Hur man kan kontrollera bråk mellan barn

Eftersom barn har en tendens att ofta börja bråka med varandra är vi tvungna att lära dem att kanalisera sin frustration och använda ord istället för fysisk aggression.
Hur man kan kontrollera bråk mellan barn

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vi ser ofta att barn bråkar med varandra. Att bråka är en mänsklig reaktion på en känsla av frustration. Barn brukar börja bråka i 2-årsåldern, och bråk mellan barn kan fortsätta upp in i tonåren.

De bråkar för att konfrontera sina kamrater och äldre barn på grund av olika emotionella situationer eller för att deras överlevnadsinstinkter aktiveras.

Barn bråkar även med yngre barn för att dominera dem eller få sin vilja igenom.

Föräldrarnas roll är viktig då det kommer till barn och bråka. Barn lär sig om bland annat respekt, empati för andra, gränser och framförallt självkontroll hemma. 

Hur man kan kontrollera bråk mellan barn

Då yngre barn grälar tenderar de att bita, dra i hår, knuffa, slå eller förolämpa. Då de blir äldre kan de fysiskt attackera och även mobba varandra. Tonåringar kan vara ännu våldsammare.

Under ungdomen tenderar tonåringar att testa sina gränser.

Här är sex tips på hur du kan lära dina barn att hantera konflikter på ett bättre sätt.

1. Visa dem vilken styrka det finns i ord

Bråk mellan barn

Du måste lära ditt barn ordets makt snarare än våld. Barnet måste veta att det först ska försöka prata med personen som det står i konflikt med.

Barn bör försöka vara rationella istället för att ta till våld för att lösa problem. Man får givetvis inte vara aggressiv mot sitt barn om man försöker lära det att våld inte är svaret.

Bestraffa därför aldrig ditt barn med våld eller aggressivitet.

2. Visa exempel

Alla människor upplever irritation som tvingar dem att konfrontera andra. Det viktiga är hur vi hanterar dessa situationer och våra utbrott.

Barn är en reflektion av sina hem, så deras reaktion kommer att bero på den känslomässiga uppfostran som de fått hemma.

Om du är en arg förälder som förolämpar, anfaller andra och kastar saker mot väggarna så kan du inte förvänta dig att ditt barn skulle bete sig på något annorlunda sätt.

Ditt exempel kommer att påverka det mer än rekommendationerna eller råden du ger det.

3. Förespråka vishet och lugn för att stoppa bråk mellan barn

Som vi redan nämnde lär sig barn att kontrollera sina känslor hemma. Du måste lära dem att bete sig sansat då de möter en situation som kan orsaka konflikt eller obehag.

Påminn ditt barn om att trots att vi är djur i grund och botten, kan vi inte bete oss på basis av instinkter och vara irrationella mot andra människor.

Det är viktigt att även lära barnet att identifiera sina egna känslor och veta hur man behärskar sig självt, speciellt i intensiva situationer.

4. Påminn dem om att världen inte kretsar kring dem

Barn måste lära sig att de inte alltid har rätt och att världen inte kretsar kring dem. Föräldrar måste få sina barn att förstå att de är en del av en grupp med människor där alla har olika preferenser, och att alla är värda att respekteras.

Barnen måste förstå att vad de säger och gör inte alltid är den andras högsta prioritet och att de inte bör ställa till med bråk på grund av detta.

Respekten som de inspirerar i andra kommer få dem att tänka två gånger innan de konfronterar andra med aggressivitet.

5. Lär dem att tänka på konsekvenserna av bråk mellan barn

Det är viktigt att barnet lär sig konsekvenserna av sina våldsamma handlingar, såsom att man sårar andra, blir bortstött mm.

Barn måste lära sig att förutse konsekvenserna som ett bråk med en annan kan ha. Det spelar ingen roll om ditt barn är väldigt litet fortfarande: låt det se vilken skada det kan orsaka om det ställer till med bråk.

På så sätt kan det så småningom lära sig vilket det bästa sättet att lösa en konfliktsituation är.

6. Att lära dem att kommunicera är nyckeln

Bråkande tjejer

Även om det verkar som en kliché att snacka om kommunikation mellan föräldrar och barn så är det faktiskt nyckeln till att barnet ska förstå sig på hur man löser en konflikt.

Prata med dina barn, lyssna på dem, fråga dem viktiga frågor om deras dagliga liv. Det låter dig lära känna dem väl så att du kan vägleda dem till att behandla konflikter på ett moget och passande sätt.

Din roll som förälder är att vägleda ditt barn

Pojkar bråkar med varandra

Det är viktigt att du är medveten om detta. Det är du som måste se till att det finns ordning, gränser och respekt mot andra människor i hushållet. Om du måste bestraffa ditt barn, gör det bestämt men inte aggressivt.

Undvik att ändra dig eller bli för barmhärtig om ditt barn alltid håller på att ställa till med bråk. Om du är flexibel till användandet av våld kommer ditt barn växa upp i tron att det alltid kan ta till våld om det vill.

Barn och unga har sina egna sätt att göra saker. Bråk mellan barn och till och med mellan syskon är vanligt. Vårt jobb som föräldrar är att visa dem det rätta sättet att hantera problem i deras ålder.

Lita på dina instinkter och lär dina barn att få sina känslor under kontroll. På så sätt kan de växa upp till att bli rationella, empatiska och lyckliga vuxna människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.