Konsekvenserna av att ta för mycket omeprazol

Omeprazol är ett läkemedel som tillhör gruppen protonpumpshämmare (PPI). De är mycket användbara läkemedel för vissa tillstånd, även om de vid långvarig användning kan utlösa negativa effekter. Läs mer i den här artikeln!
Konsekvenserna av att ta för mycket omeprazol
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Omeprazol är ett läkemedel som tillhör gruppen protonpumpshämmare (PPI). De är mycket användbara läkemedel för vissa tillstånd, även om de vid långvarig användning kan utlösa negativa effekter. Läs mer i den här artikeln!

Överdriven användning av omeprazol och andra protonpumpshämmare resulterar vanligen i flera milda biverkningar. Men för en liten andel patienter är de inte så milda.

Omeprazol är ett läkemedel som tillhör gruppen protonpumpshämmare (PPI). Denna grupp av läkemedel utövar en effektiv hämning på syrasekretionen i magen, vilket ger dem deras stora terapeutiska effekt.

På så sätt kan de lindra symptom hos patienter som lider av gastroesofageal reflux eller epigastrisk halsbränna. Men de är också användbara för att förhindra potentiell läkemedelsinducerad blödning i matsmältningssystemet.

Överdrivet intag av omeprazol

På grund av sin egen effektivitet har överdriven användning av omeprazol och denna typ av läkemedel spridit sig även utanför deras indikationer. De producerar en djupgående hämning av syra som är associerad med effektiv symptomatisk kontroll och snabb läkning av lesioner.

Dessa läkemedel har dock potentiella negativa effekter. Även om de är sällsynta och generellt milda, kan i vissa fall allvarliga förändringar inträffa. Av denna anledning har studier visat att kronisk användning av omeprazol inte är helt ofarlig.

Biverkningar av att ta för mycket omeprazol

De vanligaste biverkningarna inkluderar:

Andra mindre frekventa biverkningar, men som har associerats med långvarig konsumtion, är relaterade till förlusten av magsyrans defensiva barriärfunktion. Denna negativa effekt gynnar förändringar i tarmfloran, med bakteriell överväxt som resultat. Det finns data som tyder på att det kan gynna infektioner av Clostridium difficile.

Det finns också data om en ökad förekomst av infektioner av Candida. Sambanden med en högre förekomst av lunginflammation är inte helt klara, varför vi behöver fler studier på detta område för att bekräfta detta. Dessutom måste dessa studier vara mer grundliga.

En bild av magsyra
Läkemedlet används för att lindra symtomen på bland annat gastroesofageal reflux. Dock kan omeprazol också orsaka liknande symptom som en negativ biverkan.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Att sluta dricka innebär inte alltid att man är fri från missbruk

Förändringar i absorption och metabolism av vissa ämnen

Överdriven användning av omeprazol, med åtföljande hypoklorhydri, anses vara en predisponerande faktor för förändringar i absorption och metabolism av vissa substanser. Det finns uppgifter som tyder på att hypoklorhydri är förenat med svårigheter med absorptionen av vitamin B12.

Specialister har observerat att det föreligger en ökad risk för frakturer hos kroniska omeprazolanvändare. Men de har ännu inte bevisat att det är associerat med förändringar i kalciumabsorptionen eller en högre förekomst av osteoporos.

Överskott av syrasekretion, som kommer sig av en minskning av magsyran, har man relaterat till en möjlig predisposition för att utveckla mag- eller pankreascancer. Inga uppgifter associerar dock missbruk av omeprazol med en ökning av förekomsten av dessa neoplasmer.

Du bör dock känna till att det hos vissa människor kan leda till sällsynta reaktioner som:

 • Hypomagnesemi
 • Interstitiell nefrit
 • Kronisk njurskada
 • Rabdomyolys
En burk medicin i form av piller

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 10 konstiga symptom på gastroesofageal refluxsjukdom

Biverkningar vid långvarig behandling med omeprazol

För att undvika felaktigt bruk av omeprazol, och alla andra läkemedel, är det viktigt att känna till dess verkliga biverkningar. Listan över biverkningar vid behandling med protonpumpshämmare är mycket lång, men i de flesta fall pågår dessa under en begränsad tid.

De allvarligaste biverkningarna vid kronisk användning av omeprazol är de där det finns en kronisk syrarelaterad sjukdom som kräver pågående behandling, som:

 • Esofagit
 • Gastroesofageal reflux som återkommer när behandlingen avbryts
 • Barretts esofagus: Detta är ett tillstånd som man anser vara föregångaren till en viss typ av matstrupscancer
 • Zollinger-Ellisons syndrom

I vissa av dem, som Barretts esofagus, kan patienter ta omeprazol kroniskt och man anser att användningen är mycket säker. Läkare indikerar också kronisk användning hos patienter som har en hög risk för blödningar i matsmältningssystemet, som äldre vuxna eller de som har drabbats av tidigare blödningar.

Slutsats

Omeprazol och andra protonpumpshämmare är mycket effektiva och säkra läkemedel vid behandling av magsyrarelaterade sjukdomar. De är också användbara för att förebygga gastrointestinala blödningar.

Du bör dock vara medveten om att de flesta behandlingarna med omeprazol inte överstiger 6-8 veckor. Att ta det under en längre tid än detta är sällsynt, innebär mycket specifika behandlingsplaner och kan leda till negativa biverkningar.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Molero Gómez, R., Sacristán de Lama, M. P., López Arranz, C., Mangues Bafalluy, I., Socias Manzano, M. S., & Piñeiro Corrales, G. (1997). Utilización Terapéutica del Omeprazol. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

 • Callejas Díaz, A., Montero Hernández, E., Gil Navarro, M., Tutor-Ureta, P., Yebra Bango, M., & Vargas Núñez, J. A. (2011). Omeprazol e hipomagnesemia. Revista Clinica Espanola. https://doi.org/10.1016/j.rce.2011.01.013

 • Sánchez, L. J., Nombela, A. M., Velázquez, C. B., Hernández, S. H., & Carretón, M. a. J. A. (2016). Efectos adversos del consumo crónico de omeprazol. FMC Formacion Medica Continuada En Atencion Primaria. https://doi.org/10.1016/j.fmc.2016.01.007


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.