Lär dig att handskas med bråk mellan syskon

Oavsett anledningen till bråken mellan syskon är det väldigt viktigt att lära barn vikten av att alltid ha ömsesidig respekt för varandra från ung ålder.
Lär dig att handskas med bråk mellan syskon

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Att få reda på att ett syskon är på väg till familjen kan vara utmanande för barn, även för de som ber sina föräldrar om ett. Allt förändras när barnet kommer, ofta uppstår bråk mellan syskon.

Barn har otaliga anledningar att jäklas med varandra och det finns många situationer som kan leda till bråk – från att tävla om föräldrarnas tid till att inte vilja dela med sig av leksaker.

Det spelar ingen roll om barnen står nära varandra åldersmässigt; bråk mellan syskon kommer i princip alltid att inträffa.

Det är då vi måste agera som föräldrar, medlare och domare. Det är inte lätt, men du måste få barnen att förstå att ett syskon är den perfekta vännen, inte en fiende.

Bråk mellan syskon

Det är normalt att barn bråkar. Det är trots allt hur de demonstrerar sin personlighet och roll inom familjen.

En typ av “djurisk revirbenägenhet” utvecklas hos barn som skriker, förolämpar eller inte håller med sina syskon. Det är ett sätt att få uppmärksamhet från “hjorden”, eller familjen.

Bråk mellan syskon är helt enkelt hur det ser ut. Det är dock vårt jobb att etablera gränser så att barnen vet att familjeutrymmen måste vara harmoniska.

Det kommer även hjälpa dem att utvecklas till välbalanserade vuxna. För att göra det ska du ha följande rekommendationer i åtanke.

1. Respekt är den första gränsen

Bråk mellan syskon

Lär dina barn att respekt inte är något man kan förhandla om. Det är den viktigaste värderingen i familjen, och än mer så bland syskon.

Under inga omständigheter får man vara respektlös mot varandra med fula ord om personen och dennes kännetecken eller fysiska drag. Naturligtvis får det heller aldrig urarta i våld.

I samma ögonblick du stoppar ett bråk mellan syskon ska du tydliggöra vikten av respekt – var bestämd! Barn måste förstå att respekt är viktigt och att man inte får gå över denna gräns, oavsett hur arg man är.

2. Uppmuntra reflektion och att be om ursäkt

När du ingriper i ett bråk måste du få barnen att förstå vad de gjort. För att göra det måste de reflektera över vad de gjort. Utöver vad som utlöste bråket ska du försöka etablera ett känslomässig band mellan dem.

Om de bråkar om en leksak, visa varför det är viktigt att dela med sig. Därefter bör de be om ursäkt, oavsett hur stort övertrampet var. Inget bråk bör vara för stort för att syskon ska kunna förlåta varandra.

3. Ge dem chansen att lösa problemet själva

Det är viktigt att ge dina barn de nödvändiga verktygen för att lösa konflikter. I det här fallet är det ännu mer nödvändigt att dina barn vet hur man löser problem med varandra, framförallt utan våld.

Dialog och förhandling är de bästa sätten för dem att lösa sina meningsskiljaktigheter. Om situationen går längre än så bör de be en vuxen om hjälp innan de börjar attackera varandra.

Att etablera tydliga gränser kommer låta barnen jobba på sina färdigheter inom konfliktlösning och sedan använda dem i andra områden av livet. Det leder till bättre relationer med alla i omgivningen.

4. Lär dem att känna empati för varandra

Pojke kramar syskon

När de reflekterar är det viktigt att lära barnen empati, eller att kunna “sätta sig själv i någon annans skor”. Det är viktigt att förstå syskonets position, vad det känner, vad som påverkar det, etc. för att undvika fler konflikter.

Nyckelfrågan du måste ställa är: “Hur skulle du känna om ditt syskon gjort så mot dig?” Denna övning kommer påverka dina barns framtid mycket positivt.

5. Skapa familjeutrymmen för att minska bråk mellan syskon

Ett annat fördelaktigt verktyg för att hantera bråk mellan syskon är att skapa ett utrymme för fritidsaktiviteter och familjetid. Det kommer låta barnen slappna av och spendera tid tillsammans med familjen.

Motstånd och gräl kanske inträffar i början, men om det sker kan du separera dem lite och tala med dem individuellt tills de lugnat sig.

6. Ha tålamod, tålamod och mer tålamod

För att leva ett lyckligt liv med dina barn måste du se till att förbli lugn och tålmodig när du ställs inför konfrontationer. Du kommer känna dig sliten, ifrågasätta dig själv och känna dig deprimerad ibland.

Men du ska inte tappa hoppet, för allt kommer gå över och gå bra. När du känner att du tappat allt tålamod, gräv lite djupare för att hitta mer – du klarar av det.

Om konfrontationerna dock blir för mycket ska du inte tveka att söka hjälp från en psykolog eller en expert på barnuppfostran.

Föräldrarna är nyckeln

Syskon i hög

För att bilda ett hälsosamt förhållande mellan barn och föräldrar måste man ge kärlek, uppmärksamhet och tid till alla barn i samma utsträckning. Det är väldigt viktigt att du inte gör skillnad på dem.

Om föräldrarna börjar välja favoriter så kommer familjerelationen att falla samman. Det resulterar i antagonistiska, tävlingsinriktade relationer mellan syskonen, vilket kan fortsätta upp i vuxen ålder.

Alla barn är likadana inom ett område: mamma och pappa är världens mittpunkt. Du måste förstå det som förälder. Du får inte tänka att en är äldre och därför inte kan vänta sig lika mycket kärlek och uppmärksamhet.

Avslutande tankar om bråk mellan syskon

Bråk mellan syskon är naturliga i viss utsträckning. De är trots allt:

  • En mekanism med vilken barn markerar sin plats i familjen.
  • Något som hjälper dem att utveckla sina personligheter.
  • Vad som lär barn att identifiera och kontrollera sina känslor.
  • En händelse som stärker deras självkänsla.

Detta gäller givetvis endast så länge föräldrarna sätter rimliga gränser för grälen.

Kan det vara utmattande?

Ja.

Men om man agerar vid rätt tillfälle kommer barnen hitta det bästa sättet att lösa sina konflikter. Alla som har syskon vet hur viktigt detta är. Som vuxna kanske vi kan tänka tillbaka på våra gräl och skratta åt dem.

Nu är det din tur att lära dina barn att uppskatta den extraordinära välsignelsen som är syskon.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.