Kaizen-metoden: Ett system för att uppnå resultat

Kaizen-metoden är en av de bästa teknikerna för att lyckas åstadkomma förändringar i våra liv. I den här artikeln får du lära dig allt om vad den går ut på.
Kaizen-metoden: Ett system för att uppnå resultat
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykolog Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Kaizen-metoden är en strategi som blev populär i affärsvärlden efter andra världskriget. Faktum är att den gav så goda resultat att man än idag lär ut den vid handelshögskolor, eftersom den ökar produktionsnivåerna på ett påtagligt sätt.

Den har också brett ut sig i arbetslivet och många människor tillämpar den i andra områden av sina liv. Kaizen-metoden erbjuder dessa människor bättre möjligheter att uppnå sina mål.

Kaizen-metoden hjälper oss att överkomma vår motvilja mot förändringar

En del av våra livserfarenheter som människor har att göra med hur vi får till stånd förändringar. Det finns olika faktorer som kan leda till dessa förändringar. Till exempel vill vi kanske skaffa nya vanor, göra oss av med andra, planera nya projekt eller påbörja ett nytt kapitel i våra liv.

Emellertid är det många som har svårt att göra förändringar. Detta beror på att våra hjärnor är utformade så att olika sorters utmaningar kan utlösa motstånd och rädsla.

Visserligen kan somliga personer omvandla rädslan till entusiasm. De välkomnar utmaningar och växer av att möta dem. Men detta är inte ett typiskt karaktärsdrag. Tvärtom brukar våra sinnen underminera förändringar, vilket tar sig uttryck i  lathet, prokrastinering och undanflykter av alla de slag.

Med kaizen-metoden kan vi bryta oss loss från gamla vanemönster.
Förändringar utgör en viktig del av våra liv, men vi har en benägenhet att motstå dem.

Vari består kaizen-metoden?

Kaizen-metoden kan hjälpa oss att göra förändringar. Strategin bygger på att man tar mycket små steg åt gången. Du kan tillämpa den för att uppnå ett specifikt mål. Men du kan också använda den för att åstadkomma olika typer av kontinuerliga förbättringar.

Huvudmottot är “en tusenmilafärd börjar med ett steg”. Och det är detta som är nyckeln till framgång. Målen man sätter upp med detta system är så små att det faktiskt är svårt att misslyckas.

Med andra ord får kaizen-metoden dig att sätta i gång och du inser inte ens vilka ansträngningar du gör. På så vis är det mycket lättare att komma över den mentala blockeringen som förändringar kan ge upphov till.

Vad kan man använda kaizen-metoden till?

Du kan tillämpa kaizen-metoden i olika scenarier. Du kan faktiskt dra nytta av denna strategi i alla situationer som går att förbättra. Här är några exempel på sådana fall:

  • För att organisera ditt hem. Istället för att koncentrera dig på hela boytan, vilket kan göra dig uttråkad, är en bra lösning att fokusera på en viss låda och ägna fem minuter åt att organisera denna.
  • För att sluta äta ultrabearbetade livsmedel. Detta kan vara en knivig uppgift om du vant dig vid att äta sådan mat.
  • För att förbättra dina sömnvanor. När det gäller en sådan målsättning kan metoden hjälpa dig att gå till sängs en minut tidigare än du brukar.
  • För att läsa mer. Om du strävar efter att inlemma denna vana i ditt liv kan det vara en god idé att börja med att läsa ett stycke per dag.
  • För att träna. När man vill bygga upp en träningsrutin är ett bra tips att klä sig i full träningsmundering och att därefter motionera under en enda minut.

Att genomföra förändringar är mycket enklare på detta sätt, eftersom du knappast upplever något tryck eller någon rädsla för att misslyckas. Tvärtom är kraven så låga att de nästan kan förefalla löjliga. Detta gör det mer sannolikt att du kommer att slappna av, vilket innebär att det blir mycket lättare för dig att ta ett steg till!

Kaizen-metoden hjälper oss att ta små steg i rätt riktning.
Med kaizen-metoden blir det lättare för oss att genomdriva de förändringar vi vill införa.

Hur du kan övervinna ditt motstånd mot förändringar

Kaizen-metoden kan hjälpa dig att övervinna din rädsla för att misslyckas. Syftet är i första hand att avlägsna allt motstånd. För att göra detta ska du ta små steg som gör att fullföljandet av den enorma uppgiften ter sig mycket enklare. Det är som att sinnet lär sig att det inte behöver aktivera den där varningsklockan, vilket gör att vi kan agera mer sansat.

När vi föresätter oss att skapa en förändring fokuserar vi vanligen på slutmålet och inte på de steg vi behöver ta för att nå dit. Det är en av anledningarna till att vi så ofta misslyckas. Men om vi i stället delar upp utmaningen i mindre bitar och koncentrerar oss på att uppnå ett bestämt mål, så blir det lättare att ta ytterligare ett steg mot målet.

Att åstadkomma förändringar ett steg i sänder är en av de bästa strategier du kan använda dig av för att inte hemfalla åt lättja. Det hjälper till att föra dig närmare dina mål på ett mer realistiskt och effektivt sätt. Så nästa gång du tar sikte på ett mål, tänk på att kaizen-metoden kan vara till stor nytta för att komma i gång!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Armero, M. (2019). Aprendiendo a vivir. Uno Editorial.
  • Bahensky, J., Roe, J. and Bolton, R. Lean Sigma— Will It Work for Healthcare? Journal of Healthcare Information Management — Vol. 19, No. 1
  • Maurer, R. (2015). Un pequeño paso puede cambiar tu vida: El método kaizen. Ediciones Urano.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.