Information angående cykliska kräkningar

Cykliska kräkningar kan uppträda tillsammans med andra symtom som diarré, huvudvärk och ljuskänslighet. De uppstår mer frekvent hos barn varför det är bra om man som förälder är medveten om problemet samt är beredd att konsultera en läkare vid behov.
Information angående cykliska kräkningar

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2022

Cykliska kräkningar är ett komplicerat tillstånd för läkare att hantera. Det består av intensiva kräkningar som sker utan någon uppenbar orsak. Personer som lider av detta kan dock uppleva perioder utan att kräkas.

De som drabbas av detta syndrom kan dessutom till synes förbättras, bara för att uppleva en annan, liknande episod kort därefter, därav syndromets namn. Man vet fortfarande inte hur många människor som lider av detta, men uppskattningar tyder på att cirka 2 % av barn under 6 år är utsatta.

Vuxna kan också uppleva cykliska kräkningar och få denna diagnos. I dagens ska vi beskriva vad detta är och hur man identifierar det.

Vad är cykliska kräkningar?

Kräkningar är ett ospecifikt symptom hos människor, och de beror ofta på mag- och tarminfektioner, nervositet, berusning och många andra orsaker. Det är just därför som cykliska kräkningar är svårt att identifiera.

Detta syndrom består alltså av episoder av kontinuerliga kräkningar utan någon uppenbar anledning. Episoderna kan pågå i timmar eller dagar. Det huvudsakliga kännetecknet för denna sjukdom är att det uppstår en problemfri period efter en episod.

Men efter en viss tid återkommer kräkningarna. Intressant nog är den andra episoden vanligtvis lik det första. Det vill säga att kräkningarna kommer och går och varar praktiskt taget lika länge som de tidigare.

Som vi nämnde ovan kan det påverka alla åldrar, dock är det mycket vanligare hos barn. Forskare har inte lyckats identifiera orsaken trots att fenomenet först beskrevs så tidigt som 1882. Syndromet är dock definitivt vanligare hos flickor och personer med celiaki.

Du kanske också vill läsa: 10 giftiga substanser som skadar barn

Ett illamående barn.
Cykliska kräkningar är vanligast hos barn.

Andra symtom

För att kunna konstatera att ett givet tillstånd faktiskt är cykliska kräkningar så måste personen uppleva minst tre liknande episoder. Det måste också finnas en period av sund hälsa mellan episoderna.

Episoderna börjar vanligtvis plötsligt, nästan alltid under natten. Dessutom uppstår de allra flesta fall efter en infektion eller en stressig situation. Det är möjligt att vissa livsmedel, som choklad, kan utlösa dem.

Det sker vanligtvis fler än fyra kräkningar under en timme. Episoderna varar oftast i mellan en och fyra dagar. Förutom likheten mellan en händelse och en annan är hälsoperioderna också ofta lika. Det vill säga episoderna är lika fördelade mellan det ena och det andra.

Illamående, diarré och huvudvärk är också vanligt. Dessutom upplever personer med detta tillstånd ofta en känslighet för ljus samt kan drabbas av yrsel. Det är en stressande situation som ibland rent psykologiskt upplevs som obehaglig.

En yr kvinna.
Yrsel är ofta ett symptom på cykliska kräkningar.

Hur behandlar man cykliska kräkningar?

Förutom att orsaken är okänd så finns det heller ingen behandling för att bota cykliska kräkningar. De flesta åtgärder fokuserar på att undvika möjliga utlösande faktorer. Dock har vissa mediciner, såsom propranolol, till viss del varit framgångsrika för att förhindra episoder.

Eftersom sjukdomen är så varierande beror behandlingen därför på varje patients behov. Därför finns olika mediciner tillgängliga när episoden väl inträffar trots förebyggande åtgärder. Bland dessa finns ondansetron och lorazepam.

Tänk på att cykliska kräkningar kan leda till uttorkning, och detta stämmer till än högre grad i kombination med diarré. Därför är det viktigt att dricka ordentligt för att bibehålla vätskebalansen samt ersätta förlorade elektrolyter så gott det går.

Kontakta alltid läkare vid upprepade kräkningar

Slutligen, cykliska kräkningar är fortfarande ett mysterium för läkare, särskilt för barnläkare. Det är också nödvändigt att först utesluta andra sjukdomar med liknande symtom innan man kan ställa diagnos. Därför är det viktigt att föräldrar till barn som drabbas konsulterar en läkare som kan ställa en korrekt diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kenny, P. (n.d.). Síndrome de vómitos cíclicos: un enigma pediátrico vigente Actualización. Síndrome de Vómitos Cíclicos. (n.d.). Retrieved March 9, 2020, from https://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s14894.asp
  • Rivas Domingo, Dency, and Trini Fragoso Arbelo. “Síndrome de vómitos cíclicos.” Revista Cubana de Pediatría 79.3 (2007): 0-0.
  • López-Úbeda, Marta, et al. “Síndrome de vómitos cíclicos: un reto en el diagnóstico y tratamiento.” Rev Mex Ped 83 (2016): 20-23.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.