Komplex för liten penis: spelar storleken roll?

En liten penis medför ofta psykologiska besvär och låg självsäkerhet. Av denna anledning bör du veta varför detta inträffar och varför det inte bör vara ett problem.
Komplex för liten penis: spelar storleken roll?
Bernardo Peña

Granskad och godkänd av psykolog Bernardo Peña.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Komplex för liten penis är något som många män lider av. Men precis som författaren Mark Twain sade så är det “inte storleken på hunden i kampen, utan storleken på kampen i hunden” som spelar roll.

Precis som med kvinnor med små bröst uppstår denna självmedvetenhet av en huvudsaklig anledning: kulturell press. Eftersom stora bröst och stora penisar ofta har associerats med fertilitet, framstår de felaktigt som viktigare än vad de är.

I verkligheten bestäms fertilitet och njutning i hög utsträckning av kvaliteten hos intimiteten mellan två människor, och även av hur friska de är. Med det sagt mäts maskulinitet i många fler faktorer.

Med det i åtanke, är det verkligen ett allvarligt problem att han en liten penis?

Storleken hos en slak penis varierar och ändras även beroende på temperaturen i omgivningen och mannens känslomässiga tillstånd. Variabler som påverkar volymen hos erektionen inkluderar bland annat stress, avsaknad av upphetsning, ångest och ansträngning. Med det sagt bör vi notera att storleken hos en slak penis inte är kopplad till dess erigerade storlek.

Dessa stora skillnader är bara en av anledningarna till att man aldrig ska jämföra.

Man tittar i byxan

Komplex för liten penis

Låt oss först tala om kroppsdysformisk störning – en sjukdom där en person upplever ångest eller depression på en faktisk eller påhittad kroppslig defekt.

Detta psykiska tillstånd har vanligtvis inget att göra med penisens faktiska storlek; män som drabbas tenderar att ha normalstora. Med det sagt finns det även män som är i gott psykologiskt tillstånd vars penisar är relativt små, men som inte lider av det.

För att undvika att att ta tag i ett komplex för liten penis undviker vissa män att besöka omklädningsrum, bassänger eller aktiviteter där de kan behöva klä av sig bland folk.

Tillstånd med koppling till penisens storlek

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att män som uppfattar att deras könsorgan är små i de flesta fall egentligen har normalstora. Det finns dock sjukdomar som kan påverka storleken på penis.

Bland de vanligaste anomalierna hittar vi krökning av penisen, vilket kan orsakas av peyronies sjukdom. Hos detta tillstånd störs penetreringen av att penisen är kraftigt krökt nedåt. Detta tillstånd kan dock korrigeras med penisförlängning eller kirurgi.

En annan medfödd sjukdom går under namnet hypospadi och inträffar i urinrörsöppningen. Oftast är det inte ett allvarligt problem, och kirurgi krävs inte såvida individen inte kan ejakulera eller urinera.

Frånvaron av externa testiklar är ett tillstånd som är väldigt sällsynt, och när det inträffar är det lätt att korrigera efter födseln.

Avslutningsvis finns det ett tillstånd som kallas mikropenis. Generellt refererar detta till en penis som är kortare än sex centimeter i erigerat tillstånd hods en fullt utvecklad man. Detta är dock relativt sällsynt.

Man med byxorna nere

Associerade psykologiska effekter

Storleken hos en mans penis kan påverka dennes psykologiska välmående och orsaka trauma. Dessa är några av de känslomässiga konsekvenserna av detta tillstånd:

 • Garderobssyndrom: som vi redan nämnt är detta en stor källa till oro för många män. Tanken på att jämföra sin egen penis med andras och få reda på att den är mindre skrämmer dem. För att undvika detta undviker de situationer där detta kan inträffa.
 • Rädsla för relationer: det är väldigt vanligt att män blir rädda för att bli bortstötta när de faller för någon.
 • Låg självkänsla.
 • Sömnlöshet eller andra sömnstörningar.
 • Rädsla för förödmjukelse och hån.

Vad kan man göra åt komplex för liten penis?

Innan man överväger tekniker för penisförlängning ska man komma ihåg att storleken på ens penis inte är kopplad till njutningen vid sex, och att det är viktigare att leda en hälsosam livsstil.

Försök att undvika följande:

 • Fetma: balanserad din dagliga kost och undvik överdriven konsumtion av färdigpaketerad mat och dryck. Välj färsk mat istället.
 • Tobak och alkohol. Dessa hindrar expansionen av blodkärl och hämmar därmed blodflödet till penisen.
 • Narkotika och droger: droger kan minska storleken på ens penis.
 • Viss fysisk träning är inte hälsosam för penisen. Det handlar framförallt om sådan som inkluderar slag eller plötsliga rörelser i området (som cykling), eftersom det kan skada vävnaden.
 • För mycket tryck, såsom från tajta byxor eller en onaturlig position.

Att acceptera sig själv är en ovärderlig egenskap för att främja mental hälsa och ett bra liv. Ja, denna attityd kan hotas av omgivningen vi utvecklas i, och framförallt via negativa annonskampanjer som hetsar oss att ogilla oss själva för att vi ska köpa deras “magiska” produkter. Låt inte detta lura dig.

Att tala med en androlog kan vara ett bra alternativ för män som har komplex för liten penis eller bara har frågor om ämnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Wylie, K. R., & Eardley, I. (2007). Penile size and the “small penis syndrome.” BJU International. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2007.06806.x
 • Lever, J., Frederick, D. A., & Peplau, L. A. (2006). Does size matter? Men’s and women’s views on penis size across the lifespan. Psychology of Men and Masculinity. https://doi.org/10.1037/1524-9220.7.3.129
 • Veale, D., Miles, S., Bramley, S., Muir, G., & Hodsoll, J. (2015). Am i normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. BJU International. https://doi.org/10.1111/bju.13010

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.