IgA-nefrit: Vad är det och varför uppstår det?

IgA-nefrit är en av de vanligaste njursjukdomarna. Tyvärr är det en sjukdom som vi inte har något botemedel för, och som inte uppvisar symptom i tidiga skeden. Läs mer i den här artikeln.
IgA-nefrit: Vad är det och varför uppstår det?
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

IgA-nefrit är en sjukdom som involverar ackumulering av ett protein (immunoglobulin A) i njurarna. Detta orsakar inflammation. På lång sikt kan det allvarligt påverka njurfunktionen.

IgA-nefrit kallas också för “Bergers sjukdom” eller “immunoglobulin A nefropati”. Utvecklingen av denna sjukdom varierar mycket från person till person. Hos vissa försvinner den helt av sig själv med tiden, medan det i andra fall leder till njursvikt i slutstadiet.

Tyvärr finns det för närvarande inget botemedel mot IgA-nefrit. Det finns dock behandlingar för att stoppa sjukdomsförloppet. IgA-nefrit kan uppstå i alla åldrar, men det är vanligare i tonåren och upp till trettioårsåldern. Det är också mer sannolikt att män drabbas av det.

Låt oss ta en närmare titt på detta tillstånd.

Symptom på IgA-nefrit

man med ont i ryggen
IgA-nefrit är en sjukdom som inte har något botemedel, men det är möjligt att stoppa utvecklingen av den.

IgA-nefrit är en långsamt progressiv sjukdom. I början finns inga märkbara symptom och därför kan sjukdomen finnas i år eller årtionden utan att upptäckas. Det karakteristiska symptomet är förekomsten av blod i urinen, men det är ofta så lite att det är svårt att märka.

Ibland upptäcker läkare sjukdomen i ett rutinmässigt urinprov. Detta avslöjar närvaron av protein och röda blodkroppar, vilket väcker misstankar. Efter en förkylning eller infektion är det också möjligt att urinen blir rosa eller brunaktig. Denna färg avslöjar närvaron av blod.

Andra symptom kan inkludera följande:

 • Mörk eller rosa urin efter ansträngande träning.
 • Skummande urin.
 • Smärta i ena eller båda sidor av ryggen, i nedre delen av revbenen.
 • Svullnad i händer och fötter.
 • Högt blodtryck.
 • En stor mängd albumin i urinen, som endast kan upptäckas med ett laboratorietest.

Om en person utvecklar IgA-nefrit uppträder andra tecken och symptom, vanligtvis 20 till 30 år efter att personen har fått sjukdomen. Dessa symptom kan vara följande:

 • Hypertoni
 • Lite eller ingen urinering
 • Svullnad
 • Mörk och torr hud
 • Generaliserad klåda eller domningar
 • Kramper i kroppen
 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Viktminskning
 • Trötthet, dåsighet och aptitlöshet
 • Sömnproblem
 • Svårigheter att koncentrera sig

Vad är orsaken till denna typ av nefrit?

Njurarnas funktion är att filtrera blodet. För att göra det skickar de avfallet till urinblåsan så att kroppen kan göra sig av med det. Det filtrerade blodet kommer i sin tur in i blodomloppet igen. Å andra sidan är immunglobulin A (IgA) ett protein som hjälper till att skydda kroppen från infektioner.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Symptom på njursvikt: 7 tecken du behöver känna till

I njurarna finns små filter som kallas glomeruli. Vad som händer med IgA-nefrit är att IgA-protein byggs upp i dessa filter. Som ett resultat bildas klumpar som kan skada glomeruli. Det är då njurarnas funktion börjar bli sämre och de kan börja låta blod passera in i urinen.

Det är inte klart för vetenskapen varför detta händer. Experter tror dock att det kan finnas ett samband mellan IgA-nefrit och följande faktorer:

Riskfaktorer för IgA-nefrit

IgA-nefrit är en vanlig njursjukdom, men experter har hittat vissa mönster hos dem som lider av den. Baserat på detta kan vi säga att riskfaktorerna för att utveckla detta tillstånd är följande:

 • Ålder: Det kan förekomma i alla åldrar, men det förekommer oftare i tonåren eller mellan 30 och 40 år.
 • Kön: Män har tre till sex gånger större risk att utveckla IgA-nefropati.
 • Etnicitet: Sjukdomen är vanligare bland vita och asiater än bland svarta.
 • Familjehistoria: I vissa fall är detta tillstånd ärftligt, men inte alltid.

Möjliga komplikationer av IgA-nefrit

Den allvarligaste komplikationen av denna sjukdom är akut eller kronisk njursvikt. Enligt uppskattningar kommer ett av tio till tjugo barn med IgA-nefrit att utveckla njursvikt. Förhållandet hos vuxna är en av fyra.

Andra mindre allvarliga och mer frekventa komplikationer inkluderar följande:

 • Hypertoni. Skador på njurarna gör att trycket ökar och detta förvärrar njurarna ytterligare.
 • Högt kolesterol. Detta ökar risken för hjärtproblem.
 • Nefrotiskt syndrom. Inkluderar bland annat högt proteininnehåll i urinen och lågt proteininnehåll i blodet, högre kolesterol- och lipidnivåer samt svullnad i fötter, buk och ögonlock.
 • Henoch-Schönleins purpura (HSP).

Diagnos av IgA-nefrit

blodprov
Vid misstanke kommer läkaren att begära en urinanalys och ett blodprov, samt en biopsi för att bekräfta diagnosen.

Mycket ofta  finns det i början bara en misstanke om att sjukdomen är närvarande. Läkaren tar hänsyn till familjehistoria och vissa symptom, som smärta eller svullnad.

Resultaten av ett blodprov kan också indikera denna patologi. När misstanken väl finns är nästa steg att bekräfta diagnosen med kliniska tester som följande.

Urinprov

Läkare utför vanligtvis ett test för albumin och blod i urinen. Testet består av att man tar ett urinprov och lägger ett speciellt papper i det. Om det finns albumin eller blod i urinen ändrar papperet färg.

Läkare kan också göra ett test av förhållandet mellan albumin och kreatinin. Detta består i att jämföra mängden av båda ämnena i urinen inom 24 timmar. Om det finns mer än 30 milligram albumin per gram kreatinin, är det ett tecken på kronisk njursjukdom.

Ta reda på mer i den här artikeln: Så här fungerar dina njurar: kroppens reningsverk

Blodprov

Ett blodprov hjälper till att avgöra hur mycket blod njurarna filtrerar per dag och minut. Denna mätning kallas eGFR. Ett resultat på 60 indikerar normal funktion. Allt under denna siffra tyder på en njursjukdom. Om det är mindre än 15 är njursvikt troligt.

Njurbiopsi för att upptäcka IgA-nefrit

En njurbiopsi är standardtestet för att diagnostisera IgA-nefrit. Även om de andra testerna ger värdefulla ledtrådar, är en biopsi det enda sättet att bekräfta diagnosen. Detta består av att ta en bit vävnad från njurarna för analys under mikroskop.

Detta test kräver lokalbedövning och ett milt lugnande medel. Resultaten gör det möjligt att kontrollera om det finns IgA-avlagringar i glomeruli, som är de små filtren i njurarna. Det gör också att läkaren kan fastställa omfattningen av njurskador och ger viktiga ledtrådar för behandling.

Undersökning med kontrastmedel

För detta test använder man ett kontrastmedel. Detta är ett ämne som möjliggör bättre visualisering av hur njurarna filtrerar avfall. Det är inte ett test som utförs ofta.

Vilka behandlingar finns tillgängliga för IgA-nefrit?

Som vi sa i början av denna artikel kan man ännu inte bota IgA-nefrit, men behandling kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen blir värre. Det tjänar också syftet att lindra symptom och förebygga komplikationer.

I allmänhet är behandling för IgA-nefrit farmakologisk och kan innefatta följande mediciner:

 • Läkemedel mot högt blodtryck.
 • Omega-3. Dessa fettsyror finns i kosttillskott och kan hjälpa till att minska inflammation i glomeruli.
 • Immunsuppressiva medel. Dessa läkemedel som dämpar immunsvaret ordineras ibland. Emellertid så kan de orsaka allvarliga biverkningar.
 • Statinbehandling. Dessa hjälper till att sänka kolesterolet och skyddar mot njurskador.
 • Diuretika. Dessa använder man för att få bort överflödig vätska från blodet.

Vid allvarliga situationer måste man sätta in njurdialys. Allt tyder dock på att transplantation är bättre, eftersom det ger bättre resultat för att förlänga livet och förhindra att sjukdomen återkommer.

Regelbunden läkarkontakt om du lider av IgA-nefrit

Det finns inga medel för att förhindra IgA-nefrit. Men om någon av riskfaktorerna är närvarande är det bäst att vara medveten om symptomen och konsultera en läkare om du lägger märke till några avvikelser.

En person med detta tillstånd bör ha regelbunden medicinsk kontakt. Rekommendationer är att hålla ett öga på blodtrycksnivåerna, minska mängden protein i kosten och söka psykologiskt stöd vid behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Caballeria, L., Augustin, S., Broquetas, T., Morillas, R. M., Vergara, M., Virolés, S., … & Ginès, P. (2019). Recomendaciones para la detección, diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico en atención primaria y hospitalaria. Medicina Clínica, 153(4), 169-177.
 • Cueto Rua, E. A., Guzmán, L., Nanfito, G., Barrera, S., & Drut, R. (2008). Celiaquía, una enfermedad paradigmática. Archivos argentinos de pediatría, 106(2), 151-154.
 • Lococo, B., Alberton, V., Fazzini, B., Quevedo, A. S., Morales, D., & Malvar, A. (2016). Nefropatía por IgA. Revisión y conducta terapéutica a propósito de un caso clínico. Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante, 36(2), 108-123.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.