dagliga stillasittande nästan två timmar längre än kvinnors. Män visade dock ingen förändring efter pensioneringen.

Slutsatsen: Kvinnor blir mer stillasittande efter pensioneringen

Detta är den första långtidsstudien där man analyserar förändringar i aktivitet, mätt objektivt. Resultaten bekräftar andra tidigare resultat, för även om det stillasittande beteendet faktiskt ökar efter att man gått i pension, är detta inte lika för alla.

Som observerats kan vi säga att män i genomsnitt är mindre aktiva jämfört med kvinnor, men kvinnor blir mer stillasittande än tidigare efter pensioneringen. Även om forskarna föreslår att mätningar bör göras med andra befolkningsgrupper menar de att det går att extrapolera resultaten.

Varför ska vi vara aktiva när vi blir äldre?

Dessa slutsatser kan betraktas som ett varningstecken, eftersom en stillasittande livsstil förknippas med risker för olika sjukdomar:

Därför är det viktigt att vi efter pensioneringen håller oss aktiva för att minska dessa risker. Det är möjligt att ta sig ur en stillasittande livsstil med lite viljestyrka. Fördelarna är obestridliga.

människor motionerar med yogabollar
Efter pensioneringen bör både män och kvinnor försöka undvika en stillasittande livsstil till exempel genom att motionera och träna.

Hur man får ett aktivt liv som pensionär

För att få ett aktivt liv som pensionär måste vi börja med att avstå från några av de timmar vi ägnar åt en mer inaktiv fritid. Med detta menar vi tiden vi lägger på att titta på tv eller surfa på internet, oavsett om det är på surfplatta, telefon eller dator.

Samtidigt finns det olika träningsrutiner för seniorer som du kan göra hemma. Det är viktigt att notera att fysisk aktivitet för äldre bör vara anpassad i sin intensitet. Likaså bör stretch- och styrkeövningar för kroppens olika delar ingå på en lämplig nivå.

Experter rekommenderar också att ersätta stillasittande aktiviteter med andra som innebär kaloriförbrukning. Ett alternativ är danskurser. Fördelarna med dans är otaliga, både fysiskt och socialt.

Ett annat alternativ är att gå med i klubbar och föreningar. Även om det i vissa fall inte är särskilt dynamiska aktiviteter, betyder det ändå att man måste förflytta sig (helst till fots) för att lämna huset och ta sig ur en stillasittande livsstil.

Kvinnor som är mer stillasittande efter pensioneringen kan ändra statistiken

Pensionering kan vara en komplicerad och till och med utmanande tid. Vi har lärt oss att arbeta och alltid vara upptagna. Vi har dock inte lärt oss vad vi ska göra när det är dags att vara ensamma hemma.

Och medan de flesta människor har en hobby eller ett intresse som kan distrahera dem och ta upp de timmar de brukade tillbringa på jobbet, kräver många av dessa aktiviteter inte någon fysisk ansträngning.

Som fallet är vid andra tillfällen i livet är det därför viktigt att återuppfinna sig själv efter pensioneringen och föra en hälsosam livsstil. Kvinnor som är mer stillasittande efter pensioneringen kan förbättra sitt välbefinnande och sin livskvalitet med små aktiva förändringar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bellettiere J, Healy GN, LaMonte MJ, et al. Sedentary behavior and prevalent diabetes in 6,166 older women: the objective physical activity and cardiovascular health study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018; 74: 387 – 395.
 • de Rezende LF, Rey López JP, Matsudo VK, do Carmo LO. Sedentary behavior and health outcomes among older adults: a systematic review. BMC Public Health. 2014; 14: doi:10.1186/1471-2458-14-333.
 • Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al.; Lancet Physical Activity Series 2 Executive Committee; Lancet Sedentary Behaviour Working Group. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. Lancet. 2016;388:1302– 1310. doi:10.1016/S0140-6736(16)30370-1
 • Leskinen T, Pulakka A, Heinonen OJ, et al. Changes in non-occupational sedentary behaviours across the retirement transition: the Finnish Retirement and Aging (FIREA) study. J Epidemiol Community Health. 2018; 72: 695–701.
 • Powell C, Herring MP, Dowd KP, Donnelly AE, Carson BP. The cross-sectional associations between objectively measured sedentary time and cardiometabolic health markers in adults—a systematic review with meta-analysis component. Obes Rev. 2018; 19: 381–395.
 • Stenholm S, Pulakka A, Kawachi I, et al. Changes in physical activity during transition to retirement: a cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2016; 13: doi:10.1186/s12966-016-0375-9.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.