Läkemedlet vareniklin, effektivt när du vill sluta röka

Vareniklin är ett läkemedel som kan hjälpa dig att sluta röka. Det är mycket säkert och även patienter med kroniska sjukdomar kan använda det.
Läkemedlet vareniklin, effektivt när du vill sluta röka
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet vareniklin (Champix) är en effektiv behandling för att sluta röka och minska en persons beroende av nikotin. Effektiviteten av denna typ av farmakologisk behandling överträffar tidigare behandlingar, enligt vetenskapliga bevis.

Detta läkemedel rekommenderas av specialister på rökavvänjning och annan vårdpersonal. Detta för att det uppfyller de grundläggande förutsättningarna för denna typ av terapi. Ett läkemedel som ska hjälpa en person att sluta röka måste:

 • Minimera abstinensbesvär
 • Minska de njutbara effekterna av nikotin i hjärnan
 • Ge positiv förstärkning

Sjukdomar relaterade till rökning

Dessa sjukdomar har en hög förekomst i den allmänna befolkningen. Det är med andra ord vanliga sjukdomar och dödligheten är hög. Faktum är att det är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen – och det går att förebygga den. Det är också den viktigaste riskfaktorn förknippad med sjukdomar som lungcancer och kronisk inflammatorisk lungsjukdom.

Dessutom leder rökning till höga kostnader för sjukvården som kan minskas genom att investera i behandlingar för rökavvänjning. Det är alltid billigare att investera i förebyggande åtgärder än i behandlingar när det väl har utvecklats till en allvarlig sjukdom.

Hur fungerar läkemedlet vareniklin?

Laboratorier har utvecklat denna medicin från en alkaloid som finns i olika växtarter. Forskare upptäckte dessa växtarter eftersom de använts under lång tid i vissa länder i östeuropa.

Vareniklin är speciellt användbar för att hjälpa personer att sluta röka eftersom den aktiva ingrediensen selektivt binder delvis till nikotinreceptorer i hjärnan.

Det hjälper alltså till att minska abstinensbesvär och den okontrollerbara röklusten genom att minska symptom på ångest samt belöna och stärka de områden av hjärnan som påverkas mest av rökning.

Vareniklin kan hjälpa rökare.
Man har tagit fram vareniklin specifikt för att hjälpa personer att permanent sluta röka.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Vitaminer som hjälper dig att läka lungorna efter rökning

Egenskaper hos läkemedlet vareniklin

Detta läkemedel beter sig i stort sett likadant när det gäller hur det kommer in i och rör sig genom i kroppen oavsett kön, ålder, ras och interaktion med andra mediciner. Vareniklin är ett mycket säkert läkemedel, och avsaknaden av biverkningar underlättar användningen.

Läkemedelsföretag marknadsför det i tablettform för oral administrering. Kroppen har lätt att absorbera detta ämne, och man kan ta det tillsammans med mat eller på fastande mage. Den maximala koncentrationen inträffar 3 till 4 timmar efter intag, och de verksamma ingredienserna lämnar kroppen i urinen. Det förekommer knappt någon metabolism av detta läkemedel – inga kemiska omvandlingar sker av den molekylära strukturen.

Behandling med vareniklin

En normal behandling följer vanligen detta protokoll:

 • 0,5 mg en gång dagligen från dag ett till tre
 • 0,5 mg två gånger dagligen från dag fyra till sju
 • Slutligen 1 mg två gånger dagligen dag åtta och fram till slutet av behandlingen

Det är inte nödvändigt att sluta röka under de första sju dagarna av behandlingen. Däremot måste man sluta med att bruka nikotin senast på den åttonde dagen av behandlingen.

Varaktigheten av denna behandling är 12 veckor, även om vissa slutar tidigare på grund av den, tyvärr ofta felaktiga, känslan av att ha framgångsrikt nått slutmålet. Du bör känna till att det att sluta före 12 veckors behandling kan leda till återfall. Personen måste alltså återuppta behandlingen så snart som möjligt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av detta läkemedel är:

Man kan minimera illamående genom att ta sina vareniklintabletter i samband med måltid. Dessutom kan du hantera sömnlöshet genom att flytta dagens andra dos till ett senare klockslag. Var dock medveten om att sömnlöshet också kan bero på abstinenssyndrom. Många tror ofta att detta är en biverkning av läkemedlet, men det är det inte.

Ett paket cigaretter och tuggummi.
Man kan använda vareniklin i kombination med nikotin i form av plåster eller tuggummi för att förbättra utkomsten av behandlingen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Varför mentolcigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Fördelarna med att sluta röka

Fördelarna med att sluta röka är otaliga. Följande är bara några av dem:

 • Det förbättrar din allmänna hälsa
 • Huden återställer sin naturliga balans och normaliserar åldringsprocessen
 • Förbättrar munhälsan och blodcirkulationen
 • Lukten av tobak på kläderna, andningen och den gula färgen på fingrarna försvinner
 • Bättre andningsförmåga och större uthållighet när du tränar
 • Det minskar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar
 • Det leder till en gradvis återkomst av din smak och lukt

Personer med KOL visar en förbättring av lungfunktionen med cirka 5 % tre månader efter att de slutat röka. Dessutom minskar risken för ischemisk hjärtsjukdom efter sex månader efter att man slutat.

Slutsatser om läkemedlet vareniklin

Vareniklin är ett ett bra förstahandsval vid behandling av rökning. Det är generellt sett ett effektivt och säkert ämne som tolereras väl av de flesta, inte bara hos till synes friska rökare, utan även hos personer med allvarligare hälsotillstånd.

Slutligen, rådfråga din läkare om du planerar att sluta röka. Tillsammans bör ni kunna lägga upp en kontrollerad plan för att vägleda dig i ditt beslut och göra processen mer uthärdlig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Efectos cardiovasculares de la vareniclina: revisión sistemática y metaanálisis. (2011). Revista Uruguaya de Cardiología.

 • Solano Reina, S., Vaquero Lozano, P., Solano García-Tenorio, R., Márquez Nieto, J. C., de Granda Orive, J. I., & Jiménez Ruiz, C. A. (2012). Eficacia y seguridad de vareniclina en el abandono del tabaquismo. Revista de Patologia Respiratoria. https://doi.org/10.1016/S1576-9895(12)70132-7

 • Sicras Mainar, A., Navarro Artieda, R., Díaz Cerezo, S., Martí Sánchez, B., & Sanz De Burgoa, V. (2011). Tasas de abstinencia de vareniclina frente a bupropión y terapia sustitutiva con nicotina en la cesación del tabaco en atención primaria. Atencion Primaria. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2010.09.010


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.