När börjar vi åldras? Telomererna har svar

Forskare är överens om att åldern då vi börjar åldras är när cellerna börjar degenerera. Men det finns det många obesvarade frågor om denna process.
När börjar vi åldras? Telomererna har svar

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det är inte lätt att definiera en exakt tidpunkt när vi börjar åldras, eftersom konceptet av åldrande är relativt. En del människor kan ha rynkor men i övrigt ha utmärkt hälsa och vitalitet. Å andra sidan kan andra människor ha slät och ungdomlig hud men lida av dålig hälsa.

En aspekt som gör det svårt att fastställa när vi börjar åldras är de kulturella myterna som råder idag. Det finns många metoder som kan hjälpa dig att se ung ut, även vid högre ålder. Men det betyder inte att du inte åldras. Ditt yttre är bara en av de variabler som definierar exakt när du börjar åldras och den är verkligen inte den viktigaste. Det finns andra processer som definierar den punkt då du börjar åldras mer exakt.

Processen för när vi börjar åldras

Det första vi vill säga är att åldrande är en komplex process. Processen är så komplicerad att till och med experter har fler frågor än svar. Det är inte lätt att bestämma i vilken ålder vi börjar åldras, särskilt eftersom det inte sker vid samma ålder hos alla människor. Faktum är att inte ens alla organ åldras samtidigt.

Vi kan dela in åldrande i olika kategorier som till exempel biologiskt åldrande, kognitivt åldrande och socialt åldrande. Hur som helst är det allmänt accepterat att vi börjar åldras när vår funktionella vävnad börjar avta.

Även om det inte är helt korrekt, uppskattar experter att åldrande börjar när cellerna degenererar. Dessa degenereringar inkluderar:

När börjar vi egentligen åldras?

Exakt när börjar vi åldras?

Det finns inget samförstånd om exakt när människor börjar åldras. De mest konservativa experterna påpekar att denna process börjar vid 25 års ålder, eftersom det är då cellerna börjar degenerera. I synnerhet börjar det kring denna ålder en gradvis förlust av muskelmassa.

Jaime Miquel, tidigare chef för NASA:s laboratorium för åldrande, säger att människor börjar åldras när de fyller 30 år. Han menar att det är i den åldern som vårt genetiska program börjar försämras och förändringar inom vår fysionomi inträffar. Dessa förändringar är bland annat:

Hur snabbt processen sedan sker beror på både genetik och livsstil.

En studie från Stanford University

Enligt en studie genomförd vid Stanford University inträffar åldrande i tre stadier och sker inte enhetligt. Studien ha publicerats i tidskriften Nature Medicine och visar att det finns fem markörer för åldrande:

  • För det första långsammare metabolism
  • Svagare ben och benstruktur
  • Minnesproblem
  • Förändrade sovmönster
  • Slutligen försämrad muskelstruktur

Baserat på dessa parametrar finns det tre stora moment i processen. Det första inträffar vid 34 års ålder, det andra vid 60 års ålder och det tredje vid 78 års ålder. Ur det perspektivet börjar vi åldras när vi är 34 år gamla.

Enligt Tony Wyss-Coray, professor i neurologi och neurologiska vetenskaper och också ansvarig för studien, inträffar anmärkningsvärda förändringar i blodburna proteiner vid de här tre angivna åldrarna. Det är vad som markerar dessa tre toppar i åldrande.

Åldringsprocessen hos en kvinna.

Kronologisk ålder och biologisk ålder

Kronologisk ålder är det traditionella konceptet av ålder. Det hänvisar till det antal år du har varit vid liv sedan du föddes. Detta är i grunden en social och kulturell indikator. Men det är också mycket viktigt ur biologisk synvinkel.

Man kan också mäta biologisk ålder genom cellernas degenerering. Mer exakt kan man säga att man mäter det utifrån den energikapacitet kroppen har för att reparera cellfel.

Detta kan fastställas med hjälp av längden på telomererna. Telomerer är de yttre ändarna av kromosomer. Varje gång en cell delar sig blir telomererna kortare ända tills det att de tar slut och cellen dör. Tillståndet för denna process gör det möjligt för experter att mäta biologisk ålder, vilket inte alltid sammanfaller med kronologisk ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Salech, M. F., Jara, L. R., & Michea, A. L. (2012). Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(1), 19-29.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.