Karcinofobi: en extrem rädsla för cancer

Det är rimligt att vara lite rädd för cancer, så länge rädslan inte är överdriven eller leder till tvångsmässigt beteende. Om du ständigt är rädd för att få cancer och denna rädsla begränsar ditt liv, kan du lida av karcinofobi.
Karcinofobi: en extrem rädsla för cancer

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det är normalt att vara lite rädd för att få cancer. Det är trots allt en allvarlig sjukdom som kan vara väldigt oförutsägbar. Vanligtvis behöver man dessutom gå igenom kraftiga behandlingar för att behandla det. Nästan alla är rädda för sjukdomar och döden till viss mån. Men en överdriven rädsla för att få cancer kan leda till karcinofobi.

Rädslan för att få cancer blir till ett problem när den börjar vara irrationell och skapar besatthet. I det fallet är det en fobi. Denna fobi kan leda till onödiga försiktighetsåtgärder som till och med kan vara kontraproduktiva.

Den överdrivna rädslan för att drabbas av cancer leder också till onödigt emotionellt lidande. Du kan börja se alla symtom som möjliga tecken på cancer, och alla omständigheter kan kännas som hot. Men detta skadar både din fysiska och mentala hälsa.

Karcinofobi: en överdriven rädsla för cancer

Fingrar pekar på en rädd kvinna som biter på naglarna.

Karcinofobi är den överdrivna och irrationella rädslan för cancer. Ordet ”irrationell” betyder inte att det är galet, eller att det inte finns någon anledning att vara rädd. I grund och botten betyder det att rädslan är överdriven eller inte baserad på fakta.

När den här rädslan blir för stark och blir till en fobi, börjar den att påverka din vardag. Du kanske gör allt för att undvika solen eftersom för hög exponering kan leda till melanom. Eller så kanske du inte äter vissa livsmedel eftersom det finns rykten om att de orsakar cancer.

Karcinofobi gör dig ständigt orolig, eftersom du ser risker där det inte finns några. Faktum är att det är mycket likt det som händer med hypokondriker. Personer med detta tillstånd tror att alla små symtom är världens slut, även om det inte finns någon anledning till att tro det.

Vägen av undvikande inom karcinofobi

En av de vägar som människor med karcinofobi tar är undvikelsens väg. Med andra ord så undviker de allt de tror kan orsaka cancer. Det är ett flyktbeteende.

Totalt sett finns det två typer av undvikande:

  • I den ena typen börjar man överdrivet förebygga cancer. Man är extra försiktiga med sin kost, försiktig med att använda mobiltelefoner osv. Man kan till och med tänka att man kan smittas av cancer genom kontakt med cancerpatienter.
  • Den andra sortens undvikande är att man till varje pris undviker att gå till en läkare, för att man är rädd att läkaren ska ge diagnosen cancer. Ibland kan man känna sig helt säker på att man har cancer, men är rädd för att läkaren ska bekräfta självdiagnosen. Istället så föredrar man att leva med sina tvivel och ångest.

En överdriven rädsla för cancer

En rädd kvinna gömmer sig bakom en stol.

En annan sak som är vanlig bland personer med karcinofobi är att de blir besatta av rädslan. Man kan beskriva det som motsatsen till undvikande. Istället för att undvika eller distrahera sig från ämnet, blir man som besatt och försöker lära sig allt man kan om det.

Varje gång kroppen gör ont eller man känner något obehag, skyndar man till läkaren. Det beror på att man är rädd för att symtomen kan vara en varning på cancer. Men ofta misstolkar man det som läkaren har att säga. Om läkaren inte hittar cancer, så tror man ofta att det är läkaren som har gjort fel. Man går därför till en ny läkare eller kan också vägra medicin i allmänhet.

Dessa människor är konstant rädda, och att gå till läkaren gör det värre istället för bättre.

Myter och fakta om cancer

Du måste komma ihåg att du börjar resan mot döden från den stunden du föds. Förr eller senare kommer vi alla att dö av en eller annan anledning. Detta är ett ämne som det är svårt för många att ta itu med, men det blir lättare när vi accepterar att detta är ett faktum.

I dagens läge har vi ökade nivåer av cancer över hela världen. En del tror att det är för att läkare nuförtiden kan diagnostisera cancer tidigare än de kunde förut. Diagnosen av sjukdomen blivit bättre, vilket i dessa fall inte betyder att själva sjukdomen har blivit vanligare.

Både cancer och andra sjukdomar kan förhindras till viss utsträckning. Men det är omöjligt att förhindra dem helt. I de flesta fall finns det många olika orsaker till att man blir sjuk, och vi kan inte kontrollera dem alla. En hälsosam livsstil, fysiskt och mentalt, är en stor hjälp när man vill förebygga sjukdomar.

Om du tror att du har karcinofobi, kontakta en psykolog.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • del Pino, M. M. (2014). Algunas reflexiones sobre el tabú a la palabra cáncer. Archivo Médico Camagüey, 10(5).
  • García, R. F. (2000). Aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en un ejemplo de evitación experiencial. Psicothema, 12(3), 445-450.
  • Reich, M., Gaudron, C., & Penel, N. (2009). When cancerophobia and denial lead to death. Palliative & Supportive Care, 7(2), 253-255.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.