Kan det finnas coronavirus i mat?

Med all denna rädsla som vaknat på grund av spridningen av coronaviruset undrar många om det är möjligt att det finns coronavirus i mat. I denna artikeln förklarar vi vad forskarna vet än så länge.
Kan det finnas coronavirus i mat?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

I kölvattnet av varningarna som är associerade med coronaviruset (Covid-19) ställer sig många frågan: kan det finnas coronavirus i mat? Den flesta strategier handlar trots allt om att vara förebyggande. Vad behöver vi veta om detta?

Först av allt behöver vi förtydliga att det ligger i våra händer att fördröja eller förhindra ökning av smittor. Detta gör så att hälsomyndigheter enklare kan distribuera ut resurserna som finns tillgängliga för att hantera situationen. På så sätt kan åtgärder som att tvätta händerna, desinficera våra hem och stanna hemma vara till hjälp.

Myndigheter som USA:s nationella folkhälsomyndighet föreslår att viruset kan fortsätta vara aktivt på vissa ytor. Detta kan skapa smitta om personen får kontakt med viruset och sedan rör vid sin mun, näsa eller ögon.

Men kan det finnas coronavirus i mat?

Kan det finnas coronavirus i mat?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har rapporterat att det inte finns några studier som kan bekräfta att mat är ett medel för coronaviruset att överföras. Än idag finns det inga rapporter om virusöverföring genom mat.

Dock behöver vi mer forskning för att jämföra dessa resultat och dra en slutsats. Det vi vet säkert är att viruset inte är särskilt resistent mot värme. Av denna anledning så bör du tillaga din mat noggrant för att minska risken att du blir smittad via livsmedel.

Med denna vetskap, bör vi undvika att äta rå mat, speciellt när det gäller livsmedel med animaliskt ursprung. Vi behöver ta till extrema försiktighetsåtgärder angående våra i livsmedel för att förhindra spridningen av viruset.

Buffé-mat bär undvikas
Än så länge finns det inget som bevisar att mat kan vara en smittsam väg för coronaviruset (Covid-19). Dock är det viktigt att ta till förebyggande åtgärder.

Du kanske också är intresserad av: Fem vanor för god psykisk hälsa

Det finns massor vi inte vet om coronavirus

Trots tron om att överföringen till människor kommer från konsumtionen av vissa djur, finns det inte många vetenskapliga artiklar om just detta. Faktum är att de flesta tillgängliga artiklarna handlar om dess epidemiologiska karaktär, men inte om behandlingar, riskfaktorer eller om förebyggande.

På grund av denna anledning råder vi till extrem försiktighet. Även om livsmedel inte verkar vara en källa till smitta, behöver vi ta till extrema hygieniska åtgärder när det kommer till mat. Tillaga och tina din mat rätt för att säkerställa att inga patogena organismer finns kvar.

Undvik kontakt för att förhindra spridningen av coronaviruset

Det bästa vi kan göra för att förhindra spridningen av viruset är att undvika kontakt mellan människor och upprätthålla en god handhygien, speciellt efter att vi har rört vid ytor eller hanterat objekt. Innan du gör någon typ av matförberedelse är det nödvändigt att du tvättar händerna ordentligt för att se till att möjliga spår av viruset försvinner från dina händer.

Att ta till försiktighetsåtgärder när du nyser eller hostar är också nödvändigt för att minska virusets spridningsradie. Vi bör följa hälsovarningarna och hålla koll på de senaste pålitliga nyheterna.

Det forskas fortfarande på de olika sätten viruset kan spridas på, och vi kommer snart ha mer information om dess möjlighet att överleva i mat och på livsmedel. För stunden är det dock bäst att endast äta livsmedel som har paketerats korrekt.

Korrekt handhygien innan man hanterar mat är nödvändigt för att minska risken av smittad mat.
Korrekt handhygien innan man hanterar mat är nödvändigt för att minska risken av smittad mat.

Coronavirus och mat: En sista påminnelse

Avsaknaden av kunskap om coronaviruset och dess snabba spridning orsakar stor oro och socialt kaos. Vi behöver hålla oss lugna och respektera försiktighetsåtgärderna för att minska hastigheten på infektionen så mycket som möjligt. På detta sätt är det störst chans att vården kommer kunna tillhandahålla sjukvård till de patienter som anländer varje dag.

Mathygien är nödvändigt, såväl som handhygien. Vi behöver tillaga vår mat noggrant, även om det inte idag finns några säkra bevis på att viruset kan förekomma på våra livsmedel. Viktigast av allt är att personer i riskgrupper hanteras med extra hänsyn, då dessa kan drabbas allra värst av viruset.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.